1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2012

Totalfangst 2000

  Laks under 3 kg Mellom 3 og 7 kg Laks over 7 kg Sjøaure
Uke Antall Samlet vekt Antall Samlet vekt Antall Samlet vekt Antall Samlet vekt
22 8 14.7 19 80.5 0 0 20 19.8
23 9 17.9 6 27.8 1 7.5 31 34.6
24 27 52 23 94.3 0 0 37 43.6
25 27 48.7 11 43.2 1 7.6 33 40.8
26 26 49 7 32.1 0 0 34 40.7
27 39 71.7 4 14.6 0 0 31 39.3
28 32 54.8 2 11.2 0 0 30 38
29 49 91.9 3 14.2 0 0 32 42.3
30 35 64.4 2 9.6 0 0 43 56.5
31 39 74.1 3 15.5 1 7.5 55 66.1
32 109 207.8 10 42.8 0 0 38 52.3
33 115 217.2 10 46.4 0 0 33 42.7
34 64 116 13 58.2 0 0 56 71.7
35 20 37.2 6 18.8 1 9 30 37.3
36 28 56.1 4 14.2 1 9.1 26 34.7
37 9 8.3 1 3.6 0 0 19 26.9
ukjent 445 886.1 48 194.8 4 32 122 183.4
Totalt 1081 2067.9 172 721.8 9 72.7 670 870.7

Totalt 1932 stk på tilsammen 3733.1 kilo.


Total fangstrapport for 2012
Total fangstrapport for 2009
Total fangstrapport for 2008
Total fangstrapport for 2007
Total fangstrapport for 2006
Total fangstrapport for 2005
Total fangstrapport for 2004
Total fangstrapport for 2003
Total fangstrapport for 2002
Total fangstrapport for 2001
Total fangstrapport for 2000
Total fangstrapport for 1999
   Innrapportert på web 2023
Innrapportert på web 2022
Innrapportert på web 2021
Innrapportert på web 2020
Innrapportert på web 2019
Innrapportert på web 2018
Innrapportert på web 2017
Innrapportert på web 2016
Innrapportert på web 2015
Innrapportert på web 2014
Innrapportert på web 2013
Innrapportert på web 2012
Innrapportert på web 2009
Innrapportert på web 2008
Innrapportert på web 2007
Innrapportert på web 2006


Gilje Web