Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: david danielsen Dato: 16.08.2015
Melding:
Hovedtyngden av fisk blir nå fanga i nedre del av elva. Grimåsen og sagbruket har vell ikkje fiska godt siden lenger en reåpningen. Dette har vell med at trappene begynte og fungere? Skall det forlengast sessong bør det gjørast i begge endar, jallefall ikkje bare i starten så all den store viktige juni fisken blir oppfiska. Men me bør vell venta t hausten komme og se ka så står på elva før me begynne skrike. Det e ka dykkerane finne så telle, ikkje ka me trur der e

Navn: david danielsen Dato: 16.08.2015
Melding:
Hovedtyngden av fisk blir nå fanga i nedre del av elva. Grimåsen og sagbruket har vell ikkje fiska godt siden lenger en reåpningen. Dette har vell med at trappene begynte og fungere? Skall det forlengast sessong bør det gjørast i begge endar, jallefall ikkje bare i starten så all den store viktige juni fisken blir oppfiska. Men me bør vell venta t hausten komme og se ka så står på elva før me begynne skrike. Det e ka dykkerane finne så telle, ikkje ka me trur der e

Navn: Torleif Dato: 15.08.2015
Melding:
Det er mange som tek kontakt med meg, og vill at eg skall jobba for å få utvida døgnkvoten til to laks. Når Elveeigarlaget skall gjeva innspel til Miljødirektorate om fiske for 2016 til og med 2018. Dei har jo komme med sitt forslag, om dei er råd å rikka på veit ikkje eg. For det andre er mi meining at første prioritet må vara å få starta fisket 1. juni. Me kan ikkje ha det slik lengre, att det er berre i heilt unormale år, som iår med all snøen i fjella, me kan få fisk på dei nederste rettene. På dei nederste rettene er der mest ikkje teke fisk etter att fredninga vart oppheva, før dette året. Eg vil minna om der gyt ein god del fisk på dei rettene og. Så får heller det med to fiskar venta meiner eg. Eg kasta nok inn ein brannfakkel nå blandt fiskerane, men eg er så gammal nå eg tåler nok den støyten. Eg trur der er rom for begge deler, men gaper me for høgt er eg redd dei høge herrer seier nei til alt. Sjølv kunne eg tenka meg eit kompromiss. Satt på spissen , får ein laks på første kaste og er nødd til å avliva den, eller at fisken er så fin at ein vill behalda den, då skall ein slutta av fiske. I grunnen bør alle vara nøgde med ein laks til dagen. Men får ein ei svidda som første fisk og må avliva den, då kan ein fiska endå ein fisk, laks eller svidda.

Navn: Arild Dato: 13.08.2015
Melding:
924 passeringar i tellaren.

Navn: Arild Dato: 12.08.2015
Melding:
Det er nåke aure i dei passeringane,skal om ei stund gå gjønå det me har på tellaren.Når eg er klar me den delen ska dåkke få anntall på laks,svidda,aure.

Navn: Roy Johannessen Dato: 12.08.2015
Melding:
Etter gjennomgang av telleren i 2013 og 2014 ble det registrert 25 aure i 2013 og 54 aure 2014.Hva det er nå vet ikke eg men det er vanligvis lite som blir reg. I telleren.

Navn: Einar Dato: 12.08.2015
Melding:
Det er vel aure og med i dei 902??

Navn: Roy johannessen Dato: 12.08.2015
Melding:
Vikedalselva er kalka fra låkafossen og nedover,siden vi har for dårlig naturlig PH.Tror ikke det ville være noe ide å ta fisken (yngel)opp i den PH fattige delen av elva.

Navn: Roy Johannessen Dato: 12.08.2015
Melding:
902 laks 20 laks fanget nedfor telleren blir det 922 laks-232 fanget laks = 690 laks x 2,9 kg (som er gjennomsnittvekt i elva)2001kg. Deler denne vekta på to,og får 1000 kg holaks.Gytebestandsmålet er 732 kg holaks,øvre Gytebestandsmålet er 920 kg holaks.Gytebestandsmålet er allerede nådd med god margin. Gjennomsnittvekt på fanget laks er 4,2 kg,mens gjennomsnittvekt på utsatt laks er 1,9 kg. Vi burde ta ut mer smålaks for å øke gjennomsnitt vekta på gytefisken.

Navn: Arild Dato: 11.08.2015
Melding:
Då har eg 902 passeringar i tellaren,og meir på vei.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 
Gilje Web