Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Arild Dato: 06.08.2015
Melding:
Heilt enige med deg jan,detta har eg og påpeikt i fleire år.Eg kann ikkje fatta att det ikkje går ann og forholda seg te fakta,har og diskutert detta me folkå så dykka og dei forsvara jo detta.Forstå det dei så kann.

Navn: david danielsen Dato: 06.08.2015
Melding:
Eg har personlig ikke noe i mot og slippe hulaks, men synes heller vikedalselva skall gå inn for sessongkvote på stor laks og øke dagskvoten på svidder. Da vill me spare mye stor kvalitetsgytefisk både hu og han.

Navn: Jan Hansen Dato: 05.08.2015
Melding:
Hvorfor skal fiskereglene være basert på fjorårets telling av gytefisk og en prognose av årets oppgang når en har en FISKETELLER i trappa? Jeg har dykka hele elva fra Låkafossen til Kvilehølen ved under 2 kubikk / s (bortsett fra sone 7)og jeg kan ikke forstå at Uni Miljø skal komme fram til bedre tall enn fisketelleren? På Sørheim f.eks. skal det være desidert mest gyting og yngelproduksjon. Det er trær og kratt på begge sider av elva. Under røttene er det fem meter dype mørke hulrom. En har ikke sjans å telle noe som helst der. Og f.eks. sone 7 / 10, hvordan skal man telle fisk her og komme fram til et troverdig resultat? Dykkinga koster masse penger som en helller kunne brukt på andre ting, f.eks. kultiveringstiltak. Fiskereglene (døgnkvote/evt. årskvote) burde baseres på den aktuelle tellerstanden.

Navn: Torleif Dato: 05.08.2015
Melding:
Eg heller trudde ikkje det var gytefisk Kjell. Mine ligg i frysen eg føler meg heilt trygg på at dei er oppdrett med eller utan rogn. Den dagen eg tek dei ut or frysen finn eg då rogn eller melke i dei skall eg taka bilete av både rogna og fisken,og setje det inn på Gjesteboka.

Navn: Arild Dato: 05.08.2015
Melding:
Tellaren har nå 820 passeringar,det er diskusjon om hulaksen ser eg.Det folk må huska oppi det heila er gytebestandsmålet på 245 hulaks,utifrå det er me vell ikkje tjente me og ha 1100-1200 laks så gyte.Det me då oppnår ifølge dei lærde er jo stor dødlighet og masse svak yngel,så Torleif var inne på så er ikkje elvå i stand til og håndtera dei mengdene med yngel.Den fisken me har fiska på i år er organgen me stengte elvå på,då fant uni-miljø 87 laks,så kjeme allt detta me fisk i år.Visst nåken sitte med fasiten på det vill eg høyra den.Eg er ikkje mot restrisjonar,men eg håpa me får lov til å fiska når det er forhold te det.

Navn: Jan Otto Vik Dato: 05.08.2015
Melding:
Takk for nok ein fin sommar i Vikedalselva... Om holaksen vert freda, kan det henda at bestanden aukar :-)

Navn: Kjell Dato: 05.08.2015
Melding:
Trodde ikkje oppdretslaksen var kjønnsmoten i så ung alder..? Hadde vore greit å fått sett et eksemplar. Hvor stor røminiga i Halsavika var, klare eg ikkje å finna ut av. Noen som vet? Når det gjelder uttak av holaks så kan vi alle sikker bidra enda litt til. At det er vanskelig å se forskjelle tidlig i sesongen er greit, men kansje vi kunne slept utpå igjen holaksen i August? Om vi får fiske august da....

Navn: Torleif Dato: 05.08.2015
Melding:
Eg har ikkje tru på att det har noko for seg å setta ut att holaksen Vik. Med så store mengder med laks i elva er der heilt sikkert nok holaks. Dersom ein går litt tilbake i historien då dei talde yngel og smolt i elva. Eg meina det var på slutten av nitti tallet der var svært høge yngel tal, men åra etterpå blei der ikkje meir smolt enn normalt. Der var rett og slett ikkje mat nok i elva til å fø fram meir smolt. Så den hadde daua. Det kom ikkje heilt uventa på meg med all svidda i år. Eg skreiv på Gjesteboka i fjor att så store flokkar med smolt dra til havs har eg ikkje sett før. Men så små som dei er kunne dei halde seg i havet eit år til.

Navn: Jakob Svandal Dato: 05.08.2015
Melding:
Holaks eller ikkje. Ser at det kan vere vanskeleg å sjå forskjell på kjønna tidleg i sesongen, men me kan gjere som Suldal og la tvilen kome holaksen til gode. Vil og takke Arild for gode oppdateringar frå trappa!

Navn: Torleif Dato: 04.08.2015
Melding:
Jo der er endå mykje svidda ute på vika, det såg eg i dag morgon. Eg har 8 sjellprøvar her, dei kunne ein senda inn, så ein får slått fast om det er vill eller tam. Den eine fisken har eg ikkje sett, så er der ein som eg er usikker på.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 
Gilje Web


test