Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Arild Dato: 08.09.2014
Melding:
Eg har for min del ikkje fått veta nåken ting ang rømmingstall,ska legga det ut når eg får veta nåke nytt.

Navn: Lars Dato: 08.09.2014
Melding:
Har det kome ut nåke tal på kor mange laks som rømde?

Navn: Arild Dato: 05.09.2014
Melding:
Eg har ikkje observert oppdrettslaks ennå i elvå,snakkte med fylkesmann idag angåande rømmingå.Det som videre skjer nå er att marine harvest har leigd inn uni miljø til utfisking i vassdraget.Eg komme tilbake på detta når eg får meir info angåande ka så skjer videre.

Navn: Birger Dato: 05.09.2014
Melding:
Begynnt og komme inn rømt laks etter rømmningen nær imsland? Blir det informert noen plass om det blir iverksatt oppfiske etter denne?

Navn: østre Dato: 25.08.2014
Melding:
årdalselva får glatt innvilget forlenget sesong- er det forskjell på sør og nord??

Navn: Riska Dato: 24.08.2014
Melding:
Vil bare hilse hjem

Navn: arild Dato: 17.08.2014
Melding:
Det går fisk både i gamle trappene og sagbruksiå,detta er det vannstand som avgjere,når det er skikkelige flaum så går hann sagbruket for då er det stillt i tellaren.Me har fått fylkesmannen med på att det blir rekna 20% i tillegg på det totala telleresultatet.

Navn: Flemming Dato: 17.08.2014
Melding:
Går all fisk i trappene og gjennom teller, eller går d en del opp på andre siden også? Har sett fisk på vei opp der tidligere.

Navn: arild Dato: 15.08.2014
Melding:
Eg kann bekrefta att det går meget bra me fisk,både svidda og laks.Før dåkke får nåke tall frå tellaren må me rydda opp i eindel feiltriggingar,og det er på grunn av uværet me hadde.Då har det ein tendens til å samla seg eindel greiner i ristå og då får me feiltriggingå.Visst eg ska anslå nåke tall på oppgang så ligge nåkk det mellom 750-800.

Navn: Sjur Lothe Dato: 15.08.2014
Melding:
Hører det er observert en del laks på veg opp! Kan dette bekreftes? Hva viser telleren?

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 
Gilje Web