Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Torleif Dato: 11.03.2015
Melding:
Å, eg lika titta andre elvar i korta av og til, men der kunne godt vore feire Rogalandselvar med der.

Navn: Kjetil Dato: 10.03.2015
Melding:
Var ikke klar over at den ble brukt :-) Har redigert/oppdatert linkene og lagt den tilbake i menyen nå.

Navn: Torleif Dato: 10.03.2015
Melding:
Den er svært så bra, men eg sakna linken som var på den gamle.

Navn: Berge Kjell Dato: 10.03.2015
Melding:
hei, berre ein kort melding. Som dåkke ser har Kjetil lakt ei ny og betre framsida. Fra nå vil INFORMASJON frå Elveigarlaget koma der. Komentarar til dette set eg pris på å få på GJESTEBOKA.

Navn: Torleif Dato: 14.02.2015
Melding:
Fylkesmannen skal gi skriftlig innstiling til Miljødirektoratet innen utgangen av mars,for 2016 til 2018 om fiske. Men under dette står det og. Fiskereglene for 2015 vil i store trekk bli uendret. Bare godt dokumenterte og svært viktige hensyn kan gi endringer for sesongen 2015. Eventuelle innspill angående dette meldes også til oss innen 6 mars. Dette er ordrett slik det står i reglene. Her er det ein opning for utvida fiske i 2015. Her er nok dokumentasjon for utvida fiske i elva for 2015 sesongen. Og med hensyn til dette juli fiske som har vore siste åra kunne elva like godt vore stengd. Her meiner eg der må takast ein runde eller to med Fylkesmannen i første omgang om utvida fiske.

Navn: Arild Dato: 10.02.2015
Melding:
Må og få med att tellaren blir tatt opp når lauvfallet sete i gang,der går fisk på elvå ca 2 mnd etter det.me har og fått fylkesmannen med på att me rekna 20% i tillegg på det som går på i fossane,så detta blir jo på toppen av telleresultatet.Detta vise tvilerane på gjesteboka att det me gjere stemme med det me seie,så som dåkke ser er det ikkje manko på fisk.

Navn: Torleif Dato: 10.02.2015
Melding:
Dette må nå vara eit bra resultat. Nå er ca. 50 av desse fiskane på dei åra fiska opp. Men likevel eit kjempe bra resultat. Leste gjenom rapport om råd om beskatning for åra 2016 til 2018. Gytebestand målet for Vikedalselva er 736 kg. ho fisk, det skal gjeva 4 egg pr. kvatrat meter. I mange elvar bruka dei berre 2 egg, korleis det nå har seg. Men det er nå berre bra for elva her. Dei bruka ein skala frå 0 til 4 for og plasera elvane, korleis dei har oppnådd gytebestan målet. Alle elvane her i Rogaland er plasert i kategori 0. Det betyr der rom for auka utak av fisk. Men Suldals, Vikedals, og Sandeid elvane er plasert i kategori 1. Der skal der gjerast ingen forandring med utake av fisk. Her har Elveeigarlaget ein jobb å gjera, med og overbevisa dei høge herrar. Lykke til.

Navn: Berge Kjell Dato: 10.02.2015
Melding:
Då har me filterert tellaren for 2013 og 2014. Me kom fram til eit resultat 2013 - 884 laks - 25 aure - vert då 859 laks. 2014 - 1051 laks - 53 aure - det vert då 998 laks. Dette harmonerar ikkje med UniMiljø sine dykkarar, men nå har me bombe sikert bevis. Me skal ha ein innstiling til Fylkesmannen innen 13 Mars for fisketider i 2016, kom gjerne med innspel på opningstider og antal fisk. Dei påstår at det vert ikkje forandra på det som var i elvane 2014 - 2015 vert som året som gjekk. Denne tellar raporten går først til NINA, så til Fylkesmannen innan 13 Mars.

Navn: danielsen Dato: 26.01.2015
Melding:
Er det gjort noen tanker fra elveigarlaget ang.2015. er det gitt noen pekepinner fra fylkesmannen?

Navn: Torleif Dato: 07.01.2015
Melding:
Heisan, her er eg att. Eg titta litt i korta til Etneelva. Gytebestandsmålet der er 1025 kg. holaks. Med 3,6 kg. i snitt gjev det ca. 285 holaks. Nå er vell fisken litt større i Etneelva, men i dag trur eg ikkje det er så langt unda det tale her heller. Meina eg har sett kilo talet til Vikedalselva og, men finn det ikkje att. Det eg vil ha fram er att det har ingen hensikt i å ha ein for stor gytebestand i elva. Då gjer ein elva ein bjørnetjeneste. Det fører berre til små og svak yngel med stor dødeleghet, på grunn av mat mangel. Såg og dei hadde fiska stamfisk. Vart overraska på kor seint dei var gytemodne. Kan henda det har vore ein del gyting her og då etter flaumen, får håpa det.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 157 158 
Gilje Web


test