Arkiv

Her finn du diverse relatert til Vikedalselva og laks.
Innspel til Fylkesmannen 2015
Elveeigarlaget sine innspel til Fylkesmannen om fisketider er tilgjengelig her nedlasting som pdf.
Årsmelding 2013
Årsmeldinga for 2013 er nå tilgjengelig for nedlasting som pdf.
NIVA-rapport
Siste tilgjengelige NIVA-rapport fra Vikedalselva.
Til min barndomselv
Å du fagre Vikedalselv, som gjennom fjell deg skjær,
i krok og sving nedover moar, til elveosen ferd.
Du du brusa kan og stryka i veg,
men best eg likar deg når du stille og roleg er.

Å så mange fine minner som strøyme på meg,
alle dei svale sommarnettene eg var i lag med deg.
Når laksen og auren hjå deg hoppa og spratt,
å du for så mang ei fine og spennande sommarnatt.

Og fossekallen stod og vipte på eine steinen din,
den speida nok etter maten sin.
Linerla tippar og på stranda di,
den såg nok og etter føda si.

Du saman med isen,
har forma det vakra dalføret vårt.
Måtte ein berre få bevara det så,
det er jo så varlegt og sårt.

Mi levetid den lakka nå og li,
og er nok nå snart forbi.
Men du vil nok sildra dansa å hoppe i veg,
det håpa eg på du får lov til i all framtid.

Torleif Grimås, Mars 2013
Årsmelding
Årsmeldinga for 2012 finn du her. Oppsummert fangsrapport finn du her.
Halvsesong rapport
Her kan du lesa rapporten etter halvferdig sesong i fisket 2012.
Forslag om prøvefiske
Vikedalelveeigarlag sendte i sommer et brev til Fylkesmannen med forslag om prøvefiske. Dette ble deretter drøftet i møte hos Fagråd for anadrom laksefisk i Rogaland, som resulterte i Innspill til regulering av fiske etter anadrom laksefisk 2012 sendt til DN. Direktoratet for naturforvaltning sender forslag til forskrift på offentlig høring ca. 1. november. Det er da åpent for andre å komme med innspill.
Historikk for Vikedalselva
Historikken for Vikedalselva finn du i Driftsplanen, men du finn også eit utdrag på denne linken: Historie
Om kalkinga i vikedalselva
Bladet "pH-status" hadde i 2007 ein større artikkel fra Vikedalselva, artikkelen kan du lesa som PDF her
Gilje Web