Informasjon

Har du nyheter eller ønsker å komma i kontakt med elveeigarlaget?
Kontakt: Bjørn Ove Helgesen
Tlf: 913 97 108, Mail: bohel@online.no
 

Aktuelt

UTVIDA FISKE 2017
Med bakgrunn i god oppgang og fangststatestikk ved årets midtsesongevaluering, dispensasjonssøknad fra Vikedal Elveigarlag, samt vedtak fra Miljødirektoratet, så utvides årets fiskesesong i Vikedalselva frem til 21.08.2017

I tillegg oppheves fredning på mandag 7/8, mandag 14/8 og mandag 21/8.

Ellers skal gjeldende fiskeregler følges.

Ref. vedtak fra Miljødirektoratet
02.08.2017 - Vikedal Elveigarlag v/ Styret
MIDTSESONGEVALUERING + SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT OM FISKETIDER
En grundig midtsesongevaluering er nå utført av Elveigarlaget og innsendt til Fylkesmannen i Rogaland med kopi til Miljødirektoratet. Sesongen 2017 ser svært oppløftende ut med god oppgang av laks i tillegg til gode fangstrapporter.

Nåværende plan for forhånds avtalte tiltak for Vikedalselva (utarbeidet i 2012), danner grunnlaget for midtsesongevalueringen og lokal forvaltning / justering ved midtsesongen 2017. Avtalen som foreligger gir ikke handlingsrom for lokale utvidelse av fisketider. Basert på årets resultat og siste års utvikling har vi etablert og sendt inn en detaljert dispensasjonssøknad om å få utvide sesongen 2017 med flere antall fiskedøgn. Søknad er innsendt den 09.07.2017 sammen med midtsesongevalueringen.

Styret har forståelse for at fremgangsmåten ikke er i tråd med intensjonen med forhånds avtalte tiltak godkjent av Fylkesmannen. Status er nå at Fylkesmannen har sendt sin innstilling videre til Miljødirektoratet for endelig beslutning.

Vi har enda et lite håp om en positiv tilbakemelding, selv om vi kommer inn under forskriftens paragraf 5. ''spesielle tilfeller''.

Vedlagt er: dispensasjonssøknad, Midtsesongevaluering, samt innstilling fra Fylkesmannen til Miljødirektoratet.
19.07.2017 - Vikedal Elveigarlag v/ styret
MANGLENDE FANGSTRAPPORTERING
I flere soner er det dessverre observert regelbrudd med tanke på fangstrapportering, der laks er avlivet uten innrapportering. For å få en fullstendig status på oppgang versus avlivet laks, så er det viktig at alle fiskere og grunneiere bidrar til at all fangst rapporteres fortløpende inn (daglig). Dette er viktig info i forbindelse med evaluering, rapportering til myndigheter og lokal forvaltning.
19.07.2017 - Vikedal Elveigarlag v/ styret
Trykk her for å sjå fleire nyheiter
 

Arkiv

I arkivet vårt finn du relevante dokumenter og informasjon.
Bilder og film finn du i menyen ovanfor.
 
Gilje Web