Informasjon

Har du nyheter eller ønsker å komma i kontakt med elveeigarlaget?
Kontakt: Bjørn Ove Helgesen
Tlf: 913 97 108, Mail: bohel@online.no
 

Aktuelt

UTVIDET FISKESESONG
Vikedal Elveigarlag har nå utført påkrevd midtsesongevaluering. Resultatene ved midtsesong er bra både med tanke på oppgang av laks og innrapportert fangst.

Styret har besluttet at det åpnes for fiske frem til og med mandag 19.august, samt at vi åpner for fiske på mandager fra og med kommende mandag frem til og med mandag 19.august (totalfredning blir tirsdager og onsdager). Ellers, gjelder fortsatt 1 avlivet laks pr døgn og auren er totalfredet

Økning av fiske er innenfor rammen vi har i forhåndsavtale med Fylkesmannen.

Da ønsker vi fiskere lykke til med resterende sesong. Flott om dere hjelper til med innrapportering av fangst, samt innlevering av skjellprøver på avlivet fangst.
14.07.2019 - Styret
SVAR FRA VINDAFJORD KOMMUNE (ref. skogshogst)
Vi har nå mottatt svar på vår henvendelse til Vindafjord Kommune i forbindelse med forurensing av Vikedalselva grunnet skogshogst ved midtre/øvre del av elva. Det godt å se at kommunen responderer rask på vår henvendelse, der de har foretatt synfaringer i aktuelt område i tillegg til å vurdere både kortsiktige og langsiktige tiltak.

Mer detaljert svar finner dere på «svar fra Vindafjord Kommune»
13.07.2019 - Styret
SVAR FRA MATTILSYNET (ref. innrapportert laks)
Vi har nå mottatt svar fra Mattilsynet i forbindelse med 1 stk. skadet laks, som ble fisket i nedre del av Vikedalselva fredag 21 juni. Mattilsynet opplyser at skade og tilstand på laksen ikke har likhetstrekk med funn på syk laks observert/fanget i elver på Østlandet og ser ikke behov for videre prøvetaking av fisken.

Vikedal Elveigarlag får positiv tilbakemelding fra Mattilsynet og Fylkesmann i forbindelse med fyldig og rask innrapportering av skadet laks. Vi ønsker også å rette en stor takk til aktuell fisker som tok snarlig kontakt med grunneier og styret i Elveigarlaget.

Situasjonen kan endre seg utover sesongen og dersom en finner flere fisk med sår eller andre unormale tilstander i eller langs elva (økt antall død fisk/svekket/skadet fisk i elven etc.) er det viktig å melde raskt ifra til Vikedal Elveigarlag ved Jostein Hallingstad (932 23 545) eller Bjørn Ove Helgesen (913 97 108).

Dersom en fanger syk fisk levers den snarest til Elveigarlaget, som da tar videre aksjon og dialog med Mattilsynet og Fylkesmannen (fisken må ikke fryses før innlevering).

Viktig at mulige smittestoffer uskadeliggjøres (info fra Mattilsynet)
Alle brukere av elver, som fiskere og padlere, er pålagt å gjøre viktige forebyggende tiltak for å unngå spredning av eventuell sykdomssmitte.

Det er forbudt å flytte levende eller død fisk til andre vassdrag eller andre deler av samme vassdrag. Dette kravet gjelder uansett, og er særlig viktig å overholde nå som vi er i en situasjon der det dør fisk uten at man så langt kjenner årsaken.

I tillegg er det viktig at det mulige smittestoffet uskadeliggjøres. For å hindre spredning av mulig smittestoff skal fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er brukt i et vassdrag desinfiseres før de flyttes til andre steder. Desinfeksjon kan for eksempel skje med Virkon S.
25.06.2019 - Styret
Trykk her for å sjå fleire nyheiter
 

Arkiv

I arkivet vårt finn du relevante dokumenter og informasjon.
Bilder og film finn du i menyen ovanfor.
 
Gilje Web