Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Arild Dato: 19.07.2015
Melding:
Godt jobba Torleif,me tar ein oppsamlinsrunde når sesongen er slutt.Eg rapportera inn til fiskeridirektoratet om det som er til nå, så får me sjå ka så komme ut av det.

Navn: Torleif Dato: 19.07.2015
Melding:
Eg har teke skjellprøvar av tri oppdrettsfisk, som er tekne på sone 1. Men eg veit der er teke tri til på sone 1. Men dei har eg ikkje fenje tak i.

Navn: Arild Dato: 19.07.2015
Melding:
Heisann,vil oppfordra om att dei som får oppdrettsfisk i elvå tar skjellprøvar av hann,dei somm ikkje har skjellprøvekonvolluttar kann ta kontakt med meg på tlf 97146666 så ska me ordna det.Eg vett att dei har tatt både oppdrettslaks og svidda i Sandeid og her i Vikedal blei der tatt ei oppdrettssvidda,den blei tatt prøvar av.

Navn: Olaf K. Dato: 18.07.2015
Melding:
Første tur i sone ti gav meg personlig rekord med en fin laks på 7,4 kg.Den slo på i halv fem tiden på morgenen, før jeg egentlig hadde begynt fisket skikkelig. Min første tanke var at hvis det var så lett å få fisk her, så ville jeg sette den ut igjen, for jeg hadde jo tenkt å fiske utover dagen. Den tanken vaklet litt, da jeg innså størrelsen på fisken, og da jeg så at kroken satt langt nede i gapet på den så gjorde det avgjørelsen om at den måtte avlives lettere å ta. Men det betydde jo også at fisket for min del var over.Må innrømme at samvittigheten og lysten på å fiske videre slåss i meg, og at jeg muligens tok 3-4 kast til før samvittigheten vant og jeg pakket sammen. Forstår at elveeierlaget jobber for at døgnkvoten skal økes til 2 fisk, får virkelig håpe de får det igjennom. Neste gang skal jeg ihvertfall ikke stå opp før hanen galer for å være første mann i elva, satser på å begynne litt senere, sånn at storlaksen landes utpå ettermiddagen:-) Takk for praten til Geir og Arild

Navn: Arild Dato: 16.07.2015
Melding:
525 passeringar i tellaren.

Navn: Even Dato: 16.07.2015
Melding:
Kor mången passeringar er det nå?

Navn: Kjell Dato: 12.07.2015
Melding:
Skjellprøver tatt av rømt fisk fangstet i Yrkjefjorden er avlest av Rådgivende Biologer til sikre oppdrettslaks. Vi legger til grunn at den rømte fisken i Yrkjefjorden kommer fra lokalitet Halsavika. Pr 9.7 var det gjenfanget 329 rømte fisk, 205 stk ved lokalitet Halsavika, 111 stk i sitjenøter i Yrkjefjorden og 13 stk i molo ved Borgarli. Vi vil oppfordre om å melde inn evt fangster og observasjoner av rømt fisk til vår døgnåpne vaktsentral: 03415. Med vennlig hilsen Anne Brit Fjermedal seksjonssjef Fiskeridirektoratet region sør Tlf. 47 91680545 Hei, Vi mottok i går melding om rømming fra lokalitet Halsavika i Vindafjorden. Fisken har snittvekt 1,5 kg, høst 14. Omfanget er i meldingen anslått til lite. Rømmingen har skjedd i forbindelse med notskift. Gjenfangstfiske i sjøområdet, inntil 500 m fra anlegget, ble iverksatt. I samråd med Fylkesmannen i Rogaland er det i dag besluttet at gjenfangstområdet ikke vil bli utvidet, av hensyn til villaksen og sjøørreten. I dag har vi mottatt melding fra fiskere innerst i Yrkjefjorden om fangst av antatt oppdrettslaks i sitjenøtene, fisken er i samme størrelsesorden. De har også observert antatt oppdrettslaks i sjøen i samme område. Vi kan foreløpig ikke helt utelukke at fisken kan stamme fra annet sted. Vi ber oppdrettere i området innenfor Finnøy med denne størrelse fisk om tilbakemelding på når tid siste inspeksjon av nøter er gjort, og om evt fangst i overvåkingsgarn om det står slike ved lokalitetene. Vi ønsker også tilbakemelding om det observeres oppdrettslaks i elvene. Med vennlig hilsen Anne Brit Fjermedal seksjonssjef Fiskeridirektoratet region sør Tlf. 47 91680545

Navn: Arild Dato: 12.07.2015
Melding:
469 passeringar i tellaren til nå.

Navn: Torleif Dato: 10.07.2015
Melding:
Oppdrett skall ikkje dei og meldas inn, ser ingen ting om det i reglene. Eg meinar dei og burde meldas inn, men markerast som oppdrett. Eg kjenner til der er teke tri oppdrett nedom Opsalfossen,som ikkje er innmelde. Det burde verta ei avklaring av den saka.

Navn: Arild Dato: 09.07.2015
Melding:
Tellaren har nå 418 passeringar.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 
Gilje Web


test