Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: OlafK Dato: 09.08.2016
Melding:
Ser elva er 80m3 nå. Noen som har mulighet å tatt bilder og lagt ut? Spesiellt interessert i strykene, sone 10-7

Navn: Torleif Dato: 08.08.2016
Melding:
Feil på inn meld laks 7/8 den er avliva.

Navn: Torleif Dato: 07.08.2016
Melding:
Hei, Harald Leifsen du held koken fremdeles du og ser eg. 1932 modelane er seige. Gratulera med fine fiskar.

Navn: Hans audun aase Dato: 06.08.2016
Melding:
C&r på den fisken eg meldte inn

Navn: Arild Dato: 06.08.2016
Melding:
Tellaren har nå 1012 passeringar.

Navn: Torleif Dato: 05.08.2016
Melding:
Ja, Lov og lovligt som Arild seier,spør ein dei høge herrar om det då er iallfall papirmølla strakst i gong. Nei, dei einaste ein bør spørja er elveeigarane ovom fossen. Eg har ikkje heilt kontroll på kor mange dei er. Eg har lufta tanken om trapp i fossen med fleire av dei, og etter som eg har forstått har alle vore posetive. Ein må forklara det for å byggja opp ein stamme med laks med sikte på trapp i framtida. Ein bør få elve eigerane der med i elveigarlaget på sikt. Der er kan henda folk der som kan vara med på og driva trapp i gjenom. Men, då må elveeigarlaget handla fort, så ein kunne få opp nokre fiskar allerede på siste periode. Bruk telefonen til elveeigarane ovom fossen fort.

Navn: Arild Dato: 05.08.2016
Melding:
Tellaren har nå 978 passeringar.

Navn: Arild Dato: 05.08.2016
Melding:
Eg personlig trur att der er ingen så hadde innvendingar mot det,lov og lov det hadde vore morsomt å prøvd.Med all den fisken me har på elvå så går det iallfall ikkje ut over gytebestanden,hadde me tatt ut 5-6 par trur eg ikkje hadde gjort nåke.Ka seie elveigarlaget til å prøva detta?

Navn: David danielsen Dato: 05.08.2016
Melding:
Er det lovlig og frakte laks over fossen er det jo smal sak og få frakte noen fisk :)

Navn: Torleif Dato: 04.08.2016
Melding:
Eg ser fiskerane er svære til å setta ut att fisk. Med den store oppgangen som der er av fisk, er eg litt i tvil om det har noko for seg. Der er ei grensa for kor mykje yngel elva klara fø opp. Eg såg nett nå, på eit døger har det gått 15 fiskar gjenom tellaren, der er teke 7 fiskar på land så langt idag. På denne måten minka ikkje fisken i elva. Ein skulle teke ein del av dei fine fiskane og kjørt ovom Låkafossen, det hadde hatt noko for seg det. Å, fått bygd opp ein stamme der .Eg har den trua fremdeles att med tida kjem der trapp der. Elva treng nokre unge eldsjeler, som ikkje er redde for å taka i eit tak. Det er nok ei heil papirmølla som må kvarnast. Men håplaust er det ikkje, andre får det jo til, så kvifor ikkje her og. Me gamle har stivna for mykje til, eg håpa ungdommen snart meller seg på.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 
Gilje Web