Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Torleif Grimås Dato: 14.07.2022
Melding:
Jaja, du som berre skriver Jer er vist avensjuk på at der er teke ein del lavks nedom fossane i år. Før om åra er det ovom fossane der er teke mest laks, men då har ein ikkje høyrt noko klage på det. Det sko vell helst vore freda alt heile året nedom fossane. Eg, er enig med han David det han skriv.

Navn: David Danielsen Dato: 14.07.2022
Melding:
Vist du tenker på nedenom oppsalsfossen er det mange plasser som bør fredes før den. Her stryker stort sett fisken opp uten særlig vannføring. I tillegg har den hele havet og flykte til vist den føler seg truet av de stadig grovere redskapene.

Navn: JER Dato: 14.07.2022
Melding:
Syns virkelig det er på tide å tenke på og frede elven nede på fossene. Nå når det er så liten vannføring.

Navn: Geir Grannes Dato: 13.07.2022
Melding:
Har med spenning lest igjennom midtsesongevalueringen skrevet av elveigarlaget, og studert diverse grafer og sammenligninger. Veldig grundig og flott arbeid som er lagt ned i den rapporten. Godt jobba!

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 13.07.2022
Melding:
Vikedal Elveigarlag har nå utført pålagt midtsesongevaluering. Se mer info under styreinfo.

Navn: Torleif Grimås Dato: 10.07.2022
Melding:
Eg, ser der er fiskerar som meina det er laks nok i elva at ein kan ta to laksar i døgere pr. fiskar,men det hende nok aldri i dene elva for dei høge herar som styre med dete har funne ut at elva her er så sårbar. At det nå er på tide med reprasjon av trapa det er det ingen tvil om som OlafK påpeika det kan ein sjå på laksen som kjem ut av tellaren. Men at der skal bygast trapp i andra løpe av Opsalfossen det er berre bort kasta penger til og med auren spratla seg opp der då elva fell etter ein flaum. Dei pengene som skal brukast der kunne ein heler bruka på trapp i Låkafossen, styre i elvaeigarlaget går og nå inn for å få trapp der, dei har sett av ein slomp penger som skal brukast der, men der trengs nok mykje meir der. Dersom der kom trapp der ville nok smoltproduksjon der kuna mange doblast med dei gode gyteplsene der er, gode fiskeplaser er der og så vile gruneigarane der og tjena nokre penger der. Så peis på få nokre av elveeigerane til å taka seg av denne saka der er nok og mykje papirarbeid som skal til for å få til trapp der.

Navn: OlafK Dato: 08.07.2022
Melding:
Mye av fisken som står i telleren har sopp/ skader. Mistenker at den skraper seg opp i trappa. Synd, fine fisken

Navn: Geir Thomsen Dato: 05.07.2022
Melding:
Trist lesning.Synd om dette er praksis. Da håpe jeg de nye tiltakene trer i kraft. Registrerer fiskere flytter seg til andre soner etter forhold på elva. Har selv gjort det ved to anledninger denne sesong. Det betyr ikke en fisker har tatt i land og avlivet fisk. Er av den enkle grunn at det er begrenset med fiskeplasser ved stor elv. Da opplevde jeg spørsmål om fiskekort. Ikke fra fiske oppsyn. Statskort og kort til grunneier er obligatorisk.vet fiskere har betalt fiskekort via vips, meg deriblant.Meg deriblant. Da vipser jeg sum, sone,tidspunkt på fiskestart. Det er gjort på søndager,hvor joker et stengt. Synd det blir et issue ut av det. Statskortet blir betalt med vips, så det burde være greit. Og det at fiskere velger bytte sone, betyr ikke de har avlivet fisk i andre soner. Oppsynet er iallefall velkommen til enhver tid.Enig med svein helge om dagskvote på to fisker kunne være fornuftig. Det praktiserer de i rødne elva også.

Navn: Svein Helge Lærdal Dato: 05.07.2022
Melding:
Dei fleste fiskere følger reglene, om der er noen som tar seg til rette er de bra de blir rapportert. Oppgangen i elva ser ut til å være meget bra, har styre vurdert å evaluere fangstbegrensningen på 1 fisk eller er dei passive til dette? Hadde vært bra å justert fangsten til 2 pr fisker når de går så bra med fisk på elva.

Navn: Torleif Dato: 04.07.2022
Melding:
Eg, vill sei det er ei skam av dei som bryt fiskereglene, grådikhetene er nok stor hjå nokre av fiskerane forstår eg. Men det med auren meina eg at den skal avlivas dersom den er så skada at den vil daua likevel. Eg, har sett nok av daue aurar som kjem flytane ned over elva og som måkane tek.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 157 158 
Gilje Web


test