Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Arild Dato: 10.08.2015
Melding:
Tellaren har nå 884 passeringar,det er svidda som har hovedtyngden av passeringane.

Navn: Jan Hansen Dato: 07.08.2015
Melding:
Fisketrapp ville vel kosta mange millioner. Hva med å slippe 50 laks fra skjellprøvefiske ut et stykke oppforbi Låkafossen i noen år. Hvis det ble mere laks i hølene under fossen etterhvert så kunne en vurdere å bygge en enkel oppgangsfelle, dvs. en fisketrapp med kun et trinn. Plassering ved nestsiste høl, ta vann fra siste høl under fossen. Tømme fella en gang i uka i august og september, kjøre opp laksen med traktor, i plasttank på europall, evt. med oksygenflaske. Forutsetning: Tillattelse til inngrep under fossen og flytte laksen, tillatelse av grunneier til bruk av traktorvei i august og september. Noen lørdager med dugnad, litt søknadsskriving til sparebanker, stiftelser o.l., en eller to betongbiler, noe forskalingsmaterial osv. Initiativtaker: Elveeigarlaget. Dugnad: Elveeigere og interesserte fiskere. Ikke sikkert det er så urealistisk.

Navn: Torleif Dato: 06.08.2015
Melding:
Eg meina at eg har høyrd att dykkerane har 35000kr. for jobben dei gjer. Men penger til å telja yngel og smolt i elva er der ikkje lenger. Det hadde vore meir inntresant om ein del av dei pengene hadde vorte brukt på den jobben. På det biologiska kunne der sikkert vorte gjordt ein god del for å auka smoltproduksjon. Dersom ein fekk hjelp av ein biolog. Nå nerma jakttida seg, eg oppmoda ungdommar som er både jakt og fiske inntreserte i å jakta på predatorane i elva, kan til tider vara ei spanande jakt. Skarv higre og mink høyrer ikkje til elva. Fiske ender må ein kunna tåla litt av. Men der må vara grenser kor mykje der skall vara av dei og. Når ein veit kor mykje smolt dei tek. Sett i gang karar når jakta starta, herlæg mat er det og. Men det store kvantesprange i elva for å auka smoltproduksjon i elva, ville vara å få fisketrapp i Låkafossen. Du all verden for fine fiskeplasser der er ovom fossen. Og gyteplasser for fisken. Nei nå er de vell luta lei maset mitt, eg låve å ta det roleg nå ei stund.

Navn: Arild Dato: 06.08.2015
Melding:
Heilt enige med deg jan,detta har eg og påpeikt i fleire år.Eg kann ikkje fatta att det ikkje går ann og forholda seg te fakta,har og diskutert detta me folkå så dykka og dei forsvara jo detta.Forstå det dei så kann.

Navn: david danielsen Dato: 06.08.2015
Melding:
Eg har personlig ikke noe i mot og slippe hulaks, men synes heller vikedalselva skall gå inn for sessongkvote på stor laks og øke dagskvoten på svidder. Da vill me spare mye stor kvalitetsgytefisk både hu og han.

Navn: Jan Hansen Dato: 05.08.2015
Melding:
Hvorfor skal fiskereglene være basert på fjorårets telling av gytefisk og en prognose av årets oppgang når en har en FISKETELLER i trappa? Jeg har dykka hele elva fra Låkafossen til Kvilehølen ved under 2 kubikk / s (bortsett fra sone 7)og jeg kan ikke forstå at Uni Miljø skal komme fram til bedre tall enn fisketelleren? På Sørheim f.eks. skal det være desidert mest gyting og yngelproduksjon. Det er trær og kratt på begge sider av elva. Under røttene er det fem meter dype mørke hulrom. En har ikke sjans å telle noe som helst der. Og f.eks. sone 7 / 10, hvordan skal man telle fisk her og komme fram til et troverdig resultat? Dykkinga koster masse penger som en helller kunne brukt på andre ting, f.eks. kultiveringstiltak. Fiskereglene (døgnkvote/evt. årskvote) burde baseres på den aktuelle tellerstanden.

Navn: Torleif Dato: 05.08.2015
Melding:
Eg heller trudde ikkje det var gytefisk Kjell. Mine ligg i frysen eg føler meg heilt trygg på at dei er oppdrett med eller utan rogn. Den dagen eg tek dei ut or frysen finn eg då rogn eller melke i dei skall eg taka bilete av både rogna og fisken,og setje det inn på Gjesteboka.

Navn: Arild Dato: 05.08.2015
Melding:
Tellaren har nå 820 passeringar,det er diskusjon om hulaksen ser eg.Det folk må huska oppi det heila er gytebestandsmålet på 245 hulaks,utifrå det er me vell ikkje tjente me og ha 1100-1200 laks så gyte.Det me då oppnår ifølge dei lærde er jo stor dødlighet og masse svak yngel,så Torleif var inne på så er ikkje elvå i stand til og håndtera dei mengdene med yngel.Den fisken me har fiska på i år er organgen me stengte elvå på,då fant uni-miljø 87 laks,så kjeme allt detta me fisk i år.Visst nåken sitte med fasiten på det vill eg høyra den.Eg er ikkje mot restrisjonar,men eg håpa me får lov til å fiska når det er forhold te det.

Navn: Jan Otto Vik Dato: 05.08.2015
Melding:
Takk for nok ein fin sommar i Vikedalselva... Om holaksen vert freda, kan det henda at bestanden aukar :-)

Navn: Kjell Dato: 05.08.2015
Melding:
Trodde ikkje oppdretslaksen var kjønnsmoten i så ung alder..? Hadde vore greit å fått sett et eksemplar. Hvor stor røminiga i Halsavika var, klare eg ikkje å finna ut av. Noen som vet? Når det gjelder uttak av holaks så kan vi alle sikker bidra enda litt til. At det er vanskelig å se forskjelle tidlig i sesongen er greit, men kansje vi kunne slept utpå igjen holaksen i August? Om vi får fiske august da....

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 
Gilje Web