Gjestebok

Her kan du legge igjen en liten hilsen.

Ditt navn:
Skriv æøå : (hindrer spam)
Din melding:

Navn: Kjetil G. Dato: 20.10.2019
Melding:
Hei, dette står forklart i tekstformat på lovdata: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2004-04-29-694 grafisk illustrert på denne siden: https://www.temakart-rogaland.no/share/c8e1075f7a45 og utdypet hos fylkesmannen: https://www.fylkesmannen.no/nb/Rogaland/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/Skjulte-sider/Bruk-av-stang-og-handsnore-i-sjo/.
Stengt for fiske etter laks og aure fra "nes til nes" i Vikedal hele året.

Her er også en artikkel som tar opp problemet: https://www.h-avis.no/vindafjord/nyheter/krim/folk-overser-fiskeforbud/s/2-2.921-1.7413145

Navn: Tormod Dato: 20.10.2019
Melding:
Hei Er det noen som kan forklar vor grensa mellom elva og sjøen går da det her er en del forsjellige meninger og skaper irritasjon for både oppsyn og fiskere.

Navn: Kjetil A Dato: 15.10.2019
Melding:
På tide å stenge trappa nå vel

Navn: Billy Dato: 13.10.2019
Melding:
FISKE ETTER OPPDRETSFISK OG SKJELLPRØVETAKING Meine at òg oppdrettsfisk som er tatt no etter at fiskesesongen er over, burde meldast inn på vanleg måte, merka som oppdrett. Dette ville gje ein grei oversikt og dokumentasjon på kor mykje oppdrettsfisk som blir tatt, størrelse og når den blir tatt. Det same tenkjer eg om fisk som er tatt i samband med skjellprøvetaking, dette er no òg fisk som går på elva og bør ha ei vis interesse med tanke på innsyn og statistikk.

Navn: Torleif Dato: 12.10.2019
Melding:
Kan henda at trappa burde stengas når elva ein gong fell ned att, så ikkje all denne oppdretten får strøyma opp over. Den er nok ikkje gyteklar endå, men eg ser ikkje bort frå at den kan gyta når det lir mot våren. Eg tok skjellprøve av ei nydeleg villaks hu i dag.

Navn: Arild Dato: 08.10.2019
Melding:
Såg det eg trudde var blank oppdrettssvidda nere ved brua på søndag,når Torleif har fått så er dei vell på plass.Driten.

Navn: Torleif Dato: 07.10.2019
Melding:
Eg undra meg på at Fiskeridirektoratet kjem så seint på banen om ein røming, eller er dei som har hatt røminga som har vore seint ute med å melda frå. Kan henda dei trudde at dette ikkje skulle bli kjent. Eg har fått to oppdret i elva her dei siste dagane.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 07.10.2019
Melding:
Elveigarlaget har mottatt beskjed fra Fylkesmann om innrapportert 10-12stk oppdrettslaks i størrelsen 1-1,5 kg i Årdalselva. Videre, så informeres det om at Fiskeridirektoratet har mottatt melding om mindre rømming av fisk på om lag 1 kg fra en oppdretter i Vindafjorden for om lag tre uker siden. Grunneiere, skjellprøvefiskere og andre interesserte bes være oppmerksom på situasjonen. Ta kontakt snarest om dere ser «mystisk» ansamling av fisk som kan være oppdrettsfisk.

Navn: Torleif Dato: 24.09.2019
Melding:
Ja, eg og går inn for sesong kvote på 10 fisk. Eg får som regel ein eller to fisk i året, Så då kan eg selja resten av kvoten min. Ha,ha.

Navn: Jarle Munthe Dato: 24.09.2019
Melding:
Enig i at det bør være sesongkvote, da er det vel kanskje en mulighet for å søke om å dra sesongen ut i begge ender(feks. fra 1.6 til 15.9). Dette vil gi gi en større fleksibilitet for fiskerene til å tilpasse sesongen etter blant annet vannstand.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 
Gilje Web