Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Arild Dato: 18.04.2012
Melding:
Heisann laksafiskarar,laksen har og vist seg i vikedal og de ska bli spennande frammøve.Telleapparatet blir montert opp 1 vekå i mai,då ska me holla dåkke orienterte resultatet derifrå.Eg rekna me att elveigarlaget snart krype ut av hiet og att det kjeme informasjon derifrå om ka så skjer i år.

Navn: Gunnleiv Dato: 17.04.2012
Melding:
lenge siden siste nyhet nå ser jeg. Er det observert laks ifjorden? humla er komen her vest på karmøy, å det er jo et tegn på at laksen er og komen. det er også observert flere laks i etnefjorden nå.

Navn: Eirik Norland Dato: 21.01.2012
Melding:
Hva er siste nytt ? Venter i spenning !!

Navn: Berge Kjell Dato: 23.12.2011
Melding:
Hei, har ikkje noko nytt desverre. Dette er eit seigt system, men tendensen er klar. Høyringa går ut 20 jan. og alt tyder på at det vert som eg har skreve, ligg i ARKIV. SÅ VIL VIKEDAL ELVEIGARLAG ØNSKJE ALLE GOD JUL OG GODT NYTT LAKSA ÅR.

Navn: Kristian Dato: 02.12.2011
Melding:
Hei , nåke nytt ang endelig resultat på tellinga ? Ventar spent !

Navn: Arild Dato: 10.11.2011
Melding:
Dykkerane observerte ca 500 aurar i tillegg til detta så berge kjell nevne,eg syns detta var ett fint resultat i år.Detta gir iallfall meg guff til å stå på videre og håpa på lika godt resultat til neste år.Tellaren har eg hatt problem med på grunn av lauv nå i haust,det eksakta talet på passeringar ska dåkke få når me har gått igjønå det som ligg lagra på hardisken frå trappene.

Navn: Arild Dato: 21.10.2011
Melding:
Eg har dessverre store problemer med og holla tellaren reine for tiå,det er så møkje lauv att hann tetta seg heila tiå.Det er på grunn av det att eg ikkje har lagt ut nåke tall derifrå,men utenomm det så ser eg bra me fisk i trappene ennå.Skjellprøvefiske går sin gang,deteg slite mest med nå er å jaga pollakkar så tjuvfiska,detta er voldsomt irriterande i forhold til det arbeidet me gjere for elvå.Oss vanlige blir pålagde restiksjonar i aust og vest mens andre kann skita i allt og gå og fiska,det er ikkje rett att det ska var sånn.

Navn: Sjur Lothe Dato: 21.10.2011
Melding:
Det lokale forslaget om en måneds fiske (juli) 2012 torsdag til søndag med en laks pr fisker pr døgn og evaluering etter 14 dager, er etter min mening et meget fornuftig forslag.Flott driftsplan.Krysser fingrene !!! Ser ut til at FM støtter dette lokale innspillet.

Navn: Berge Kjell Opsal Dato: 20.10.2011
Melding:
Hei, dette er nokre opplysningar korleis det vert framover. På framsida står dei hovud filene dåkke kan gå inn på. Driftsplan er nå fornya, og vil verta brukt som eit verktøy når det gjeld lokal forvaltning. Arkiv er plassen for søknader og høyrings skriv frå Fylkesmannen, der står alt som skjer i heila Rogaland. Endelege vedtak kjem i driftsplan. Film, er ein knall tøffe sene frå Vikedals Elva den gongen det var laks, dette får me snart oppleva igjen. Filmen er der ikkje i dag, men kjem snart, følg med. Filmen har lyd.

Navn: Arild Dato: 09.10.2011
Melding:
Heisann,tellaren er på 1095 passeringar nå.Det har vore møkje flaum i det sista,det resultera i att fisken ikkje kjeme seg opp i trappene.Eg observera likavell fisk så går ennå og den går opp på sagbruksiå.Det hadde vore kjekt og fått dei gjønå tellaren,men til sjuande og sist er det resultat av det som dykkerane finne så telle for utviklingå vidare.Me får håpa att me kann få oppleva nåke positvt snart når det gjelder fiskinga,det som er positivt nå er att me ikkje har fått ein einaste oppdrett nå i seinare tid.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 
Gilje Web