Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: johnny Dato: 06.10.2013
Melding:
Noen som har ett tall på antall fisk i telleren?

Navn: Torleif Dato: 27.09.2013
Melding:
Fylkesmannen har gjeve Stjørdal J. og F. forening løyve til å frakta fem laksepar ovom Storfossen, som er eit hinder for laksen der. Så den kan få gyta naturlig der, ovom fossen. Med så mykje laks som der er i elva her nå, skulle ein ha frakta ein del ovom Låkafossen her og. I påvente av at ein med tida kansje får fisketrapp der og.

Navn: Torleif Dato: 26.09.2013
Melding:
Fremdeles kjem der påfyll med ny fisk opp.

Navn: Roy Ørjan Johannessen Dato: 16.09.2013
Melding:
Dersom elveeigerlaget etterspør resultatene fra yngeltellingene fra dirnat.Så tror eg nok ikke det hadde vert noe problem.Det er jo for å se om yngelproduksjonen ekspanderer i takt med gytebestanden,i denne oppbyggingsfasen.Dersom den ikke gjøre det så er det kanskje noe som kan gjørest her lokalt.Er dette noe elveeigerlaget kunne tenke seg å følge opp?

Navn: Torleif Dato: 15.09.2013
Melding:
Ja, du Kjetil er kjempegod til å snusa opp i saker og ting. Eg forstår ikkje desse forskerane. Har mest inntrykk av att dei prøver å halda mest mulig sjult av resultata dei finn fram til, for vanlege folk. Det er mest så ein må draga resultata ut or dei. Om det så gjeld yngeltellingar,sjellprøvar eller gytefisktellingar. Så snart resultata er klare, burde det ikkje vara så umogeleg å senda ein raport til Elveeigarlaget kvikt. Nå fann eg ikkje ut om den undersøkelsen deiras og gjeld sjøaurebekker, Kjetil. Dersom det gjeld det, skulle det vore intresant og vist miljøstatusen til den einskilde bekk. Kor mykje yngel dei fann i kvar bekk. Og om der var råd å gjera forbetreingar i bekkene, for å hjelpa opp produksjon i dei. Der er sikkert folk som ikkje er redde for å taka i eit tak, for å hjelpa auren i dei.

Navn: Roy Ørjan johannessen Dato: 13.09.2013
Melding:
Flott Kjetil.Du er jo spesialist på å finne disse rapportene.Men så var det yngeltettheten da.Kanskje elveeigerlaget kan etterspør?Kunne også vert bra å arkivert disse og de du fant tidligere i arkivet.

Navn: Kjetil Dato: 12.09.2013
Melding:
Det nærmeste jeg fant på kjappe søk i dag var fra aureyngeltelling i 23 bekker i Vikedal i 2011: http://rapp.niva.no/symfoni/RappArkiv8.nsf/URL/7EBCDC56371C0D52C1257B0A0035D4A7/$FILE/6411-2012_72dpi.pdf (side 111).
Ellers var det en rapport over gytefisk bestanden, som inkluderer fisket i 2012: http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/Rapp%20Vitr%C3%A5dlaks/Forseth%20Vedl%20Rvitr%C3%A5d%20laks%202013-5b%20.pdf (side 139-141).

Navn: Roy Ørjan Johannessen Dato: 12.09.2013
Melding:
Hei.er det noen som kan finne tellinger fra yngeltettheten i vikedalselva fra 2011-2012.Skulle vert interessant å se om yngeltettheten øker etter de senere års gode gytebestander.

Navn: Arild Dato: 11.09.2013
Melding:
Det er ikkje enkelt å sei andelen aure/laks før materialet me har er gått igjønå.Me har fått fylkesmannen me på 20% på sagbruksiå,detta har jo selfølgeligt me vannstanden å gjer.Ellers så går der både laks å svidda ennå,ser lite aure.Tellaren blir rigga ned når lauvfallet sete igang for fullt,det er jo dykkarane finne i høst som avgjere ka så skjer videre.

Navn: Thomas Reinertsen Dato: 03.09.2013
Melding:
Fine tall,noen som kan annslå ca hvor mye av disse tallene som er aure og laks?Og prosentvis hvor mye fisk som går opp på sagbruksiå?

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 
Gilje Web