Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Arild Dato: 20.08.2015
Melding:
Det så va meiningå mi var att forvaltniga må styrast utifrå fakta,ikkje utifrå nåke dykkarar så blåse igønå elva på 2.5 timar.Ein trenge ikkje vara rakettforskar for og fårstå detta,altså fakta,ikkje ka me trur.

Navn: david danielsen Dato: 20.08.2015
Melding:
Hvilken årstall var åpningen 1 mai? Og Arild, eg tvile ikkje på tallene eller arbeide du gjør, men så lenge dei så regulere elva bruke dykkerene sine tall gjør eg og det

Navn: Torleif Dato: 19.08.2015
Melding:
Det er i allefall ikkje rettane 1 og 3 nedom fossen som har teke seg grådigast av den store laksen. På rett nr. 1 er der teke 4 laks og 11 svidder nedom fossen på land. På rett nr. 3 er der teke 1 laks og 1 svidda til avliving. I tilegg er der avliva 11 oppdrett på dei to rettane. Og dette har vore det beste året etter at den blei opna etter fredinga. På dei tri andre åra etter fredinga er der sikkert ikkje teke så mykje fisk tilsaman etter at blei slutt på fredinga. Dersom det skal vara litt inntresant for dei rettene og vara med i Elveeigarlaget kan dei ikkje diskreminerest lengre. Men det kom allerede skjeift ut i starten då det blei slutt på fredinga. Ut gans punkte skulle vore 1 juli, to veker føre og to veker etter. Då fisketida før var 1 mai til 1 september.

Navn: Jan Hansen Dato: 19.08.2015
Melding:
Fiske burde utvides i august, ikke i juni. Som Roy J. regna ut er det stor forskjell mellom fisken som tas opp (snitt 4,2 kg) og den som slippes ut (1,9 kg). Vi driver med andre ord seleksjon i retning kortere opphold i sjøen, tidligere kjønnsmodning og mindre størrelse på laksen. Dvs. i retning smålakselv. Derfor burde vi ikke tatt mer av den store junilaksen og derfor burde vi hatt en døgnkvote på to stykk hvis den første laksen var svidde. Da ville forholdet mellom størrelse på fisk som tas ut og fisk som slippes ut blitt bedre. Sesongkvote i tillegg: F.eks. et sted mellom seks og åtte laks i sesongen. Evt. åtte til mot dugnadstimer (to eller tre per fisk) eller 500 kr per fisk til et kultiveringsfond. Når det gjelder pH oppforbi Låkafossen så trodde jeg at den var på rett veg. Det har også skjedd en del kalking i utmarka ved Fjellgardsvatnet. Noen som har aktuelle tall?

Navn: Arild Dato: 19.08.2015
Melding:
976 passeringar i tellaren.

Navn: Torleif Dato: 16.08.2015
Melding:
Etter som eg forstår lita du meir på dykkerane en på teljerane David. Då me ser foto av kvar einaste fisk som blir tald, veit me at dykkrane har feil. Trappene har funka bra heilt sidan dei blei byggde gjenom fjellet. Men dei treng oppgradering. Men dei har heller ikkje betydning for godt eller dårleg fiske på dei nederste rettene. Det er vatnstanden i elva som avgjer. Junifisken er ikkje meir verd en gytefisken om hausten i elva då dei har same størelse. Farga gytefisk vill eg slett ikkje ha til matfisk. Eg vill mina om att før i tida byrja fiske 1 mai og varte til 5 september. Utan frednings dagar.

Navn: Arild Dato: 16.08.2015
Melding:
Då er det tellaren 20% ska der stå.

Navn: Arild Dato: 16.08.2015
Melding:
Tellaren har nå 942 passeringar,og det er me bilde av kvar fisk.Det så dykkarane finne stemme aldri med tellaren,det er jo enkel matte.Dei har ein feilmargin på 20% seie dei.Så utifrå ei fornuftige forvaltning va det tellaren så sko bestemt,ikkje dykkingå.Så detta har ikkje me ka me trur det er menn ka det er på elvå,då er det tellaren 20% av fisken som går på fossen som telle.Dykkarane er kasta penger så lenge me har tellaren.

Navn: david danielsen Dato: 16.08.2015
Melding:
Hovedtyngden av fisk blir nå fanga i nedre del av elva. Grimåsen og sagbruket har vell ikkje fiska godt siden lenger en reåpningen. Dette har vell med at trappene begynte og fungere? Skall det forlengast sessong bør det gjørast i begge endar, jallefall ikkje bare i starten så all den store viktige juni fisken blir oppfiska. Men me bør vell venta t hausten komme og se ka så står på elva før me begynne skrike. Det e ka dykkerane finne så telle, ikkje ka me trur der e

Navn: david danielsen Dato: 16.08.2015
Melding:
Hovedtyngden av fisk blir nå fanga i nedre del av elva. Grimåsen og sagbruket har vell ikkje fiska godt siden lenger en reåpningen. Dette har vell med at trappene begynte og fungere? Skall det forlengast sessong bør det gjørast i begge endar, jallefall ikkje bare i starten så all den store viktige juni fisken blir oppfiska. Men me bør vell venta t hausten komme og se ka så står på elva før me begynne skrike. Det e ka dykkerane finne så telle, ikkje ka me trur der e

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 157 158 
Gilje Web


test