Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Gunnleiv Dato: 30.11.2012
Melding:
er for forslaget til davidsen at kvotene ikke bør økes. men jeg mener alikeveld 2 fisk i døgnet skal godt kunne gå, men da med en sesonkvote, gjerne på 6 eller 8 laks. ved en eventuell forlengelse av sesongen. da 16 døgn i juli måned, er for lite for denne fantastiske elva. mener ogsa at fredningsdagene kunne vært borte ved en eventuell forlengelse av sesongen og sesongkvoter. men uansett hva som blir regler for neste år så håper vi alle det blir for elvas beste

Navn: Danielsen Dato: 23.11.2012
Melding:
Denne karen deler gjerne av sin kunnskap har møtt han flere ganger når det har vært årsmøter i Rogaland jeger og fisk og han er en aldeles trivlig kar. Tar jeg ikke feil har han også vært med på telling i vikedalselva også

Navn: Torleif Dato: 22.11.2012
Melding:
Hei, alle som er oppteken av forbetring av Vikedalselva burde lesa innlegge på Norske Lakseelver om Knut Ståle Eriksen. Det er heilt utruleg ka han har fått til i Årdalselva. Den karen burde Vikedalselva og få hjelp av. Etter rekordfangst i år er der endå 2000 gytelaks i elva.

Navn: Danielsen Dato: 20.11.2012
Melding:
Utvidelse av sessongen er noe jeg håper på blir prioritert forran økning av kvoter. Jeg håper også det blir anskaffet et oppsyn i Vikedal da jeg vet at noen ikke klarer og forholde seg til reglene.

Navn: Torleif Dato: 19.11.2012
Melding:
Hei, fremdeles kjem der påfyll med ny gytefisk i elva. Det må vara rom for utvidelse av fiskesesongen i elva til neste år, anna kan eg ikkje forstå. Gytebestandmålet til elva er sett til 730 kg. med rognlaks. Kjenner eg forskerane rett er det sikkert eit romsleg tall. Det som er riv ruskande galt er att dei rekna elva for ei smålakselv. Dei meiner gjenomsnitt laksen er under 3 kg. og brukar det, for å komma fram til kor mykje rognlaks der bør vara i elva. Dei kjem då fram til 245 rognlaks. Mi meining er att gjenomsnitt størrelsen er nermare 4 kg. enn 3kg. Tek ein dei 3 siste fangst åra og legg dei saman å dela dei ut på antal fisk, kjem ein ut med nermast 3,8 kg. Bruka ein det tale å dela det ut på 730 kg. kjem ein til 192 rognlaks. Det er eit rettare tal meinar eg. Det har ingen hensikt å ha ein stor overproduksjon av yngel i elva, det vart det berre små og svak yngel av. Det viser godt etter dei høge yngeltala i 95 og 96, då skulle ein venta der var høge tal med smolt åra etterpå, men det vart ikkje meir smolt då enn normalt i elva. Der var rett og slett ikkje nok mat i elva, til å fø all yngelen fram til smolt. Dykkerane sine tal i år viser og at det er feil å bruka 3 kg. då berre ein trepart er svidda, av det dei har funne.

Navn: Danielsen Dato: 12.11.2012
Melding:
At dykkerne ikke klarer og telle allt fisken er det vell liten tvil om, allikevell er dette den beste pekepinnen vi har på hva som står på elva og bør brukes for allt det er verd. . Det er best og regulere elva etter hva det minimum kan være. Ikke hva det maks kan være

Navn: Hans audun Aase Dato: 10.11.2012
Melding:
Tror årets telling av årets gytelaks ikke er real. Har selv dykket over noen partier i elva! Det er lett og overse fisk! Gleder meg til tall fra laksetrapp. håper også det kan komme link til server, da vi andre også kan få følge oppgangen i trappa!

Navn: Hans audun Aase Dato: 10.11.2012
Melding:
Tror årets telling av årets gytelaks ikke er real. Har selv dykket over noen partier i elva! Det er lett og overse fisk! Gleder meg til tall fra laksetrapp. håper også det kan komme link til server, da vi andre også kan få følge oppgangen i trappa!

Navn: Torleif Dato: 07.11.2012
Melding:
Der kjem stadig opp ny fisk både vill og tamm, kom telljinga nok ein gong for tidlig.

Navn: Torleif Dato: 02.11.2012
Melding:
Hei, forstår der er fleire enn meg som er litt skuffa over telljeresultate, sjølv om det er føreløbige resultater. Skal verta inntresant og samenlikna tale til fisketelljaren,når Kjetil kjem med det. Fisketelljerane gjer heilt sikkert ein bra jobb. Men att dei finn all fisken har eg lita tru på i fossar og stryk. Såg berre unda telljinga kor lett det er og oversjå fisk. Då var eg ovom fossen, attmed Matthistjødna, då dei for forbi meg. Der flyt jo elva stilt og roleg, attmed elvebredda mi sto ein 3 kg. oppdrettslaks. Eg fekk mistanke om att dei ikkje fekk den med seg, så eg ropte til dei,då stansa dei og kom tilbake. Nei den hadde dei ikkje fått med seg, dei sa det var godt eg var der så dei fekk den med seg. Dei fekk tak i den og avliva den. Det viser berre kor lett det er og oversjå fisk. Att dei avslutta telljinga ved Kvilehølen i år har eg forståelse for. Då det byrja verta mørkt, trøtte, svultne og forfråsne var dei og, etter ei lang ferd. Men att Trappa, Fosshølen og elvestrekke ut til munningen ikkje vert undersøkt er beklageleg meinar eg. Eg såg sjølv villaks som hoppa på stryke nedom fossen, samtidig som telljinga gjekk føre seg lengre oppe i elva. Eg er av den meininga att dei burde ha fleire lag med telljerar, så dei kunne dela elva mellom seg. Då kunne dei gjeva seg litt betre tid i fossar og stryk, og i tillegg få med seg heile elva. Eg føle meg sikker på der er ein god del meir fisk i elva enn resultate viser.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 
Gilje Web