Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Arild Dato: 19.10.2013
Melding:
Me har dessverre fått oppdrettfisken te vikedal og,detta jo samme fisken så er i årdal,suldal,marvik.Det må vara anseelige mengder så har rømt men det er jo selfølgeligt ingen så har mista fisk,oppdrettnæringen kan torka seg bak når det gjelde seriøsiteten.Eg håpa att dei blir tatt og att dei må ta rekningen for det så me må rydda opp i.

Navn: Michael Rasmussen Dato: 18.10.2013
Melding:
Er det observert mye fjøsfisk der inne nå, ser de sliter lengre inne i fjorden.

Navn: Torleif Dato: 10.10.2013
Melding:
Det ser mest slik ut att, lite villaks kjem opp nå. Dersom finveret vare, fell nok vatne elva nå. Kan henda det hadde vore bra om fisketellerane kom nå. Då det ser ut for at auren er på veg ut att.

Navn: johnny Dato: 06.10.2013
Melding:
Noen som har ett tall på antall fisk i telleren?

Navn: Torleif Dato: 27.09.2013
Melding:
Fylkesmannen har gjeve Stjørdal J. og F. forening løyve til å frakta fem laksepar ovom Storfossen, som er eit hinder for laksen der. Så den kan få gyta naturlig der, ovom fossen. Med så mykje laks som der er i elva her nå, skulle ein ha frakta ein del ovom Låkafossen her og. I påvente av at ein med tida kansje får fisketrapp der og.

Navn: Torleif Dato: 26.09.2013
Melding:
Fremdeles kjem der påfyll med ny fisk opp.

Navn: Roy Ørjan Johannessen Dato: 16.09.2013
Melding:
Dersom elveeigerlaget etterspør resultatene fra yngeltellingene fra dirnat.Så tror eg nok ikke det hadde vert noe problem.Det er jo for å se om yngelproduksjonen ekspanderer i takt med gytebestanden,i denne oppbyggingsfasen.Dersom den ikke gjøre det så er det kanskje noe som kan gjørest her lokalt.Er dette noe elveeigerlaget kunne tenke seg å følge opp?

Navn: Torleif Dato: 15.09.2013
Melding:
Ja, du Kjetil er kjempegod til å snusa opp i saker og ting. Eg forstår ikkje desse forskerane. Har mest inntrykk av att dei prøver å halda mest mulig sjult av resultata dei finn fram til, for vanlege folk. Det er mest så ein må draga resultata ut or dei. Om det så gjeld yngeltellingar,sjellprøvar eller gytefisktellingar. Så snart resultata er klare, burde det ikkje vara så umogeleg å senda ein raport til Elveeigarlaget kvikt. Nå fann eg ikkje ut om den undersøkelsen deiras og gjeld sjøaurebekker, Kjetil. Dersom det gjeld det, skulle det vore intresant og vist miljøstatusen til den einskilde bekk. Kor mykje yngel dei fann i kvar bekk. Og om der var råd å gjera forbetreingar i bekkene, for å hjelpa opp produksjon i dei. Der er sikkert folk som ikkje er redde for å taka i eit tak, for å hjelpa auren i dei.

Navn: Roy Ørjan johannessen Dato: 13.09.2013
Melding:
Flott Kjetil.Du er jo spesialist på å finne disse rapportene.Men så var det yngeltettheten da.Kanskje elveeigerlaget kan etterspør?Kunne også vert bra å arkivert disse og de du fant tidligere i arkivet.

Navn: Kjetil Dato: 12.09.2013
Melding:
Det nærmeste jeg fant på kjappe søk i dag var fra aureyngeltelling i 23 bekker i Vikedal i 2011: http://rapp.niva.no/symfoni/RappArkiv8.nsf/URL/7EBCDC56371C0D52C1257B0A0035D4A7/$FILE/6411-2012_72dpi.pdf (side 111).
Ellers var det en rapport over gytefisk bestanden, som inkluderer fisket i 2012: http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/Rapp%20Vitr%C3%A5dlaks/Forseth%20Vedl%20Rvitr%C3%A5d%20laks%202013-5b%20.pdf (side 139-141).

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 
Gilje Web


test