Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Torleif Dato: 20.10.2013
Melding:
Det er nok ikkje slakteklar fisk som har rømt. Alle rømlingane eg har teke er frå 0,6 til 1,8 kg. så dei er ikkje slakteklar. Eg har svært lita tru på at, dei klara spora opp synderane. Når ein ser på kva som hende der oppe i Kåfjorden, då kunne ein mest tru att heile subbedeisen er korupt. Ingen har mista fisk, det ser jo fint ut i statestikane deiras.

Navn: Danielsen Dato: 20.10.2013
Melding:
Sorry rømningar pleie ikkje nevnast noen plass, i fjord høst stod etne elva full i ny rømt o-laks som ingen ville ta ansvar for. I år er det ryfylkefjorden sin tur. Tror det at myndighetene har begynt og gi bøter for rømning er og skyte seg selv i foten

Navn: Kjetil Dato: 20.10.2013
Melding:
Såg di hadde "rømningsgarn" på ett anlegg eg var på i jøssingfjorden (hjelmeland) denna vekå, men di hadde kje fått aent en ein pigghå til nå. Trur di hadde fått ein og aen rømling i andre anlegg i andre deler av ryfylkebassenget (i samme selskap), men ingen hadde endå spora kilden til rømningå, så di visste ikkje kor an kom fra, men vett an e i fjordane.. Vett det er eindel fellesavlusing for tida, og nåken leverer fisk til slakt, så det kan jo ver uhell med innleigde folk som ikkje er oppdaga, som blir rapportert seinare. offisielle rømningar pleie nevnas på intrafish.no, men finne ingenting relevant der...

Navn: Arild Dato: 19.10.2013
Melding:
Me har dessverre fått oppdrettfisken te vikedal og,detta jo samme fisken så er i årdal,suldal,marvik.Det må vara anseelige mengder så har rømt men det er jo selfølgeligt ingen så har mista fisk,oppdrettnæringen kan torka seg bak når det gjelde seriøsiteten.Eg håpa att dei blir tatt og att dei må ta rekningen for det så me må rydda opp i.

Navn: Michael Rasmussen Dato: 18.10.2013
Melding:
Er det observert mye fjøsfisk der inne nå, ser de sliter lengre inne i fjorden.

Navn: Torleif Dato: 10.10.2013
Melding:
Det ser mest slik ut att, lite villaks kjem opp nå. Dersom finveret vare, fell nok vatne elva nå. Kan henda det hadde vore bra om fisketellerane kom nå. Då det ser ut for at auren er på veg ut att.

Navn: johnny Dato: 06.10.2013
Melding:
Noen som har ett tall på antall fisk i telleren?

Navn: Torleif Dato: 27.09.2013
Melding:
Fylkesmannen har gjeve Stjørdal J. og F. forening løyve til å frakta fem laksepar ovom Storfossen, som er eit hinder for laksen der. Så den kan få gyta naturlig der, ovom fossen. Med så mykje laks som der er i elva her nå, skulle ein ha frakta ein del ovom Låkafossen her og. I påvente av at ein med tida kansje får fisketrapp der og.

Navn: Torleif Dato: 26.09.2013
Melding:
Fremdeles kjem der påfyll med ny fisk opp.

Navn: Roy Ørjan Johannessen Dato: 16.09.2013
Melding:
Dersom elveeigerlaget etterspør resultatene fra yngeltellingene fra dirnat.Så tror eg nok ikke det hadde vert noe problem.Det er jo for å se om yngelproduksjonen ekspanderer i takt med gytebestanden,i denne oppbyggingsfasen.Dersom den ikke gjøre det så er det kanskje noe som kan gjørest her lokalt.Er dette noe elveeigerlaget kunne tenke seg å følge opp?

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 
Gilje Web


test