Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Arild Dato: 18.09.2015
Melding:
Har dessverre problem med tellaren,det er derfor ingeting derifra.Nå itte elvå steig litt så kjeme der svidda og laks opp.Va og skjellprøvefiska nå i kveld og fekk 2 svidder 1 laks,Fekk og ein flotte hakaure på rundt 2 kg.Det va ein nydelige fisk,menn det hadde ikkje vore feil med meir vatten.

Navn: Torleif Dato: 03.09.2015
Melding:
Nei, Jan ein må ikkje vara redde for å masa. Dersom ingen masa kan du vara sikker på at ingen ting hender. Til fleire som kjem med gode forslag til betre er det i denne saka. For får ein til ei trapp der vill det heilt sikkert bli ei fantastig fiskeelv med laks og aure. Den vill bli som ein magnet på fiskerane.

Navn: Sjur Lothe Dato: 01.09.2015
Melding:
Gode , spenstige forslag av Torleif og Jan Hansen ! Blir spennende å se an utviklingen i Guddalselven hvor jeg sjøl har fisket noen ganger nedenfor fossen. Ny , flott trapp der nå. Og dette burde avgjort gå an å få til i Låkafossen. La oss samle oss om et slikt prosjekt !

Navn: Jan Hansen Dato: 31.08.2015
Melding:
Er enig med Torleif i at det må være mulig å få finansert og få bygd ei trapp i Låkafossen. Det gis milliarder til organisasjoner og allmennyttige prosjekter i Norge hvert år. Hvis en googler på Anders Vik tilskudd så finner en et (eller flere) kurskompendium fra kurs i søknadsskriving. I tilfelle det finns en ildsjel i elveeierlaget som vil og har kapasitet til dette. Var på et lignende kurs i Tysvær for noen år siden. Fikk inntrykk av at det ved mange prosjekter er så som så med forholdet mellom kostnad og nytten. Med andre ord det går millioner til tulleprosjekter. En laksetrapp i Låkafossen ville betydd mye for bygda og også i større sammenheng og er ikke tulleprosjekt. Forprosjekt og studieturer kan også finanseres gjennom pengegaver og diverse tilskuddsordninger.Håper det ikke oppleves som mas, er bare godt ment.

Navn: Torleif Dato: 29.08.2015
Melding:
5 oppdrettsselskap var sponsorer for ny fisketrapp i Seimsfossen. I Guddalselva innføre Rosendal.

Navn: Arild Dato: 27.08.2015
Melding:
1026 passeringar i tellaren.

Navn: Torleif Dato: 24.08.2015
Melding:
Fisketrapp i Låkafossen er ikkje luftslott, det let seg gjenomførast. Det første som må på plass, er å få elveeigerane ovom fossen med. Eg har lufta tanken med nokre av dei, og dei har vore positive. Ja, den vill nok kåsta nokre millionar. Men det gjeld om å skaffa seg gode sponsorar, som dei seier i fotballverden. Til å taka seg av den saka, treng me ein god talefør person. Eg har titta litt, kven som bidrog til trappa i Kvåsfossen i elva Lygna. Det er og ei varig verna elv. Det var kommune, fylkeskommune, bankar, Miljødirektorate og forretningar, som hjelpte til. Og elveeigarlaga. Der er fleire her i same kategori, som kan vara aktuelle for oss og. I tillegg har eg tru på oppdretterane i område her. Eg har svært god tru på Marine Harves, att dei kan spytte inn ein god slomp penger. Haugaland Kraft har mange trufaste kunder i Vikedal, dei sponse så mange. Det er berre ein gong me treng hjelp, i fotballverden er det år etter år. Lyse håver finn sikkert fleire sponsorer. Trappa i Kvåsfossen er 220 meter lang, med ein 70 meter lang tunnel inn til eit visningsrom med vindu for å sjå laks. Dette meiner eg er unødvendig tull å ha i Låkafossen. Etter som eg forstår kåsta alt dette 12 millionar kr. Elveeigerlaget har dårleg råd, men mitt forslag er at ein auka prisen på dagskorta med 50 kr. allerede frå neste år. Korta er jo rimelæge her samanlikna med andre elvar. Dei 50 kr. skal så gå inn på eit fond til trapp i Låkafossen. Ein treng penger til planlegging av forprosjekte, dei kan ein bruka av her. Til Jan Hansen kan eg fortelja, att då der var fiskeforvalter i Stavanger, tok eg opp med han om å få lov til å planta augerogn ovom Låkafossen. Det er ingen god løysing fekk eg til svar. Det kan berre vara ei midlertidig løysing. Bygg trapp var forslaget hans, det blir ei vareg løysing. Til Roy kan eg sei eg tok opp han om ikkje elva var for sur ovom fossen. Men han meinte elva var ikkje så sur der lenger. Laksesmolten ville greia seg fint der. I dag er det andre folk som styrer i Stavanger, ka dei vill meina om det veit ikkje eg. Kunne vore moro og opplevd trappa kom der i mi tid. Det kan heilt sikkert bli ei av dei beste elvane i Ryfylke med både laks og aure.

Navn: Torleif Dato: 21.08.2015
Melding:
Frå 1992 byrja fisket 1 juni, før den tid byrja altid fisket 1 mai.

Navn: Torleif Dato: 20.08.2015
Melding:
Eg må korrigera meg litt, der er teke 3 laksar nedom fossen og 12 oppdrett på dei to rettane. På rett nr.2 kan ikkje eg sjå der er fiska. Eg er snart 83 år nå og har fiska i elva sidan eg var gutonge og det var heilt vanlegt med opning 1 mai. Men når det tok slutt kan eg ikkje minnast. Men det skal eg nok finna ut når eg får litt tid på meg. I Årdalselva skal dei opna fiske 15 mai til neste år meiner eg att eg såg. Der har det vell vore 1 juni. Det er ei elv som er svært så lik vår med gyte bestand mål.

Navn: Arild Dato: 20.08.2015
Melding:
Det så va meiningå mi var att forvaltniga må styrast utifrå fakta,ikkje utifrå nåke dykkarar så blåse igønå elva på 2.5 timar.Ein trenge ikkje vara rakettforskar for og fårstå detta,altså fakta,ikkje ka me trur.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 
Gilje Web


test