Informasjon

Har du nyheter eller ønsker å komma i kontakt med elveeigarlaget?
Kontakt: Bjørn Ove Helgesen
Tlf: 913 97 108, Mail: bohel@online.no
 

Aktuelt

RESULTATER FRA SKJELLPRØVER 2018
Vi har nå mottatt skjellprøve svar fra NINA og vedlagt rapport viser en oppsummering fra styret basert på skjellprøve analyser fra fiske i sesongen og høstfiske i oktober.
06.04.2019 - Styret
ÅRSMØTE 2018 – VIKEDAL ELVEIGARLAG
Det blir arrangertårsmøte i Vikedal Elveigarlag torsdag 11.04.2019.
Se vedlagt innkalling og saksliste for mer info.
02.04.2019 - Styret
UTVIDET FISKESESONG i VIKEDALSELVA
Med referanse til forhåndsavtale med Fylkesmannen, fangststatistikk og tellerstatestikk pr. 11/08, så har styret i Vikedal Elveigarlag besluttet å forlenge sesongen til mandag 20.august i sesongen 2018. I tillegg åpnes mandag 13/08 og 20/08 for fiske. FREDEDE DAGER frem til og med 20/08 blir da tirsdag 14/08 og onsdag 15/08 (kl. 00:00 til 24:00).

Styret oppfordrer til å sette ut hunn fisk!

Elva er fortsatt stor, der spesielt oppgang i Opsal fossen og laksetrappene er utfordrende. Elva er nå på vei ned og vi regner med en økt oppgang i kommende uke.

INFO OM TJUVFISKE!
Vi har fått innrapportert tjuvfiske i Vindafjorden og Sandeidsfjorden de siste uken (deriblant flytegarn og ulovlige satt garn). Det er Miljødirektoratet ved Statens naturoppsyn som tar seg av oppsynet i Vindafjorden og vi oppfordrer til å informere Statens naturoppsyn avd. Suldal v/ Reidar Sandal (mob: 908 77 844 - mail reidar.johan.sandal@miljodir.no) om det oppdages ulovlig fiske i Vindafjorden.
11.08.2018 - Styret
Trykk her for å sjå fleire nyheiter
 

Arkiv

I arkivet vårt finn du relevante dokumenter og informasjon.
Bilder og film finn du i menyen ovanfor.
 
Gilje Web