Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Kjell Dato: 12.07.2015
Melding:
Skjellprøver tatt av rømt fisk fangstet i Yrkjefjorden er avlest av Rådgivende Biologer til sikre oppdrettslaks. Vi legger til grunn at den rømte fisken i Yrkjefjorden kommer fra lokalitet Halsavika. Pr 9.7 var det gjenfanget 329 rømte fisk, 205 stk ved lokalitet Halsavika, 111 stk i sitjenøter i Yrkjefjorden og 13 stk i molo ved Borgarli. Vi vil oppfordre om å melde inn evt fangster og observasjoner av rømt fisk til vår døgnåpne vaktsentral: 03415. Med vennlig hilsen Anne Brit Fjermedal seksjonssjef Fiskeridirektoratet region sør Tlf. 47 91680545 Hei, Vi mottok i går melding om rømming fra lokalitet Halsavika i Vindafjorden. Fisken har snittvekt 1,5 kg, høst 14. Omfanget er i meldingen anslått til lite. Rømmingen har skjedd i forbindelse med notskift. Gjenfangstfiske i sjøområdet, inntil 500 m fra anlegget, ble iverksatt. I samråd med Fylkesmannen i Rogaland er det i dag besluttet at gjenfangstområdet ikke vil bli utvidet, av hensyn til villaksen og sjøørreten. I dag har vi mottatt melding fra fiskere innerst i Yrkjefjorden om fangst av antatt oppdrettslaks i sitjenøtene, fisken er i samme størrelsesorden. De har også observert antatt oppdrettslaks i sjøen i samme område. Vi kan foreløpig ikke helt utelukke at fisken kan stamme fra annet sted. Vi ber oppdrettere i området innenfor Finnøy med denne størrelse fisk om tilbakemelding på når tid siste inspeksjon av nøter er gjort, og om evt fangst i overvåkingsgarn om det står slike ved lokalitetene. Vi ønsker også tilbakemelding om det observeres oppdrettslaks i elvene. Med vennlig hilsen Anne Brit Fjermedal seksjonssjef Fiskeridirektoratet region sør Tlf. 47 91680545

Navn: Arild Dato: 12.07.2015
Melding:
469 passeringar i tellaren til nå.

Navn: Torleif Dato: 10.07.2015
Melding:
Oppdrett skall ikkje dei og meldas inn, ser ingen ting om det i reglene. Eg meinar dei og burde meldas inn, men markerast som oppdrett. Eg kjenner til der er teke tri oppdrett nedom Opsalfossen,som ikkje er innmelde. Det burde verta ei avklaring av den saka.

Navn: Arild Dato: 09.07.2015
Melding:
Tellaren har nå 418 passeringar.

Navn: hans-audun Dato: 08.07.2015
Melding:
Koss e oppgangen nå?

Navn: Torleif Dato: 05.07.2015
Melding:
CR på O,7 var nok aure B.Kj. Takk i like måte Sjur eg og gratulerer deg, ser du og får fisk. Laksen viser seg svært lite, men den har jo komme jamt og trutt gjenom telljaren. Der ser ut til å vara svært lite lus på fisken, så han er kan henda roleg på grunn det. Alt dette snø vatne kjøler han kan henda og ned. Har inntrykk av der går meir aure trappa i år. Men dei fleste er nok så små att dei går gjenom utan og verta registrert. Såg bra med svidda då eg var Kaien sist mandag. I elva ser eg dei ikkje.

Navn: Sjur Lothe Dato: 04.07.2015
Melding:
Ser du, Torleif fikk fin laks i dag. Gratulerer! Hva ser du ellers av fisk som går opp? Tydligvis litt aure og . Noe svidde?

Navn: Kjetil Dato: 04.07.2015
Melding:
Skal korrigere linken nedenfor senere, alternativt kan du gå inn på www.nina.no/Publikasjoner/Siste-publikasjoner og finne en vedleggsrapporten datert 08.06

Navn: Kjetil Dato: 04.07.2015
Melding:
Det er hovedsaklig laks i trappa, auren går for det meste i fossen. Det stod litt om dette i siste gytebestandsrapport, fra side 167 i denne rapporten (kopier og lim inn i adresselinje): www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/Rapp VitrÃ¥dlaks/Forseth Vedl RvitrÃ¥d laks 2015-8b.pdf

Navn: Jakob Svandal Dato: 04.07.2015
Melding:
Korleis er forholdet mellom antal aure og laks som går gjennom teljaren?

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 157 158 
Gilje Web


test