Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 07.08.2023
Melding:
Vi har mest tro på at skadene skyldes at ved lav vannstand tidlig i sesongen, så oppholder laksen seg over lengre tid i fjord bassenget. Her blir den utsatt for mye lus, garnfiske (både på veien inn og i selve fjorden), samt at vi tror også at kobben kan ta for seg i fjorden om laksen oppholder seg her over tid. Sammenligner vi oppgang i første del av sesongen mot siste del, så ser vi lite skade på laksen som har gått opp de siste ukene. Vannstanden har stort sett vært bra i de siste 3-4 uken og vi mener laksen går da rett på elva. Videoene viser mye lus på en del av fisken og vi ser også typiske garn skader i hode på en del laks. Om fisken ble skadet i trappa, så mener vi dette hadde vist gjennom hele sesongen og vi hadde sett «ferskere» skader på fisken.

Navn: OlafK Dato: 07.08.2023
Melding:
Bent Morten, jeg bemerket det samme for 2-3 år siden. Jeg mistenker at det er skade eller skarpe betongkanter i trappa som fisken skraper seg opp mot

Navn: OlafK Dato: 07.08.2023
Melding:
Skal være 6.aug på svidda jeg har rapportert inn

Navn: Torleif Grimås Dato: 03.08.2023
Melding:
Eg, lure på kvifor ikkje bildene av fisken ikkje vises då dei går gjenom tellaren.

Navn: Bent Morten Steinsland Dato: 27.07.2023
Melding:
Eg ser det er mykje skadder på lasken som kjem igjennom, er dette sopp? Eller noko sjukdom?

Navn: Tid Dato: 16.07.2023
Melding:
Er det noe gale med telleren? Koffår går ikkje laksen opp? Blir trappå sperra av noen grunn?

Navn: Tollaksvik Dato: 16.07.2023
Melding:
Heilt enig med Torleif. Det er spennande og motiverande å venta på meldingen fra NINA som fortell om laksen ein har fått.

Navn: Torleif Grimås. Dato: 15.07.2023
Melding:
Om Sjell prøvar. Føritida var det altid ein plass på skjell prøvepåsen, der ein kunne skriva ned telefon nr. sitt. Men det blei det slutt på,men ka det er nå det veit eg ikkje.Men dei påsane eg har nå er der ikkje ein plass til å skriva telefon nr. på. Men eg finn altid ein plass på å skrva telefon nr, på. Eg, kan taka eit døme i fjor fekk eg ein litt stor laks som eg tok prøve av, den fekk eg svar på, og med stor takk på for att eg sendt den inn.Prøven viste at den hadde vore i elva som smolt i 3 år og i sjøen og 3 år så den var 6 år då den kom til elva. Det vanliga er vell at dei er to år i elva og to år i sjøen, men eg har og sett på prøven at smolten berre var ett år då den vandra ut. Eg, tykkjer dette er intresant og følga med på. Så skriv altid telefon nr, dykkar på påsen. Eg, håpa dette som eg skrive her at fleire sender inn sjellprøvar.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 13.07.2023
Melding:
Vil igjen oppmoda alle som fiskar at dei tek skjell prøvar av fangsten. Dette er til stor hjelp for og overvaka bestanden. Plasser og hente prøve-posar og levere prøvene er beskrevet litt lenger nede i gjesteboka. Det har til nå vore veldig dårlig med leverte skjell prøvar, så me ønskjer og håpar dette tek seg opp. Helsing Elveigarlaget

Navn: Vikedal Eilveigarlag v/ styret Dato: 12.07.2023
Melding:
Vikedal Elveigarlag har den 10.juli foretatt pålagt Midtsesongevaluering. Oppsummering og rapport er lagt ut på styreinfo siden.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 157 158 
Gilje Web


test