Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Arild Dato: 08.09.2014
Melding:
Eg har for min del ikkje fått veta nåken ting ang rømmingstall,ska legga det ut når eg får veta nåke nytt.

Navn: Lars Dato: 08.09.2014
Melding:
Har det kome ut nåke tal på kor mange laks som rømde?

Navn: Arild Dato: 05.09.2014
Melding:
Eg har ikkje observert oppdrettslaks ennå i elvå,snakkte med fylkesmann idag angåande rømmingå.Det som videre skjer nå er att marine harvest har leigd inn uni miljø til utfisking i vassdraget.Eg komme tilbake på detta når eg får meir info angåande ka så skjer videre.

Navn: Birger Dato: 05.09.2014
Melding:
Begynnt og komme inn rømt laks etter rømmningen nær imsland? Blir det informert noen plass om det blir iverksatt oppfiske etter denne?

Navn: østre Dato: 25.08.2014
Melding:
årdalselva får glatt innvilget forlenget sesong- er det forskjell på sør og nord??

Navn: Riska Dato: 24.08.2014
Melding:
Vil bare hilse hjem

Navn: arild Dato: 17.08.2014
Melding:
Det går fisk både i gamle trappene og sagbruksiå,detta er det vannstand som avgjere,når det er skikkelige flaum så går hann sagbruket for då er det stillt i tellaren.Me har fått fylkesmannen med på att det blir rekna 20% i tillegg på det totala telleresultatet.

Navn: Flemming Dato: 17.08.2014
Melding:
Går all fisk i trappene og gjennom teller, eller går d en del opp på andre siden også? Har sett fisk på vei opp der tidligere.

Navn: arild Dato: 15.08.2014
Melding:
Eg kann bekrefta att det går meget bra me fisk,både svidda og laks.Før dåkke får nåke tall frå tellaren må me rydda opp i eindel feiltriggingar,og det er på grunn av uværet me hadde.Då har det ein tendens til å samla seg eindel greiner i ristå og då får me feiltriggingå.Visst eg ska anslå nåke tall på oppgang så ligge nåkk det mellom 750-800.

Navn: Sjur Lothe Dato: 15.08.2014
Melding:
Hører det er observert en del laks på veg opp! Kan dette bekreftes? Hva viser telleren?

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 
Gilje Web


test