Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Einar Dato: 12.08.2015
Melding:
Det er vel aure og med i dei 902??

Navn: Roy johannessen Dato: 12.08.2015
Melding:
Vikedalselva er kalka fra låkafossen og nedover,siden vi har for dårlig naturlig PH.Tror ikke det ville være noe ide å ta fisken (yngel)opp i den PH fattige delen av elva.

Navn: Roy Johannessen Dato: 12.08.2015
Melding:
902 laks 20 laks fanget nedfor telleren blir det 922 laks-232 fanget laks = 690 laks x 2,9 kg (som er gjennomsnittvekt i elva)2001kg. Deler denne vekta på to,og får 1000 kg holaks.Gytebestandsmålet er 732 kg holaks,øvre Gytebestandsmålet er 920 kg holaks.Gytebestandsmålet er allerede nådd med god margin. Gjennomsnittvekt på fanget laks er 4,2 kg,mens gjennomsnittvekt på utsatt laks er 1,9 kg. Vi burde ta ut mer smålaks for å øke gjennomsnitt vekta på gytefisken.

Navn: Arild Dato: 11.08.2015
Melding:
Då har eg 902 passeringar i tellaren,og meir på vei.

Navn: Arild Dato: 10.08.2015
Melding:
Tellaren har nå 884 passeringar,det er svidda som har hovedtyngden av passeringane.

Navn: Jan Hansen Dato: 07.08.2015
Melding:
Fisketrapp ville vel kosta mange millioner. Hva med å slippe 50 laks fra skjellprøvefiske ut et stykke oppforbi Låkafossen i noen år. Hvis det ble mere laks i hølene under fossen etterhvert så kunne en vurdere å bygge en enkel oppgangsfelle, dvs. en fisketrapp med kun et trinn. Plassering ved nestsiste høl, ta vann fra siste høl under fossen. Tømme fella en gang i uka i august og september, kjøre opp laksen med traktor, i plasttank på europall, evt. med oksygenflaske. Forutsetning: Tillattelse til inngrep under fossen og flytte laksen, tillatelse av grunneier til bruk av traktorvei i august og september. Noen lørdager med dugnad, litt søknadsskriving til sparebanker, stiftelser o.l., en eller to betongbiler, noe forskalingsmaterial osv. Initiativtaker: Elveeigarlaget. Dugnad: Elveeigere og interesserte fiskere. Ikke sikkert det er så urealistisk.

Navn: Torleif Dato: 06.08.2015
Melding:
Eg meina at eg har høyrd att dykkerane har 35000kr. for jobben dei gjer. Men penger til å telja yngel og smolt i elva er der ikkje lenger. Det hadde vore meir inntresant om ein del av dei pengene hadde vorte brukt på den jobben. På det biologiska kunne der sikkert vorte gjordt ein god del for å auka smoltproduksjon. Dersom ein fekk hjelp av ein biolog. Nå nerma jakttida seg, eg oppmoda ungdommar som er både jakt og fiske inntreserte i å jakta på predatorane i elva, kan til tider vara ei spanande jakt. Skarv higre og mink høyrer ikkje til elva. Fiske ender må ein kunna tåla litt av. Men der må vara grenser kor mykje der skall vara av dei og. Når ein veit kor mykje smolt dei tek. Sett i gang karar når jakta starta, herlæg mat er det og. Men det store kvantesprange i elva for å auka smoltproduksjon i elva, ville vara å få fisketrapp i Låkafossen. Du all verden for fine fiskeplasser der er ovom fossen. Og gyteplasser for fisken. Nei nå er de vell luta lei maset mitt, eg låve å ta det roleg nå ei stund.

Navn: Arild Dato: 06.08.2015
Melding:
Heilt enige med deg jan,detta har eg og påpeikt i fleire år.Eg kann ikkje fatta att det ikkje går ann og forholda seg te fakta,har og diskutert detta me folkå så dykka og dei forsvara jo detta.Forstå det dei så kann.

Navn: david danielsen Dato: 06.08.2015
Melding:
Eg har personlig ikke noe i mot og slippe hulaks, men synes heller vikedalselva skall gå inn for sessongkvote på stor laks og øke dagskvoten på svidder. Da vill me spare mye stor kvalitetsgytefisk både hu og han.

Navn: Jan Hansen Dato: 05.08.2015
Melding:
Hvorfor skal fiskereglene være basert på fjorårets telling av gytefisk og en prognose av årets oppgang når en har en FISKETELLER i trappa? Jeg har dykka hele elva fra Låkafossen til Kvilehølen ved under 2 kubikk / s (bortsett fra sone 7)og jeg kan ikke forstå at Uni Miljø skal komme fram til bedre tall enn fisketelleren? På Sørheim f.eks. skal det være desidert mest gyting og yngelproduksjon. Det er trær og kratt på begge sider av elva. Under røttene er det fem meter dype mørke hulrom. En har ikke sjans å telle noe som helst der. Og f.eks. sone 7 / 10, hvordan skal man telle fisk her og komme fram til et troverdig resultat? Dykkinga koster masse penger som en helller kunne brukt på andre ting, f.eks. kultiveringstiltak. Fiskereglene (døgnkvote/evt. årskvote) burde baseres på den aktuelle tellerstanden.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 
Gilje Web


test