Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Billy Dato: 07.08.2019
Melding:
Litt synspunkter og tankar om gytebestand og hausting. Gytebestandsmålet i Vikedalselva er så vidt eg kjenner til 736 kg holaks. Gjennomsnitt vekta for fanga laks i Vikedalselva i perioden frå og med 2013 fram til i dag er 3,70 kg, men då er òg all igjenutsett fisk tald med, dette er i hovudsak svidder/smålaks. Desse sviddene kan i prinsippet vera fanga fleire gonger, og dreg i så tilfelle gjennomsnitt vekta på bestanden ned. Om ein likevel brukar denne statistikken som viser snittvekta på 3,70 kg på laks fanga i Vikedalselva i perioden frå og med 2013 fram til i dag, trengs det 200 holaks for å oppfylle gytebestandsmålet. I segmentet mellomlaks, er det normalt overvekt av holaks, medan i smålaks- og storlaks delen er det normalt overvekt av hannlaks. Om dette gjeld i Vikedalselva er det interessant med tanke på at mykje av smålaksen som blir satt ut att her er hannar. Personleg trur eg det hadde vore betre for den genetiske utviklinga av laksestammen i elva at desse vart avliva, altså at det ikkje var kvote på smålaks. Totalt ville dette medført at det maksimalt vart avliva 281 fleire smålaks (som i hovudsak hannar) fordelt over 7 sesongar, frå og med 2013 til og med 2019. Men fleire av desse er truleg fanga og gjenutsatt, kanskje fleire gonger, så det reelle talet er nok vesentleg lågare. Meine at gytebestandsmålet bør nås med størst muleg innslag frå mellomlaks segmentet av bestanden, då dette vil heve snittvekta, kvaliteten og attraktiviteten med tanke på fiske etter Vikedalslaksen, derfor bør òg fangst av smålaks vera kvotefritt. GYTEBESTAND PÅ 200 HOLAKS MED SNITTVEKT PÅ 3,7 KG, VIL GJE OVERLEVELSE PÅ 9 GYTEFISK PER GYTANDE HOLAKS. I TEORIEN VIL DETTE HA EIT POTENSIALE TIL Å TOTALT GJE OMKRING 1.800 GYTEFISK ATTENDE TIL VIKEDALSELVA, ALTSÅ HAUSTBART OVERSKOT PÅ KRING 1.400 LAKS.

Navn: Johnny Dato: 07.08.2019
Melding:
Hei, noen som er i Vikedal og kan fortelle om er elva på vei ned igjen? Er jo så forbasket treg den oppdateringen på vannføring?

Navn: Torleif Dato: 05.08.2019
Melding:
Det som er probleme Roy. Etter som eg minnest rekna vitenskapelig råd elva her som ei små lakselv med under ei gjenom snitt vekt på 3 kg. og då ber det jo galt av stad. Men alle kan jo sjå at det er spinngalt . Så har dei jo desse tellerane som fer og kosa seg i elva og om hausten i ryggen som finn lite fisk. Dei lita meir på dei enn på tellaren som vise størelsen på kvar einaste fisk. Dei titals tussene som dei får for jobben, dei kunne heller Elveigarlaget fått til nyttinge ting i elva. Ja, David det var ei heilt spinngale telling som førte til stenging av elva. Der var nok mykje meir laks i elva enn det dei fant. I tillegg kom der mykje laks opp i elva seint på hausten det året. Det kan heilt sikkert Arild bekrefta som følgde med i trappa. EG var jo med å fiska etter skjellprøvar så eg og såg jo det.

Navn: Roy Dato: 04.08.2019
Melding:
Dersom vitenskapelig råd for lakseforvaltning mener det øvre gytebestandsmålet for vikedal er 926 kg holaks snittvekt 4,0kg blir det 231 holaks. 231 kg hannlaks .462 laks tot.Så er det det. Da kan den resterende bestanden beskattes, uavhengig av hvor lenge man har fisket i elva eller hva man skulle synse.Da kan det tas ut vel 500 laks i elva, dobbelt så mye som med dagens regulering. Da skal det være mulig å øke antall fiskedager slik som Torleif mener.

Navn: David Danielsen Dato: 04.08.2019
Melding:
Jeg har bare fiska i Vikedal litt over 20 år . Men må si de verste åra var når elva var stengt, med litt mer restriksjoner den gang kunne vi kanskje unngått det.

Navn: Jan Ove Haraldsen Dato: 04.08.2019
Melding:
Helt enig Torleif.har sjøl sluttet helt å Fiske I vikedalselva ,gleden er borte med alle restriksjoner som er kommet.Men for all del har hatt over 50 år med fantastiske minner ifra den flotte elva

Navn: Torleif Dato: 03.08.2019
Melding:
Det er ikkje det at eg meina å fiska elva tomm, men ein kan jo stoppa fiske, når halve seseongen er over dersom det ber galt av stad.

Navn: Torleif Dato: 03.08.2019
Melding:
Ein må få slutt på fredningsdagane til neste år. Elva freda seg sjølv då der blir lite vatn i den, det kan ein sjå på fangststatestikken det. Så snart der er lite vatn i den blir der mest ikkje teke fisk i den. Og eg har forstått det slik at når organiseringa var i orden skulle Elveeigarlaget få bestema meir sjølve om elva. Og desse kontorrottene som set inne i Stavanger skulle få mindre og bestema om elva. Ka vet har dei på elva her. I Årdalselva opna dei allerede 20/5 og utan fredningsdagar. Men der fiska mykje av storkarane i Stavanger så får dei det til. Så nå er eg eitrane harm.

Navn: Billy Dato: 02.08.2019
Melding:
Hadde vore fint med ei oppdatering på "Teller statestikk (2013 - 2019)", ser ut for at den ligg bortimot ein mnd. og 200 fisk på etterskot.

Navn: Torleif Dato: 23.07.2019
Melding:
Eg var ikkje klar over at ein kunne skriva datoen etter navnet sitt så nå skal det verta orden på det Kjetil. Det er vell ingen som går etter og fiska auren Kjell, men når du fiska med makk eller flåga er det mest umogeleg og få aure på kroken når der er så mykje aure. Eg veit godt kva flåger eg skulle setja på dersom eg ville fiska aure.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 157 158 
Gilje Web


test