Nyheter

VIKEDAL ELVEIGARLAG MED ORG.NR 914 532 094
Etter å ha jobbet over tid med å få organisasjonsnummer for Vikedal Elveigarlag, så er det med stor glede å kunne få informere om at Elveigarlaget nå er godkjent registrert i Brønnøysund Registrene med org.nr 914 532 094
13.03.2018 - Styret
ÅRSMØTE 2017 - VIKEDAL ELVEIGARLAG
Det blir arrangert årsmøte i Vikedal Elveigarlag torsdag 01.03.2018.
Se vedlagt Innkalling og saksliste for mer info.
19.02.2018 - Styret
AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTVIDET JAKT
Vikedal Elveigarlag har fått avslag på søknad om utvidet jakt på skarv og laksand. Se vedlagt søknad og vedtak om avslag.
10.02.2018 - Styret
MERKNAD / INNSPILL TIL VINDAFJORD KOMMUNE
Vikedal Elveigarlag stiller seg negativ til Ilsvåg Holding søknad om løyve til produksjonsauke av regnbueaure og har i den anledning sendt inn merknad til Vindafjord Kommune.

Ref. innsendt merknad.
19.12.2017 - Styret
UTVIDA FISKE 2017
Med bakgrunn i god oppgang og fangststatestikk ved årets midtsesongevaluering, dispensasjonssøknad fra Vikedal Elveigarlag, samt vedtak fra Miljødirektoratet, så utvides årets fiskesesong i Vikedalselva frem til 21.08.2017

I tillegg oppheves fredning på mandag 7/8, mandag 14/8 og mandag 21/8.

Ellers skal gjeldende fiskeregler følges.

Ref. vedtak fra Miljødirektoratet
02.08.2017 - Vikedal Elveigarlag v/ Styret
MIDTSESONGEVALUERING + SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT OM FISKETIDER
En grundig midtsesongevaluering er nå utført av Elveigarlaget og innsendt til Fylkesmannen i Rogaland med kopi til Miljødirektoratet. Sesongen 2017 ser svært oppløftende ut med god oppgang av laks i tillegg til gode fangstrapporter.

Nåværende plan for forhånds avtalte tiltak for Vikedalselva (utarbeidet i 2012), danner grunnlaget for midtsesongevalueringen og lokal forvaltning / justering ved midtsesongen 2017. Avtalen som foreligger gir ikke handlingsrom for lokale utvidelse av fisketider. Basert på årets resultat og siste års utvikling har vi etablert og sendt inn en detaljert dispensasjonssøknad om å få utvide sesongen 2017 med flere antall fiskedøgn. Søknad er innsendt den 09.07.2017 sammen med midtsesongevalueringen.

Styret har forståelse for at fremgangsmåten ikke er i tråd med intensjonen med forhånds avtalte tiltak godkjent av Fylkesmannen. Status er nå at Fylkesmannen har sendt sin innstilling videre til Miljødirektoratet for endelig beslutning.

Vi har enda et lite håp om en positiv tilbakemelding, selv om vi kommer inn under forskriftens paragraf 5. ''spesielle tilfeller''.

Vedlagt er: dispensasjonssøknad, Midtsesongevaluering, samt innstilling fra Fylkesmannen til Miljødirektoratet.
19.07.2017 - Vikedal Elveigarlag v/ styret
MANGLENDE FANGSTRAPPORTERING
I flere soner er det dessverre observert regelbrudd med tanke på fangstrapportering, der laks er avlivet uten innrapportering. For å få en fullstendig status på oppgang versus avlivet laks, så er det viktig at alle fiskere og grunneiere bidrar til at all fangst rapporteres fortløpende inn (daglig). Dette er viktig info i forbindelse med evaluering, rapportering til myndigheter og lokal forvaltning.
19.07.2017 - Vikedal Elveigarlag v/ styret
Oppdateringer på siden
''Fiske og fangst siden'' er nå oppdatert med videoklipp av 5 siste passering, manuell vurdering av størrelsen på passert fisk, fangstoversikt fordelt på kategori (Laks <3kg, Laks 3-7kg, Laks>7kg avlivet og C&R), samt fremhevet den størst fisken som er tatt i årets sesong. Håper dette bidrar til økt informasjon og interesse blant nettlesere og fiskere i Vikedalselva.
19.06.2017 - Styret
Teller passeringer
Se siste 5 passeringer fra telleren her: Teller passeringer.
15.06.2017 - Styret
Fisketeller på nettsiden
Fisketelleren som er plassert i laksetrappen ved sone 1 er lagt ut på nettsiden Fiske og Fangst , der du nå kan følge daglig med oppgang av fisk i Vikedalselva. Vi ønsker lykke til med sesongen, der vi håper på bra fiskeoppgang og mange flotte fiskeopplevelser.
01.06.2017 - Styret
Avslag frå Miljødirektoratet
I år blei det søkt om å utvide til 2 fiskar pr døgn/stang, men dette blei avslått fra Miljødirektoratet. Sjå avslagsbrevet her.
24.05.2017 - Styret
årsmøte 2016
Her finner du innkalling til årsmøtet, årsmeldinga, referat frå årsmøtet, og innspel sendt til Fylkesmannen.
07.03.2017 - Styret
Nye filer lastet opp
Her fnner du innkalling til årsmøtet, årsmeldinga, og oppdatert høyringsnotat.
12.06.2016 - Styret
Tellaren 2015 - Minutt for minutt
Testopptak frå tellaren ligg nå ute under menyvalget "film".
19.01.2016 - Kjetil
Innspill til fylkesmannen
Elveeigarlaget sine kommentarer til fylkesmannen for fisketider fremmover kan du lese her.
13.03.2015 - Kjetil
Gilje Web