Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Torleif Dato: 05.08.2016
Melding:
Ja, Lov og lovligt som Arild seier,spør ein dei høge herrar om det då er iallfall papirmølla strakst i gong. Nei, dei einaste ein bør spørja er elveeigarane ovom fossen. Eg har ikkje heilt kontroll på kor mange dei er. Eg har lufta tanken om trapp i fossen med fleire av dei, og etter som eg har forstått har alle vore posetive. Ein må forklara det for å byggja opp ein stamme med laks med sikte på trapp i framtida. Ein bør få elve eigerane der med i elveigarlaget på sikt. Der er kan henda folk der som kan vara med på og driva trapp i gjenom. Men, då må elveeigarlaget handla fort, så ein kunne få opp nokre fiskar allerede på siste periode. Bruk telefonen til elveeigarane ovom fossen fort.

Navn: Arild Dato: 05.08.2016
Melding:
Tellaren har nå 978 passeringar.

Navn: Arild Dato: 05.08.2016
Melding:
Eg personlig trur att der er ingen så hadde innvendingar mot det,lov og lov det hadde vore morsomt å prøvd.Med all den fisken me har på elvå så går det iallfall ikkje ut over gytebestanden,hadde me tatt ut 5-6 par trur eg ikkje hadde gjort nåke.Ka seie elveigarlaget til å prøva detta?

Navn: David danielsen Dato: 05.08.2016
Melding:
Er det lovlig og frakte laks over fossen er det jo smal sak og få frakte noen fisk :)

Navn: Torleif Dato: 04.08.2016
Melding:
Eg ser fiskerane er svære til å setta ut att fisk. Med den store oppgangen som der er av fisk, er eg litt i tvil om det har noko for seg. Der er ei grensa for kor mykje yngel elva klara fø opp. Eg såg nett nå, på eit døger har det gått 15 fiskar gjenom tellaren, der er teke 7 fiskar på land så langt idag. På denne måten minka ikkje fisken i elva. Ein skulle teke ein del av dei fine fiskane og kjørt ovom Låkafossen, det hadde hatt noko for seg det. Å, fått bygd opp ein stamme der .Eg har den trua fremdeles att med tida kjem der trapp der. Elva treng nokre unge eldsjeler, som ikkje er redde for å taka i eit tak. Det er nok ei heil papirmølla som må kvarnast. Men håplaust er det ikkje, andre får det jo til, så kvifor ikkje her og. Me gamle har stivna for mykje til, eg håpa ungdommen snart meller seg på.

Navn: Svein Helge Dato: 04.08.2016
Melding:
I dag opplevde eg å sette ut ein fisk på ca 8,5 kg, for så å få napp av samme fisken etter 3 kast(på samme plass som den tok første gang).Fisken var då så kjørt at eg valgte å ta den, det er første gang eg oppleve at ein fisk tar like etter den er sat ut i gjenn.

Navn: OlafK Dato: 04.08.2016
Melding:
Idag må det vel være fart i det,etter såpass vann i elva. Skitt fiske til dere som har sjansen!

Navn: Torleif Dato: 02.08.2016
Melding:
Forstår der er fiskerar som har problem med å finna fram til kortseljerar på på dei enkelte rettane. Der er laga ei grei lista for felleskorta tykkjer eg. Til neste år kunne det vara ein tanke å laga ei liknande lista for alle rettane der blir selt kort på. Der navne på den som eig retten står, og der ein kan få kjøpt kort for retten. Berre ein tanke, det er forgalt dersom ikkje framande fiskerar ikkje finn fram i virvare.

Navn: Flemming Dato: 01.08.2016
Melding:
Kose meg gløgg langs elva uansett bett eller ikkje. Finnes ikkje bedre sommersted for meg enn Vikedal. Men har alltid vært fasinert over dette med bett. På liten vannstand har eg spotfisket på laks. Både flue og spinner har strøket foran munnen på laksen uten tegn til interesse. Såg har eg også sett når den raser opp og tar flua. Finnes ikkje noe mer spennende og kjekt å oppleve det. Må verr lov å sutre litt når man har stått på en periode fra en torsdag til søndag uten et napp :) Dette er ikkje noe som er spesielt for Vikedal. Gjelder alle elver. Ihvertfall Suldal ;)

Navn: OlafK Dato: 01.08.2016
Melding:
Håper ikke at du anser det jeg har skrevet for å være syting og klaging, Kjell. Da har du isåfall misforstått, for det har slett ikke vært meningen. Og jeg oppfatter ikke noen av de andre som spesiellt sytende eller klagende, heller. At fisken ikke biter, er vel ikke noe dere grunneiere kan gjøre noe med:-) Men det må vel være lov i ei sånn Gjestebok som dette å stille litt spørsmål, samt komme med ønsker på ting som folk som tilfeldigvis slenger innom kan finne nyttig, uten å bli møtt med sånne svar som vi nå ser et par eksempler på?

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 157 
Gilje Web


test