Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Arild Dato: 26.10.2010
Melding:
Tellaren e nå på 1183 ser fortsatt ein og aen fisk,nåken storlaksar så har komme på nå ellers nåken på ca 3-4 kg.Når det gjeller fisking så har sjur nåken go poeng,det att der e liv langs elvå e viktigt i denna samenhengen.Når det gjelde attgroing langs elvå så e det vell ein go del grunneigarar så kunne slipt motorsagå,då hadde dei kunna presentert fine strekk visst det blei opna igjenn.Ellers så kjeme Tore å gjengen å ska dykka,eg har ikkje hørt nåke frå dei ennå.Me får kryssa fingrane å håpa på et godt resultat,og registreringå vil eg holla på med så lenge det er behov for det.

Navn: Sjur Lothe Dato: 25.10.2010
Melding:
Det er min erfaring at oppdrettslaksen bare i enkelttilfeller greier å kjempe seg opp fossen og videre opp i elva. I så måte er Vikedalselva og Suldalslågen i samme (heldige ?)situasjon med et større oppgangshinder nederst. Trist da å registrere det store innslaget av oppdrettsfisk i Etneelva (for å snakke om vår region) 80 % !!. Men her er det jo "fri " ferdsel for fisken opp elva. Imidlertid må dette sees i lys av at rømningstallet er betydelig større i Sunnhordland/Hardanger. Men de fleste vil sikkert være enige at luseproblemet er minst like alvorlig i Ryfylkebassenget. Sjøauren er ikke utryddet , men bestanden er betydelig redusert i de fleste elver. Det gledelige for Vikedalselva er likevel den sannsynligvis gode oppgangen av svidde og mellomlaks denne sesongen. Håper dykkerne ( de kommer vel ?) kan bekrefte hva telleapparatet har registrert. I motsetning til Ulf mener jeg at viss tallet ender på rundt 1000-1200 , bør det kunne åpnes for begrenset fiske neste år. Jeg ønsker at de som avgjør dette, kanskje kunne vurdere følgende: Fisketid fra 20 juni til 1 august. Fredning fra søndag kl 24 til onsdag kl 24 (som før). Kun en eller to laks pr uke. Maks 5 pr sesong.Personlig hadde jeg ikke hatt noe imot et forbud mot makkefiske, men hvis en setter et tak på antall fisk pr sesong er vel fiskemetoden mindre viktig. ? Det avgjørende er vel at uttaket av fisk står i forhold til gytebestandsmålet. Ellers er det vel mulig å oppfordre til "catch and release" som i andre elver (f.eks Gaula). Videre går det an å stenge elva raskt ved svak oppgang. Jeg og andre mener det er viktig at det ferdes folk langs elva og at noen følger med på utviklingen. En kort tur til sone 16 i Etne i slutten av juli (for å se !!) gjorde meg overbevist om det. Gammelt ,størknet blod fra 2009 og krattskogen som overtar var et deprimerende syn. Jeg tror folk fort kan miste interessen for "sin " elv. Konklusjon : Tillat et fiske som står i forhold til gytebestandsmålet. Skulle være lett å kontrollere i en elv som Vikedalselva. Luseproblemet vil sikkert vare i mange år fremover. Viss en stenger Vikedalselva fremover pga et føre -var prinsipp bør en jo stenge alle elvene i Nord -Rogaland hvor det er en viss avstand fra munning til hav. Men alternativ finnes etter mitt skjønn og jeg har fått høre det samme av andre. Takk ellers til Arild som har gjort en kjempejobb . Men gidder han å registrere videre dersom elva forblir stengt ?

Navn: Arild Dato: 16.10.2010
Melding:
Tellaren e nå på 1174,oppdrett har det heldigvis vore lite av.Dei få så er kommt trur eg me har tatt livet av.

Navn: Thomas Reinertsen Dato: 12.10.2010
Melding:
Hei igjen fjøslaks er bare et annet ord for oppdrettslaks noe eg synes passe bra.Eg synes dokker gjør ein kjempejobb for elvå,stå på

Navn: arild Dato: 12.10.2010
Melding:
Heisann,eg vett ikkje ka fjøslaks e så det må eg få ei forklaring på.Når det gjelde trappene så blir dei ikkje stengde uten att me ser oppdrettsfisk,visst det skjer så tar me ut den å sleppe villfisken videre.

Navn: Thomas Reinertsen Dato: 11.10.2010
Melding:
Er det kommen mye fjøslaks på elva etter den siste flommen og ka tid blir trappa stengt?

Navn: arild Dato: 11.10.2010
Melding:
Tellaren står nå på 1163.

Navn: Ulf Pedersen Dato: 08.10.2010
Melding:
Jeg synes Torleif sitt forslag om møte mellom V.J.F.F og E.laget var et flott forslag. Kanskje representanter for oppdrettsnæringen kunne vært invitert også. Det nytter ikke å sitte på vær sin tue å sutre. Handling må til !

Navn: Ulf Pedersen Dato: 05.10.2010
Melding:
Det var ikke meningen min å kritisere det arbeidet som gjøres for å få laksen tilbake i Vikedal. Tvert i mot, det er svært prisverdig at Arild og flere legger ned så mye arbeid. Det kan jo være me på å redde Elva. Har jeg blitt oppfattet på annen måte ber jeg om unskyldning for det. Det jeg mener er at en må ikke forhaste seg med å åpne elva før en sikker på at laks- og aller helst også sjøørretstammen er stor nok til å fiske på. - Så til han som ikke tørr stå fram med navn, nemlig anonym : Jeg har drevet med markfiske i Vikedalselva siden 1972 og kjenner derfor spesielt godt til fiskemetoden, ja. Jeg har sett utrolig mye småfisk som er blitt ødelagt gjennom tidene på grunn av dette utstyret av folk med "gi faen mentalitet". Og jeg har sett utrolig mye "rovfiske" hvor hele stimmer er tatt opp på et døgn. Selvsagt fisker de fleste på en ordentlig måte, men alle vet at dette redskapet er utrolig effektivt og kan brukes på en spekulativ måte, spesielt i kulper og oppgangshindrende steder. Hvorfor dette ikke innrømmes er meg en gåte. Selv om det hadde vært ønskelig fra min side med bare fluefiske, har jeg til orientering alri foreslått forbud mot fiske med annet haspelutstyr dvs. sluk,spinner flue og dobbe. - Flere og flere elver stenges nå for markfiske både i Norge og verden forøvrig. Men, markforbud er jo selvsagt ikke avgjørende for at fiskestammen bevares, men det er et viktig bidrag, særlig i småelver. - Som nevnt i forumet er den viktigste årsaken til at laks og sjøørret dør for tiden lakseusa. Dette er en kamp vi alle må prøve å sloss mot. Hilsen Ulf

Navn: arild Dato: 28.09.2010
Melding:
Det har passert 1143 te nå.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 
Gilje Web