Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Oddvar Sevland Dato: 16.01.2011
Melding:
HEI! Hører elveigarlaget skal ha møte onsdag den 19.01,kanskje noe kreativt og posetivt på gang.Mitt ønske er,søk fylkesmann om åpning av elva med samme regelverk som i 2009,evaluer etter 4 ukers fiske.Dersom fangstresultatene er dårlige, steng elva umiddelbart.

Navn: Oddvar Sevland Dato: 16.01.2011
Melding:
HEI! Hører elveigarlaget skal ha møte onsdag den 19.01,kanskje noe kreativt og posetivt på gang.Mitt ønske er,søk fylkesmann om åpning av elva med samme regelverk som i 2009,ev

Navn: Torleif Dato: 13.01.2011
Melding:
Hei,karar det er nok berre slik det er,det hjelper ikkje ka me vanlege folk meina,som ferdas daglig langs elva,og ser kva som rører seg der.Det er dei som set på kontora,som kann styra og stella som dei vill.Eg har ein mistanke om att der ligg ein politisk agenda bak om å halda Vikedalselva stengd.Då det blei snakk om stenging ifjor,gjekk eg sterkt imot det,som dei fleste sikker veit.Og eg meinar fremdels,dei gjorde elva ein bjørnetjeneste med stenging.Eg var fullt klar over at der var ikkje så lite gytefisk som det vert hevda.Med ei stengd elv vert der null rekrutering av ny ungdom til fiskarmiljøet i elva.Ungdommen har så mange andre sportar å satsa på idag,at fisking vert ikkje satsa på med ei stengd elv.Når eldsjela Arild og kammeratane hans byrja gå trøyte og leie,på grunn av manglande uttelling for streve sitt,stille eg spørsmålet,kvenn skall overta etter dei dersom dei slutta.Då det gjeld sviddetale i telljinga kann eg opplysa om att frå midten av September og til midten av November tok eg sjellprøvar av 10 svidder i tillegg hadde eg 5 i håven utan å ta prøvar av dei.Rima dette tale med det tale telljerane fann.

Navn: Roy johannessen Dato: 11.01.2011
Melding:
Hei.Godt å se så mange gode meninger og argumenter.Og at elveigerlaget vil vi skal stå samlet.Elveeigerlaget tenker kanskje på alle fiskeinteresserte i vikedel eller?.Tidligere vjff er jo helt borte vekk,så der fra kommer det verken meninger,hjelp eller eventuell dugnadsinsats.Kanskje det hadde vert tiden for elveeigerlaget og innvitere til et godt gammeldags allmannamøte for alle innteresserte.en gang i vinter/vår.Slik at det kan informeres om arbeidet med driftsplanen.Og om å gå for stenging eller åpning og veien videre.Er nokså sikker på det ville gitt god oppslutning med mange gode inspill.Og denne tellingen som fylkesmannen har krevd,med dykkere.Den er jo veldig ca,da.Og minste gytebestand skulle være 245 Hunnlaks!Laks og svidde eller kun laks.er det hann eller hunn fisk froskemennene har sett.Og nå skal det vere passfoto med nummer og navn.Synest det er veldig i villrede,den dokumentasjonen som fylkesmannen skal ha.Og et godt poeng her,hvor god er yngeltettheten for tiden.vertfall et veldig godt initiativ fra elveeigerlaget og mont.fiketeller,håper det ordner seg med kamera.

Navn: Sjur Lothe Dato: 10.01.2011
Melding:
Det er lenge siden jeg har observert så mye svidde som 2010.Tellingen må være feil. Oppfordrer elveeigarlaget til å kontakte fylkesmannen om åpning av elva 2011. (Les mitt tidligere innlegg). Viser til at fylkesmannen i Hordaland har gått inn for åpning av Etneelva. Tellingene her viste færre fisk totalt enn i Vikedalselva som er en mindre elv.

Navn: Kjell Selvaag Dato: 07.01.2011
Melding:
Berge Kjell " Må nok hella lit kalt vaten i blodet dåkkar, elva vert nok stengt til neste år og" Synes bare detta høyres litt beslutta ut........ Eg meina og at nåke av tellingane til dykkarane må vara feil, var det 40 svidder dei hadde telt, må eg jo setta et spørsmølstegn med serøsiteten til dei som telle. Arild og fleirte andre er i fossen og ser fleire gannger til dagen, og eg skal garantera at det er narmare 400 en 40 svidder som gjekk på elva i sommar. Legge du desse 350 fiskane til det som blei telt, så er resultatet fra tellaren og tellarene ganske så like.......og då er det meir en det fylkesmannen setter som en minimumsgrense for og opne fiske! Kjell

Navn: arild Dato: 04.01.2011
Melding:
Der er månge ting å ta tak i her,for det førsta så er der ein driftsplan på elvå som skulle vore ferdig for mange år siå.Hadde den vore på plass så kunne me stått for ein møkje større del av forvaltninga sjøl.Det er ein jobb så elveigarlaget må ta tak i,og det må skje nå.Eg forstår heller ikkje detta me passfoto,eg trur i det stora og heila att fylkessmannen har store problemer med å stola på det me holle på med.Kanskje klara eg å få til detta kamera til våren.visst ikkje så har me vell i praksis heve dei pengene i elvå.Eg må jo spør meg sjol ka eg helle på med,att eg e intresserte i elvås ve og vell er ein ting,Men nå er det på tide med litt dialog frå elveigarlaget koss det er tenkt frammøve,Det virka te å vara på et lavmål,og det er ikkje godt nokk visst me ska slosst mot et felles mål.

Navn: Torleif. Dato: 04.01.2011
Melding:
Hei, alle kjende og ukjende, som brenner for Vikedalselva. Eg ønsker Dykk alle eit godt nytt år. Slik eg forstår det, lita ikkje fiskemyndighetene på teljaren, men meir på gytefiskteljarane. Dei vill sjå kvar enkel fisk for å godta den,som neppe let seg gjera, då ein god del fisk går opp andre fossen.Til større elva er, til meir fisk går opp der. Håpa de lukkas med å få til kamera til neste sesong, dersom gytefiskteljarane kjem att til hausten, då skulle det vara morsomt å sjå korleis tala samsvara med kvarandre. Eg skna kor mange oppdrettsfisk teljarane såg. Opplyste dei ikkje om det? Litt interessant då ein ser skrekktala frå Etneelva. Og er der komme resultat frå yngelteljinga i 2010? Det er og litt interessant då dei meinte der var så lite gytefisk året før. Har inntrykk av att alle talane forskrane set på, må ein dra ut av dei for å få dei opplyst. Elveeigarlaget treng vek meir midler til investeringar si, kan eg tenka meg. Eg vill minna om att det er råd å søka om støtte til slike tiltak før 15. Januar, men det er vel Elveeigarlaget klar over.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/ Berge Kjell Dato: 03.01.2011
Melding:
Det er ikkje noko styrevedtak, korleis kan dåkke få det ut av min nyttårs helsing. Dette er tankar fram over, dersom det vert bra teljingar ser ikkje eg at elva vert opna før 2012. Og for å få til det må me stå samla, med fullt trøk mot dei som bestemer. Teljaren må få på plass passfoto av kvar fisk som går igjennom, det er ikkje godt nok med berre teljing. dette har me ikkje fått til, teljaren må stå ein annan plass. Me har kjøpt utstyr for kr. 105.000 , har feila, men lert. Det firma som har levert utstyret, kjem til Vikedal til våren. Eg er open for forslag om korleis dåkke ser framtida, det er viktig.

Navn: Sjur Lothe Dato: 03.01.2011
Melding:
Jeg mente å avslutte mitt innlegg nedenfor med å si takk til Arild og andre for stort engasjement.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 
Gilje Web