Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Torleif Dato: 05.01.2017
Melding:
Eg har nå følt litt med på tellaren eg og, og vill nok tru der er godt over 1100 laks gjenom den. Eg var inne på ei sida som heite Bjarnes turblogg. Han spør Stig Sandring hjå Fylkesmannen kvifor sjøauren er freda i Skjoldafjorden, men ikkje i Lysefjorden. Men der var ingen som hadde søkt om å fiska der i fredningstida i Boknafjordbasenge. Nå skall denne fredningstida vara i fleire år, men skriv han i svaret mindre endring kan i unntakstillfeller gjerast, dersom der er komme fram nytt kunnskapgrunnlag. Så det er ikkje heilt håplaust å få utvida fiske i elva her heller med det kunnskapgrunnlage ein har her. Så her må elveeigarlaget stå på, det blir ingen endring dersom ein står med hua i handa. Når det gjeld auren, så er det eit idiotisk ordning ein har i elva her, dette har eg nå vore inne på før, men eg gjentek det her. Eg les i pH-statusen det er berre Frafjordelva og Vikedalselva som ikkje har aure fiske. Der er sett ut att mest hundre aure i år i elva her, ser eg. Her trur eg der er store mørketal der er nok mange som ikkje bryr seg å melda inn ein aure som er sett ut att. Og kor mange som er avliva skall fuglane veta, både av dei som er innmelde og dei som ikkje er det. Dette kunne ein få i betre orden med litt aure fiske. Til dømes med ein kvote til kvar fiskar, kan henda med to tri fiskar. Så burde ein oppmoda fiskerane til å bruka kvoten på fiskar som er skada. Det er slett ikkje alltid det hjelper med stor krok til auren det har eg sjølv er fart. Då vil det sikkert og minka på daue aurar som kjem rekande ned over i elva. Der er nokre som berre kløpper sena ser eg, eg har fått aurar med tri krokar nede i halsen, dette må nå vara dyrplageri meiner eg. Nå er ikkje eg elveeigar, så eg har ingen ting og sei i denne saka, men fiska gjer eg og seier meininga mi. Men eg håpa elveeigarlaget fokrklara Stig Sandring hjå Fylkesmannen det eg har teke opp her, det kan henda han forstår det. Får håpa det.

Navn: Roy Dato: 05.01.2017
Melding:
Det er jo bra tall dette. I tillegg blir det jo fanget noe fisk nedenfor telleren, som også regnes som oppgang siden de kommer på fangststatistikken. Men det er jo en veldig jevn og fin trend at det går opp i overkant av 1000 laks hvert år siden telleren ble tatt i bruk i 2010.

Navn: Berge Kjell Dato: 04.01.2017
Melding:
Har ikkje trekt frå aure, då viser tellaren 1241 Dykkarane 733 Oppfiska 236 dvs: 969 stk Reknar med nokre aurar på tellaren, men detta vert ikkje så himla gale som 2015. Er klar over det går laks opp fossen, det er verre å få fagetaten til å tru dette. 2015 trekkte me vekk auren, men fekk ikkje betre fiske, derfor vert aurane med i år, så får dei sjå sjølv.

Navn: Roy Dato: 04.01.2017
Melding:
Hva var det offisielle antallet laks fra telleren, etter at aure og eventuelle feil er trekt fra.

Navn: Torleif Dato: 02.01.2017
Melding:
Endeleg dreid føle seier jærbuen, når ting tek så lang tid. Men det blei nå ein god forbetring frå i fjor på telle resultate deires, då fann dei berre 349 laks til saman. Om ein tek utgangs punkt i 733 laks pluss dei som er fiska opp er der endå eit gap opp til det tellaren i fossen viser. Når ein ser på fordelinga i vekt størrelsane, ser ein klårt det ikkje er ei smålakselv, som gytebestands målet er rekna ut i frå. I tillegg føler eg meg sikker på att ein større prosent smålaks er sett ut att. Så her må kunna vara rom for ei utviding av uttake i elva. Med både fisketid og to fiskar i døgere.

Navn: Berge Kjell Dato: 02.01.2017
Melding:
Då vill me i Elveigarlaget seia GODT NYTTÅR til alle laksafiskarar som tykkjer Vikedalselva er ein bra plass å fiska. TELLINGSRAPORT - 564 laks er tellt, men dei meinar at dei ser berre 70%; då eg reknar dette ut vert det 733 laks. Størrelsen på laksen antal 30% vert då: Under 3 kg: 174 stk Mellom 3 kg- 7 kg: 454 stk Over 7 kg: 105 stk Aure tellt- 371 30% - 454 stk 1 stk oppdrett laks tatt med harpun, ein regnbueaure tatt oppstrøms i fossen. Dei snorkla nedan for fossen; i fossakulpen vert det oppservert 1 oppdrett og 2 villaks, det såg bra ut den 13.10 Korleis det vert med reglane får me sjå, men med det rovfiske dei driv med i sjøen, vert det berre ein vits det me vert pålagde. Vert så leie av den jobben me vert pålagde, og så andre berre får lov å tura på, SUKK !!

Navn: Sverre danielsen Dato: 02.01.2017
Melding:
Ønsker alle laksefiskere og elveeierlag et riktig godt nytt år

Navn: Torleif Dato: 13.12.2016
Melding:
Nei, eg forstår ingen ting snart, kvifor det i elva her skal vara så umogeleg å få lov til å fiska meir. I andre elvar får dei mest til kva dei vill. Til dømes i Årdalselva der ønska dei byrja fiske i mai mnd. ingen problem. Dei har vell litt større gytebestandmål i elva si, men ikkje så veldig mykje. Fisk er her meir enn nok av til å ha eit større utak i elva. Det veit eg for eg har sett alle fiskane minst to gonger, som har gått gjenom tellaren. Eg stola meir på den, enn desse gytefisk tellerane. Og at desse som styre med fiske kjem med så flåsete påstander att der blir fiska så mykje meir i elva enn som er innmeld. Og i tilleg at der ikkje er utsett fisk i elva att i 2015. Dette er jo berre tull. Nei, her kan ein fiska ein god del meir laks meinar eg. I, tillegg kunne ein sikkert fiska lit aure.

Navn: Arild Dato: 12.12.2016
Melding:
Eg vett og det som du gunnleiv nevne,men det er jo det samma styret her kvart år.Eg forstår det ikkje,menn det eg vett er att dei barre lova og lyge når det gjelde vikedalsvassdraget.Torleif har eit godt poeng som seie att vikedalselvå ska kuast nere,så der er nåken så ikkje gjere jobben sin her kor det ligge vett ikkje eg.

Navn: Gunnleiv Dato: 12.12.2016
Melding:
Synes det er merkelig nå, elvene sør i ryfylket fikk tellingene på dagen, bra resultater i elvene der. så synes det ikke kommer noe her..

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 
Gilje Web