Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/ styret Dato: 07.11.2018
Melding:
Til informasjon, så vil Uni Research miljø foreta telling i Vikedalselva i den nærmeste fremtid. I den anledning vil det være dykker i elva fra Låkafossen og nedover til sone 1. Info og resultat av tellingene vil bli lagt tilgjengelig på nettsiden, så snart offisielt resultatet foreligger.

Navn: Torleif Dato: 16.10.2018
Melding:
Dei får det til i Stjørdalselva ser eg, der har dei fiska 32 stamlaks som skall bli fedre til yngel som skall setjast ut over anadrom strekning.

Navn: Torleif Dato: 16.09.2018
Melding:
Eg ser der er melde inn tri laksar den 31/8, i så fall er dei fiska etter fredninga. Eller er dei gløymde og bli innmeld i rett tid. Så lura eg og på med det same om tellaren er montert ned nå.

Navn: Johnny Dato: 23.08.2018
Melding:
Noen som har sett i trappene siste uken? Hvordan er oppgangen mon tro? Var synd teller havarerte!

Navn: Torleif Dato: 22.08.2018
Melding:
Er laksen større i Vikedalselva enn i Etneelva ? Eg har sett litt på tala, i Etneelva vise tale 3,9 kg. i Vikedalselva vel 4,1 på den avliva laksen. Der blir sett ut att meir laks i Vikedalselva enn i Etneelva, sjølv om ein tek med vekta på den utsette laksen i Vikedalselva blir gjennomsnittvekta tett opp mot 3,7 kg. I Etneelva går auren og laksen i same potten som blir sett ut att så det er ikkje så greit å saman likna. Men avliva store laksar er i begge elvane 10 stk. I Etneelva er den vel 7. kg. i Vikedalselva vel 8. kg. Så det og tyder på at laksen er vel så stor i Vikedalselva som i Etneelva. Eller er det ikkje så? Så til slutt hadde ein hatt lov til å fiska like mange dagar i Vikedalselva som i Etneelva så hadde der nok komme meir laks på land her og.

Navn: David Danielsen Dato: 20.08.2018
Melding:
Noe og tenke på. Vegetasjon er viktig for livet i elva. https://lakseelver.no/nb/news-2018/bevare-og-reetablere-kantvegetasjon

Navn: Kristen Borum Dato: 17.08.2018
Melding:
Der satt an endelig!! Sone 5 (Prestaneset) og soleklar ny pers! 11,2 kg. Og kanskje det giftigste.. tatt på enhånds #6. Phu!

Navn: Kjetil Dato: 17.08.2018
Melding:
Men fisken går opp i trappa, får av og til glimt av dem på stillbildene fra kameraet.

Navn: Kjetil Dato: 17.08.2018
Melding:
Vi får ikke passeringspuls fra telleren når vi simulerer passeringer, og elva fosser godt over selve telleren nå, så vi har ikke kjangs til å feilsøke/utbedre videre før vannføringen i trappa blir litt mindre.

Navn: Flemming Dato: 17.08.2018
Melding:
Noe mer nytt om telleren ? Burde jo gått fisk nå. Er det mulig for fisken å gå sagbruksida nå?

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 157 
Gilje Web


test