Største laks 2017


Laks på 12.4kg
fisket på flue av
Helge Vihovde
3. August 2017

Vikedalselva 

 - Laksefiske -

15.06.2018 - 15.08.2018

Vikedalselva ligger i Nord-Rogaland ved Krossfjorden i Sandeidsfjorden. Den lakseførende delen, strekker seg fra Vikedal sentrum til Låkafoss (ca 10 km opp i Vikedalsdalen). Elva renner for det meste rolig med dype høler og avbrutt av 4 fosser og et sammenhengende strykparti på ca 1 km. Snitt- bredden på elva varierer mellom 20 - 30m.

Vikedal Elveeigarlag
Org.nr 914 532 094

Yngste fisker 2017


Rolf Erik Isaksen (7 år)
fikk laks på 5,4 kg!


Idyliske Vikedal ligger i Vindafjord kommune i Rogaland

Vikedal har god kapasitet på overnatting med tre camping plasser, i tillegg
til hytteutleige i distriktet. Fine muligheter for fotturer i fjell og skog.

Vannføring / Vanntemperatur
Vannføring siste 2 mnd (Fra NVE.no):
Vannføring siste uke (Fra NVE.no):
Vanntemperatur siste 2 mnd (Fra NVE.no):
For andre andre tidsperioder eller verdiar,
sjå NVE's Sildre tjeneste:
http://sildre.nve.no/Station/38.1.0

Gilje Web