Informasjon

Har du nyheter eller ønsker å komma i kontakt med elveeigarlaget?
Kontakt: Bjørn Ove Helgesen
Tlf: 913 97 108, Mail: bohel@online.no
 

Aktuelt

MIJØDIREKTORATET STENGER VIKEDALSELVA
Miljødirektoratet har den 21. juni 2024 fastsatt at fisket i Vikedalselva stanses med virkning fra og med søndag 23/6 kl 00:00 (fiske er åpent ut lørdag 22/6 kl 24:00).

Vedtaket inkluderer også stans av sjøfiske etter laks med stang og håndsnøre i blant annet Vindafjorden. All laks som tas i forbindelse med sjøfiske med stang og håndsnøre skal umiddelbart og skånsomt settes ut igjen.

Vikedal Elveigarlag har på likt linje med andre berørte forvaltnings lag reagert på måten vedtaket har blitt utført på.

Styret i Vikedal Elveigarlag stiller spørsmålstegn rundt Miljødirektoratets grundige gjennomgang før vedtaket ble besluttet, da lokale forvantlingslag ikke har blitt kontaktet med tanke på status i 2024 sesongen.

Vikedal Elveigarlag er som mange andre bekymret for årets lakseoppgang, men mener vi har gode rutiner for telling av fisk (videoteller) og innrapportering av avlivet fisk.

NORSKE LAKSEELVER
På vegne av alle medlemmene, så jobber nå Norske Lakseelver med å få innspill fra de berørte forvaltnings lag og elver for så å ta dette videre samlet inn mot Miljødirektoratet.

Hovedfokuset vil være å fremskaffe mer detaljert informasjon og status fra hver enkel elv og se på alternative løsninger i forhold til totalstenging.

Miljødirektoratet har opplyst at fredag den 5 juli, så skal de foreta en ny vurdering med tanke på å stenge flere elver eller gjenåpne noen av elvene som stenges 23.juni.

Kopi av:
Forskrift om stans i fisket etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjøområder i 2024 - se link
Ekstraordinære tiltak i laksefisket i sjø og elv - se link
22.06.2024 - Vikedal Elveigarlag v/styret
MIDTSESONGEVALUERING 10.07.2023
Vikedal Elveigarlag har nå foretatt pålagt Midtsesongevaluering, som baseres på innrapportert fangst, registrert oppgang og fangstforhold pr. 10.07.2023.

Evalueringen er oversendt Statsforvalteren i Rogaland, som har den videre dialogen med Miljødirektoratet.

Evalueringen konkluderer med at vi opprettholde fisketrykket tilsvarende det som har vært frem til 10.juli 2023 (fredning mandager og tirsdager, samt døgnkvote på 1 laks).

Vikedal Elveigarlag ønsker å se ann utviklingen på oppgangen frem til 30.07.2023 før vi eventuelt re-vurderer å redusere fisketrykket.

Kopi av innsendt evaluering kan lastes ned her
12.07.2023 - Vikedal Elveigarlag v/styret
MIDTSESONGEVALUERING 10.07.2022
Vikedal Elveigarlag har nå foretatt pålagt Midtsesongevaluering, som baseres i hovedsak på innrapportert fangst, registrert oppgang og fangstforhold pr. 10.07.2022.

Evalueringen er oversendt Statsforvalteren i Rogaland, som har den videre dialogen med Miljødirektoratet.

Evalueringen konkluderer med at vi opprettholde fisketrykket tilsvarende det som har vært frem til 10.juli 2022 (fredning mandager og tirsdager, samt døgnkvote på 1 laks).

Vikedal Elveigarlag ønsker å se ann utviklingen på oppgangen frem til 24.07.2022 før vi eventuelt øker fisketrykket innenfor forhåndsgodkjente rammer med Stadsforvalteren.

Om oppgangen fortsetter og blir som forventet, så ønsker vi å iverksette tiltak for å øke fisketrykket, der vi vil vurdere å åpne for fiske på mandager fra og med 25.07.22 til og med mandag 15.08.22, samt utvide sesongen fra mandag 15.08.22 til lørdag 20.08.22

Kopi av innsendt evaluering kan lastes ned her
13.07.2022 - Vikedal Elveigarlag v/styret
Trykk her for å sjå fleire nyheiter
 

Arkiv

I arkivet vårt finn du relevante dokumenter og informasjon.
Bilder og film finn du i menyen ovanfor.
 
Gilje Web