Informasjon

Har du nyheter eller ønsker å komma i kontakt med elveeigarlaget?
Kontakt: Bjørn Ove Helgesen
Tlf: 913 97 108, Mail: bohel@online.no
 

Aktuelt

FORBUD MOT FISKE ETTER LAKS OG SJØAURE UTENFOR VIKEDALSELVA
Det er forbud heile året mot fiske etter laks og sjøaure med stang og handsnøre fra båt og land innenfor fredningssonen i Vikedal (se eget kart for etablert fredningssone, samt særskilte regler for setting av garn innenfor fredningssonen.


Mer info på websiden til Fylkesmannen i Rogaland under:
06.06.2018 - Hilsen Vikedal Elveigarlag v/ Styret
VIKEDAL ELVEIGARLAG MED ORG.NR 914 532 094
Etter å ha jobbet over tid med å få organisasjonsnummer for Vikedal Elveigarlag, så er det med stor glede å kunne få informere om at Elveigarlaget nå er godkjent registrert i Brønnøysund Registrene med org.nr 914 532 094
13.03.2018 - Styret
ÅRSMØTE 2017 - VIKEDAL ELVEIGARLAG
Det blir arrangert årsmøte i Vikedal Elveigarlag torsdag 01.03.2018.
Se vedlagt Innkalling og saksliste for mer info.
19.02.2018 - Styret
Trykk her for å sjå fleire nyheiter
 

Arkiv

I arkivet vårt finn du relevante dokumenter og informasjon.
Bilder og film finn du i menyen ovanfor.
 
Gilje Web