Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Torleif Dato: 06.02.2018
Melding:
Idag vill eg taka for meg skarven som er i ferd med og erobra Vikedalselva. Eg har med skrekk å gru sett på eit program NRK har sent om magiske Glomma, der skarven har etablert seg. For to tiår sidan fantes der ikkje skarv i Glomma. Men då kom det første paret inn frå Sverige, idag er der ein bestand der på mellom 4000 og 5000 skarv som treng 2000 kg. fisk kvar dag for å leva. Koloniane er etablert nede med Fredrikstad, men turane for å finna nok fisk blir lengre og lengre for kvart år som går. Nå er der mange sorter fisk i Glomma, så dei tek alt dei får tak i. Men for å finna nok fisk nå går turane heilt opp forbi Mjøsa. Slike tilstander må ein unngå å få her, for dei er i høgste grad i ferd med og etablera seg i elva her og. Dei er i heile elva nå lika opp til Fjellgardsvatne. Der er jakttid på skarven om hausten så eg vill oppmoda alle som har litt jakt iver i blode om å finna fram hagla til hausten. Med rett stell er det første klasses mat. Dei tek store fiskar på over ein halv meter heilt utrulæg. Eg har skåte skarvar i vinter, eg har sett inn bilder av dei her på Gjesteboka, der kan alle sjå kor store fiskar dei tek.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/ styret Dato: 11.01.2018
Melding:
Først av alt, så vil vi ønske dere et riktig godt nytt fiske år!! Når det gjelder dykkertellinger, så ble det ikke utført telling i 2017 grunnet store nedbørsmengder og vanskelige forhold. Det ble gjort et par forsøk, men begge gangene var forholdene for dårlige. De få gangene elva hadde passelig størrelse, så viste det seg at elva var litt grumsete med dårlig sikt fra ca sone 18-20 og nedover. I forbindelse med årsmøtet i Vikedal Elveigarlaget vil det bli laget en oppsummering fra 2017 sesongen. Oppsummeringen vil etter hvert bli tilgjengelig på nettsiden.

Navn: Arild Dato: 05.01.2018
Melding:
Har fulgt med på elvå nå i haust,dei drive med skoging oppe i vikedalsdalen.Det har vore masse regn og derav masse sorpa så kjeme nedover elvå,er litt bekymra for årets gyting.Nå er heile elvabotnen dekka med leirstøv,det føre igjenn til att rognå ikkje får det oksygenet denn må ha.Må berre komma med innspill til detta visst eg tar feil,er litt redd for att me vill gå på ein smell om nåke år.

Navn: Arild Dato: 01.01.2018
Melding:
Har ikkje hørrt nåke ting om telleresultater,har snakkt med fleire grunneigarar men der er ingen så har sitt dykkarane.

Navn: David Danielsen Dato: 01.01.2018
Melding:
Er der hørt noe om telleresultat i Vikedal 2017. Godt nyttår

Navn: Torleif Dato: 24.12.2017
Melding:
Nei, Gunnleiv korleis det gjekk med gytegropene er ikkje godt å sei, dei er ikkje så gode å sjå lenger, men får berre håpa på det gjekk av i likaste laget. Samstundes vill eg gjeva ros til elveeigarlaget med formannen for at dei protestera mot auka produksjon ved Skigelstrand. Samstundes håpa eg på andre hiver seg på som Roy skriver.

Navn: Roy Dato: 23.12.2017
Melding:
Flott at elvveigarlaget engasjerer seg i økt produksjon av regnbueaure på skigelstrand. Og fraråder vindafjord kommune å åpne for dette. Her bør også vindafjord jff og andre miljø/natur interessenter hive seg på.

Navn: Gunnleiv Dato: 18.12.2017
Melding:
Ser elva var oppi 200m3, det må ha vært bra drøyt for elva, hvordan står det nå til med gytegropene?, er vell mye masse som har flyttet på seg, og groper som har forsvunnet? noe forandring i elva ellers?

Navn: Torleif Dato: 15.12.2017
Melding:
Fremdeles ingen som har sett snurten til tellerane, har dei ikkje vore der nå meina eg dei berre kan halda seg borte, for nå er laksen som har gytt på full fart til havs att. Og me veit jo der var plenty med gytefisk i elva.

Navn: Arild Dato: 02.12.2017
Melding:
Har ikkje sitt tellarane her,dei kann jo vore her fordet.Får håpa dei tar turen snart,glimrande forhold nå.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 157 158 
Gilje Web


test