Informasjon om fiske i elva

Vikedalselva ligger i Nord-Rogaland ved Krossfjorden i Sandeidsfjorden. Den lakseførende delen, strekker seg fra Vikedal sentrum til Låkafoss (ca 10 km opp i Vikedalsdalen). Elva renner for det meste rolig med dype høler og avbrutt av 4 fosser og et sammenhengende strykparti på ca 1 km. Snitt- bredden på elva varierer mellom 20 - 30m.
Vikedal er en idyllisk liten bygd innerst inne i Ryfylke, ca 60 km fra Haugesund. Sentrum er lite, men har de nødvendige fasiliteter for å kunne ta i mot turister. Det er rikelig med overnattingsmuligheter på campingplasser med muligheter for leie av hytter.
To av campingplassene ligger ved den 800m lange sandstranda, som forøvrig er langrunn og meget barnevennlig.
Det er fasiliteter som to butikker, post-i-butikk, bank og minibank, turistinformasjon og Pizzeria.
Elva slynger seg rolig gjennom sentrum og i den nedre delen er det mye båtplasser langs bredden. Like ovenfor sentrum er den første fossen (Oppsalsfossen), hvor de første laksetrappene ble bygget rundt århundreskiftet. Disse ble modernisert ved å bygge tunnel gjennom holmen som deler fossen i to.
Ved oversiden av Oppsalsfossen er det en rolig kulp kalt Kvilehølen. Her hviler laksen seg før den begir seg videre oppover elva.
Det er mulighet for å komme seg over til holmen, og da kan en nyte synet av laksen som hopper i fossene og som hviler seg på oversida av fossen. På det meste kan det være et hundretalls fisk som hviler seg på oversiden av fossen, et virkelig praktfylt syn..
Elva er en typisk vestlandselv, og de fleste vil vel si en typisk flomelv. Dette er egentlig en myte, da det viser seg at det også på lave vannstander tas godt med fisk i elva. Forutsetningen for å lykkes ved lav vannstand er stor varsomhet ved elvebredden og god kunnskap om bunnforhold og fiskemetoder.
Det vil fremgå på sidene for de forskjellige sonene hvilke forhold og fiskemetoder som passer best for den spesielle del av elva. Sonesidene vil stadig være under utvikling, så vi ber om tålmodighet når det gjelder innholdet her den første tiden etter at sidene publiseres. Her vil de forskjellige grunneiere få anledning til å representere fisket de har på sin egen måte.
Vi har valgt å dele elva inn i fire deler, nedre del (fra osen og opp til Hallingstadstryka), stryka ( fra stryka og til og med Litlelihølen), midtre del (fra Litlelihølen og til og med Ørnes) og øvre del (fra Ørnes og opp til Låkafoss). Her følger en kort beskrivelse av de forskjellige delene.

Nedre del.

Fisker best fra sesongåpning og til siste halvdel av juli. Fangsten de siste årene har vist seg å være veldig variabel siste del av sesongen. Generelt best fiske ved større vannføring, men det kan gjøres gode fangster også på lav vannstand.
Gode muligheter for fluefiske med både fluestang (overalt) og dupp og flue (best nedenfor fossen). Ellers er det meget gode muligheter for fiske med mark eller sluk, sistnevnte fisker best ved stor vannføring.

Stryka.

Som navnet tilsier så er denne delen av elva preget av harde stryk, med unntak av to høler representert ved den rolige  Litlelihølen øverst, deretter fulgt av Langehølen.
Denne delen av elva fisker best fra midten av juni og ut mot siste del av sesongen. Øvre del egner seg meget godt for fluefiske, mens det i stryka fiskes mest med mark.
Det kan nevnes at stryka fisker best ved middels til lav vannføring.

Midtre del.

Denne delen er meget variabel med tre dype høler, to fosser, stryk og rolige partier.
Fisker best fra sankthans og ut sesongen. Det kan nevnes at det i de siste årene har vist seg å bli tatt fisk helt opp mot sesongstarten i denne delen av elva.
Denne delen av elva er representert med ypperlige fluestrekk, men fisker godt på alle redskap og anbefales ved alle typer forhold.

Øvre del.

Fisker best fra midten av juli og ut sesongslutt. Flere dype høler, noe stryk og rolige partier gjør dette til gode allround strekk ved alle forhold.

Ellers kan denne delen sammenlignes med midtre del.

Gilje Web