Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Arild Dato: 21.10.2011
Melding:
Eg har dessverre store problemer med og holla tellaren reine for tiå,det er så møkje lauv att hann tetta seg heila tiå.Det er på grunn av det att eg ikkje har lagt ut nåke tall derifrå,men utenomm det så ser eg bra me fisk i trappene ennå.Skjellprøvefiske går sin gang,deteg slite mest med nå er å jaga pollakkar så tjuvfiska,detta er voldsomt irriterande i forhold til det arbeidet me gjere for elvå.Oss vanlige blir pålagde restiksjonar i aust og vest mens andre kann skita i allt og gå og fiska,det er ikkje rett att det ska var sånn.

Navn: Sjur Lothe Dato: 21.10.2011
Melding:
Det lokale forslaget om en måneds fiske (juli) 2012 torsdag til søndag med en laks pr fisker pr døgn og evaluering etter 14 dager, er etter min mening et meget fornuftig forslag.Flott driftsplan.Krysser fingrene !!! Ser ut til at FM støtter dette lokale innspillet.

Navn: Berge Kjell Opsal Dato: 20.10.2011
Melding:
Hei, dette er nokre opplysningar korleis det vert framover. På framsida står dei hovud filene dåkke kan gå inn på. Driftsplan er nå fornya, og vil verta brukt som eit verktøy når det gjeld lokal forvaltning. Arkiv er plassen for søknader og høyrings skriv frå Fylkesmannen, der står alt som skjer i heila Rogaland. Endelege vedtak kjem i driftsplan. Film, er ein knall tøffe sene frå Vikedals Elva den gongen det var laks, dette får me snart oppleva igjen. Filmen er der ikkje i dag, men kjem snart, følg med. Filmen har lyd.

Navn: Arild Dato: 09.10.2011
Melding:
Heisann,tellaren er på 1095 passeringar nå.Det har vore møkje flaum i det sista,det resultera i att fisken ikkje kjeme seg opp i trappene.Eg observera likavell fisk så går ennå og den går opp på sagbruksiå.Det hadde vore kjekt og fått dei gjønå tellaren,men til sjuande og sist er det resultat av det som dykkerane finne så telle for utviklingå vidare.Me får håpa att me kann få oppleva nåke positvt snart når det gjelder fiskinga,det som er positivt nå er att me ikkje har fått ein einaste oppdrett nå i seinare tid.

Navn: Arild Dato: 28.09.2011
Melding:
Heisann,hann så fiska nerfor fossen på søndag er me på skjellprøvefiske.Det er ett fiske me gjere på forespørsel frå nina,detta er ett fiske som eg står ansvarlige for.Det er ingen så har lov til å fiska uten tillatelse frå meg,barre så det er sagt.I det sista så har elvå gått opp og ned heile tiå,og då vise det seg gang på gang att fisken stoppa opp.Det har gått bra med fisk på sagbruksiå,i trappene må elvå siga ett døgn til før hann kjeme seg opp der.Tellaren har nå 1076 passeringar.

Navn: Tor Inge Dato: 27.09.2011
Melding:
Det sto en som fikset rett nedenfor fossen på søndag 25.09.2011 klokka 11.15. Var det en luring eller en som teller fisk?

Navn: Sjur Lothe Dato: 26.09.2011
Melding:
Håper elveeigarlaget har kommet med sitt innspill til åpning 2012 innen fristen som var 20 september.

Navn: Arild Dato: 18.09.2011
Melding:
Tellaren er nå på 1047 passeringar,me ser nye fisk i fosshølen og trappene.Me har nå komme så langt utpå året att det er ett heilt aent tempo på fisken nå,me får håpa på 150-200 passeringar til før det er slutt på oppgangen.

Navn: Torleif Dato: 18.09.2011
Melding:
Det er svært til fart fylkesmennene har fått på seg nå. Ser dei vill ha innspell frå forreningar, lag og fiskeinntreserte personar, før 20 september om nye fiskeforskrifter. Ja, ja kansje der er eit lite håp likevel.Berge Kjell. Etter som eg forstår har F.H.L. vistnok sett ein ny dato som er 10 oktober, for ny søknarunde om penger frå miljøfonne sitt. Uforståelæg nok fekk berre Bjerkreimselva her i Rogaland penger frå dette opphausa miljøfonne sitt. Dei fekk midler til utfisking av oppdrettslaks, sjellprøvetaking og bygging av laksetrapp. Men kor mykje dei har fått veit eg ikkje, har ikkje sett det nokon stad.Kansje kann Elveeigarlaget lukkas dersom de søker på nytt.

Navn: Torleif Dato: 18.09.2011
Melding:
Det er svært til fart fylkesmennene har fått på seg nå. Ser dei vill ha innspell frå forreningar, lag og fiskeinntreserte personar, før 20 september om nye fiskeforskrifter. Ja, ja kansje der er eit lite håp likevel.Berge Kjell. Etter som eg forstår har F.H.L. vistnok sett ein ny dato som er 10 oktober, for ny søknarunde om penger frå miljøfonne sitt. Uforståelæg nok fekk berre Bjerkreimselva her i Rogaland penger frå dette opphausa miljøfonne sitt. Dei fekk midler til utfisking av oppdrettslaks, sjellprøvetaking og bygging av laksetrapp. Men kor mykje dei har fått veit eg ikkje, har ikkje sett det nokon stad.Kansje kann Elveeigarlaget lukkas dersom de søker på nytt.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 
Gilje Web