Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 26.07.2022
Melding:
PRESISERING: Tirsdager er fortsatt fredet ut sesongen. Ellers er fiskeregler som før (dvs en avlivet laks pr fiskedøgn og auren er fredet).

Navn: Jan Håkon riska Dato: 26.07.2022
Melding:
Cr 1 kg svidde på sone 11 25.7. Får ikke meldt inn på tlf. Min

Navn: Jan Håkon riska Dato: 26.07.2022
Melding:
Skal ver cr på sone 20 1,5 kg Jan Håkon riska.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 24.07.2022
Melding:
VIKTIG INFO: Vikedal Elveigarlag har idag besluttet å åpne for fiske på mandager fra og med i morgen 25.07.22 til og med mandag 15.08.22, samt utvide sesongen fra mandag 15.08.22 til lørdag 20.08.22 (mer detaljer rundt vedtaket blir lagt ut på styreinfo siden)

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 24.07.2022
Melding:
VIKTIG INFO: Vikedal Elveigarlag har idag besluttet å åpne for fiske på mandager fra og med i morgen 25.07.22 til og med mandag 15.08.22, samt utvide sesongen fra mandag 15.08.22 til lørdag 20.08.22 (mer detaljer rundt vedtaket blir lagt ut på styreinfo siden)

Navn: Billy Dato: 23.07.2022
Melding:
Ser at det er litt diskusjon om fiskereglar og opningstider i elva. Det hadde vore fint og interessant med meir lokalt tilpassa styring av fiske, men for å få dette til meine eg at Miljødirektoratet måtte gjeve vidare rammevilkår med tanke på opnigstid for fiske, t.d. 01.06. – 01.09. Då kunne ein opna elva tidlegare i nedre del; t.d. nedom Opsalsfossen open frå 01.06. – 10.08. mellom Opsalfossen og Ørnesfossen 10.06. – 20.08. og ovanom Ørnesfossen 20.06. - 01.09. For å styre/avgrense uttaket kunne det då vore innført personlege kvotar, og elles fiskestopp ved ei viss vannføring, men eg meine at fredning ved vannføring under 5 m3/sek. blir å ta litt hardt i. Om ein ser på t.d. fjoråret, så var det 15 dagar med vannføring over 5 m3/sek i perioden 15.06. – 15.08. Men 4 av desse traff på fredningsdagar, dette ville dette medført at det kunn var 11 dagar att som var open for fiske i Vikedalselva i 2021. Trur at me må leva med dei relativt enkle reguleringane av fiske som blir pålagt frå Miljødirektoratet i Vikedalselva enno ei tid. Lokalt tilpassa styring av fiske krev nok òg meir engasjement frå grunneigarane, og Vikedalselva er ei lita elv, der dei fleste grunneigarane har ubetydelege inntekter frå fiske, derfor trur eg dette er vanskeleg å gjennomføre. Men ein skal aldri seie aldri, kanskje det kjem på litt lengre sikt.

Navn: Kjetil Dato: 21.07.2022
Melding:
Strømbrudd pga lyn i Vikedal igår, skal sjekke i ettermiddag om den ene serveren ikke har autostartet.

Navn: Ole Dato: 21.07.2022
Melding:
Er det andre som ikkje får lastet ned video i teller i dag?

Navn: Torleif Grimås Dato: 20.07.2022
Melding:
Eg, er av den meining at dene elva har meir en nok fredning i samanlikng med andre elvar, til dømes Etneelva desse to elvane opna ca, samtidig, men dei har ikkje fredningsdagar, som her i elva og ikkje snakk om Årdalselva dese tri elvane er der ikkje så stor skjilna på. 4 kubikk som du Sjur nevner kan eg og gå med på, men dei dagane som er stengde skall jamen då takast att med like mange dagar med og opna for fiske på mandagane og tirsdagane.

Navn: JER Dato: 19.07.2022
Melding:
Helt enig med deg sjur lothe. Men 5 kubikk er en grei grense.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 157 158 
Gilje Web


test