Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Sjur Lothe Dato: 03.01.2011
Melding:
Kjell Selvaag kom meg i forkjøpet. Er dette et styrevedtak ? Har andre vært med på avgjørelsen ? På denne siden har jeg tidligere tatt til orde for en begrensning av fisket i forhold til tidligere. Mange (ex-) fiskere har støttet meg i dette synet om ikke akkurat her på gjesteboksida. Det er bedre å få fiske litt enn ikke i det hele tatt, er omkvedet. Hvorfor ikke følge fiskereglementet fra Verdalselva ? Her kan man fiske fra 20 juni til 20 juli og ta maks to laks pr fisker pr sesong. Bakgrunnen for vedtaket her var en dårlig 2009-sesong med altfor stort uttak av fisk (mer enn 60 %). Man ønsket først totalfredning, men frykten for rekruttering av fiskere til elva og dalende engasjement førte til at fiskeforvalteren godtok en måneds fiske. Som kanskje mange vet, var 2010 fisket i Verdalselva meget godt og fiskeforvalteren ønsket faktisk utvidet fiske for 2011. Men her har DN satt vaderen ned. Fisketellingen i Vikedalselva var svært gledelig. Antall laks og aure (!!) må jo ha ligget godt over det som er forsvarlig gytebestandsmål. Med dette som bakgrunn håper jeg at gjenåpning 2011 blir vurdert. Det bør i allefall snarest diskuteres av elveeigarlaget og andre. Vi er heldige som har fått montert telleapparat som gir god kontroll. Skulle det vise seg at oppgangen blir svak i 2011, er det fullt mulig å stenge elva raskt. Jeg mener mitt forslag betyr et skånsomt og bærekraftig fiske. Forresten: Godt nyttår til alle kjente og nok en gang takk til Arild for hans engasjement .Det er utrolig viktig for elvas framtid at engasjementet blant oss opprettholdes.

Navn: Kjell Selvaag Dato: 02.01.2011
Melding:
Berge Kjell! Er detta et styrevedtak i elveigarlaget? Synest flere og da spesielt Fylkesmannen kunne ha vore med på avgjerelsen.........

Navn: Michae Dato: 22.11.2010
Melding:
Har det kommet noen tall fra dykkertellinga?

Navn: Arild Dato: 20.11.2010
Melding:
Heisann,då har eg rigga ned telleapparatet idag som enda på 1361 passeringar.Ellers så har eg tatt livet av 2 oppdrettslaksar idag,stenger nå trappene og hive ut oppdretten visst det dokka opp nåken.Til våren kan me garantera att det komme filmsnuttar av kvar passering og kamera live i kvilehølen.

Navn: Ulf Pedersen Dato: 12.11.2010
Melding:
At det er gått opp 1300-1400 fisk er jo svært positivt i selv, men det trenger ikke å bety at vi har en god laksebestand i elva. Vi vet ikke hvor stor del av denne generasjonen som inneholder mellomlaks til neste år eller storlaks årene etter der. Vi vet heller ikke om det til neste sesong kommer inn en like stor mengde som i år. Dere må huske på at etterkommerne av de som gyter nå ikke kommer igjen som svidde før tidligst om ca 3 år !!! Vi følgelig ha minst 3-4 gode generasjoner før vi kalle bestanden god. Vi får jo håpe at innsiget av smålaks blir bra til neste år også, men begynner vi å fiske på laksen allerede til neste år tror jeg vi bare utsetter muligheten til å bygge opp en ny god laksestamme. Jeg mener også at sjøauren vil lide, selv om den er fredet, spesielt viss markfiske fortsetter. Jeg synes for øvrig det synd at så mange verdsetter laksen over den flotte auren i Vikedalselva . - Den ”ANONYME” mente at fiske i Vikedalselva nå til dags foregikk med moderne grovt utstyr og ikke 0,25 og krok 10. Vel, det er vel ikke så rart da, men bare vent viss sjøauren kommer tilbake du…..Markfikse ødelegger mye både stor og liten fisk, så utsetting blir vanskelig. I noen lakseelver på Sørlandet skal ikke fisk som er fisket med mark lenger settes ut uansett. Fiskeren må altså avslutte fiske den dagen da døgnkvoten er 1 pr. døgn. De som fikser med annet utstyr kan benytte seg av C&R. Det viser at flere og flere er blitt klar over problemet. Jeg tror ikke forbud mot markfiske blir innført i Vikedalselva de første årene, til det er fisketradisjonene for sterke og forholdene for små, men det hadde vært gilli. - Så får vi håpe da at de ansvarlige myndigheter snarest mulig pålegger all oppdrett av laks i lukkede anlegg slik at vi får bukt med den f……lakselusa.

Navn: Arild Dato: 10.11.2010
Melding:
Nå har det passert 1330 stk gjennom tellaren,det har gått bra med fisk dei siste dagane.Eg trur nokk att detta er nåken av dei siste,men detta må vell vara et bra resultat på oppgang.me får håpa på et godt dykkarresultat.

Navn: Thomas Reinertsen Dato: 01.11.2010
Melding:
Finn fram haglå,lad med buckshot å fyr laus.God jakt.

Navn: arild Dato: 01.11.2010
Melding:
Nå er det ikkje barre oppdrettslaks og lus me slost imot,var nede ved moloen i går ettermiddag og såg sel som var ca 40 meter oppe i elvå ifrå enden på moloen.Eg barre lura på ka det nesta blir.

Navn: Arild Dato: 30.10.2010
Melding:
Heisann,då har me registret fisk nr 1206.

Navn: Torleif Dato: 27.10.2010
Melding:
Nei, Ulf skall ein venta med å opna elva til auren er kommen på fote att, kan det gå årevis til opning. Så lenge oppdretterane får skalta og valta å styra seg sjølv, som dei vill, kjem ikkje aurebestanden opp att. Ein får satsa på laksen, det ser ut at der er ein del laksesmolt, som klara krypa gjenom nåleauga og komma seg til havs. Eg er fremdeles av den meiningen att elva skulle hatt eit klekkeri. Der er meir enn nok yngel og smolt nedom Låkafossen, men ovom der ligg mulighetene og venta. Få til ein avtale med grunneigerane der om å planta ut øyerogn eller setta ut yngel der. Det kunne heilt sikkert produserast tusenvis av smolt der, til fleire smolt elva klara produsera, til meir smolt skulle ein tru klara karra seg til havs. Sjur, eg trur nå oppgangen i elva er nærmare femten- enn tolvhundre. Det vise seg då elva stig til toppen av Hjartesteinen, og der har den vore fleire gonger på ettersommaren, då strøyme fisken opp andre fossen. Der vert den ståande i kulpane til elva fell, då stikk den opp, det kann sikkert Arild slå fast.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 
Gilje Web