Informasjon

Har du nyheter eller ønsker å komma i kontakt med elveeigarlaget?
Kontakt: Bjørn Ove Helgesen
Tlf: 913 97 108, Mail: bohel@online.no
 

Aktuelt

PROSJEKTARBEID OG TILSKUDDSSØKNADER 2019
 • Reparasjon og drift av fisketeller (tilskudd innvilget for 2019)
  - Prosjekt og tilskudd for reparasjon, drift og overvåkning av videteller og laksetrapp
 • Forprosjekt og kartlegge utbedring av laksetrapp i Opsals fossen (tilskudd innvilget for 2019)
  - Prosjekt og tilskudd for å etablere et forprosjekt med mål om en fremtidig totalrenovering av laksetrappene i Opsalsfossen
 • Ajourføre driftsplan (tilskudd innvilget i 2018)
  - Pågående arbeid som startet i 2018 og som planlegges ferdig i løpet av 2019
 • Flytting av fisk over anadrom strekning
  - Prosjekt og tilskudd for flytting av fisk ovenfor Låkafossen, alternativ å se på annen kultivering ovenfor Låkafossen
 • Oppdatere sonekart og merking av soner ved elva
  - Prosjekt og tilskudd er delt opp planleggingsfase 2019 og selve utførelse med merking i 2020
Ta gjerne kontakt med styret om det er grunneiere eller privatpersoner som ønsker å bidra i pågående prosjekter, nye prosjektforslag eller annen form for dugnadshjelp rundt Vikedalselva.
02.06.2019 - Styret
RESULTATER FRA SKJELLPRØVER 2018
Vi har nå mottatt skjellprøve svar fra NINA og vedlagt rapport viser en oppsummering fra styret basert på skjellprøve analyser fra fiske i sesongen og høstfiske i oktober.
06.04.2019 - Styret
ÅRSMØTE 2018 – VIKEDAL ELVEIGARLAG
Det blir arrangertårsmøte i Vikedal Elveigarlag torsdag 11.04.2019.
Se vedlagt innkalling og saksliste for mer info.
02.04.2019 - Styret
Trykk her for å sjå fleire nyheiter
 

Arkiv

I arkivet vårt finn du relevante dokumenter og informasjon.
Bilder og film finn du i menyen ovanfor.
 
Gilje Web