Fiskereglar

I fiskeperioden (15/06-15/08) gjeld følgande reglar:
- Fiske startar kl 00.00 Torsdag, og fram til kl 24.00 Mandag.
- Tirsdag og Onsdag er freda (ingen fiske uansett sesong eller ikkje).
- Det er døgnkvote på 1 laks. Har du teke ein laks på land er det slutt for det gjeldende døgnet, du kan berre fiska videre dersom du slepper laksen levande og sprek ut igjen.
- Auren er freda heile tida og skal settas tilbake om den er levedyktig.
Det er dermed ikkje tillat å fortsette med CR fiske etter ein har tatt på land ein laks.
Grunna stor aurebestand, anmodar me om å ikkje bruke mindre enn 2/0 krok.

Fiskeravgift

Skal du fiske etter laks i Vikedalselva, må du i tillegg til å kjøpe fiskekort for aktuell sone
også ha betalt den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år treng ikkje betala avgift.
Du kan lesa meir om avgifta hos Miljødirektoratet, her er direktelink til betalingsskjema.

Fisketellar: 1242

Se de 5 ferskeste passeringene her. Siste registrering: 11:49 18/09-17.
Talet kan bli manuelt endra i ettertid ved feiltelling eller tekniske feil.
Laks < 3kgLaks 3-7kgLaks > 7kgSjøaure
32566416390
Størrelsen er manuelt vurdert for kvar passering

Fangstrapporter

Når du løser fiskekort vil du få utlevert en SMS instruks til bruk ved innrapportering.
Kortselgeren har også en komplett instruks for utvidet info.
Read the English version here.

Innrapportert 2012

Det er kun fisker som er tatt opp eller C&R som vises i web statistikken.
«Null fisk» skal også SMS rapporteres, men brukes kun i forbindelse med statistikk
og rapportering til myndighetene.

Sone Rapportert Vekt Fisket av Kommentar

Laks < 3kgLaks 3-7kgLaks > 7kgLaks totaltSjøaure
AntallKgAntallKgAntallKgAntallKgAntallKg
Avlivet00000000
C&R0000000000

Total fangstrapport for 2012
Total fangstrapport for 2009
Total fangstrapport for 2008
Total fangstrapport for 2007
Total fangstrapport for 2006
Total fangstrapport for 2005
Total fangstrapport for 2004
Total fangstrapport for 2003
Total fangstrapport for 2002
Total fangstrapport for 2001
Total fangstrapport for 2000
Total fangstrapport for 1999
   Innrapportert på web 2016
Innrapportert på web 2015
Innrapportert på web 2014
Innrapportert på web 2013
Innrapportert på web 2012
Innrapportert på web 2009
Innrapportert på web 2008
Innrapportert på web 2007
Innrapportert på web 2006

Gilje Web