1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2012

Totalfangst 1999

  Laks under 3 kg Mellom 3 og 7 kg Laks over 7 kg Sjøaure
Uke Antall Samlet vekt Antall Samlet vekt Antall Samlet vekt Antall Samlet vekt
3 32 55.4 1 5.3 0 0 26 26.8
24 19 37.8 4 17 2 16.3 203 193.5
25 13 27.5 4 20 1 9.2 78 66.8
26 24 47 3 14 2 16.3 61 56.5
27 24 62.5 0 0 0 0 89 93.6
28 63 112 2 9.3 2 16.6 130 134.8
29 63 117.2 1 4.2 0 0 106 123.7
30 31 61.9 2 7.6 0 0 50 62.7
31 34 65.6 1 4.5 0 0 31 31
32 19 31.6 1 3.2 0 0 25 27.5
33 11 23.1 0 0 1 7 27 19.8
34 19 36 1 4.6 1 8 33 29
35 13 24.3 3 11.2 0 0 48 48.5
ukjent 210 422.8 5 23.1 2 20.7 367 354.4
Totalt 575 1124.7 28 124 11 94.1 1274 1268.6

Totalt 1888 stk på tilsammen 2611.4 kilo.


Total fangstrapport for 2012
Total fangstrapport for 2009
Total fangstrapport for 2008
Total fangstrapport for 2007
Total fangstrapport for 2006
Total fangstrapport for 2005
Total fangstrapport for 2004
Total fangstrapport for 2003
Total fangstrapport for 2002
Total fangstrapport for 2001
Total fangstrapport for 2000
Total fangstrapport for 1999
   Innrapportert på web 2023
Innrapportert på web 2022
Innrapportert på web 2021
Innrapportert på web 2020
Innrapportert på web 2019
Innrapportert på web 2018
Innrapportert på web 2017
Innrapportert på web 2016
Innrapportert på web 2015
Innrapportert på web 2014
Innrapportert på web 2013
Innrapportert på web 2012
Innrapportert på web 2009
Innrapportert på web 2008
Innrapportert på web 2007
Innrapportert på web 2006


Gilje Web