Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: danielsen Dato: 17.01.2013
Melding:
Dette er for og sette det litt på spissen, men tar du årets gytebestand.626 laks og tar minus enhvær fangst melllom år 99 og 07 vill du stå med null eller minus laks i gjenn. Selfølgelig vill du ikke kunne gå i null pga du vill alldrig klare og spore opp hvær eneste laks i elva men det viser at folk bør ikke se for seg gamle reguleringer med nærmest fritt fiske.

Navn: Roy johannessen Dato: 16.01.2013
Melding:
Er det mulig å vise regnestykket, du nevnte her,fra 99-07 som tilsier at dersom vi ikke forvalter fornuftig så står vi tilbake med null gytefisk,danielsen.

Navn: Sjur Lothe Dato: 14.01.2013
Melding:
Mitt forslag: Forleng sesongen 2 uker. Fisketid fra f.eks 23/6-4/8. Ellers samme regler som sist sesong. NB! Viktig med midtveisevaluering.

Navn: Danielsen Dato: 13.01.2013
Melding:
Dette er jo veldig bra :) men ta fangstall fra åra mellom 1999 og 2007 og trekk i fra så står vi i gjenn med ca null gytefisk. Så det gjelder og forvalte fornuftig

Navn: Berge Kjell Dato: 13.01.2013
Melding:
Hei, den positive utviklingen vi så i 2010 og 2011 sesongen har fortsatt i 2012. Gytefisktellingane i 2012 viser at gytebestandsmålet er nåd med god margin. Det vert talt totalt 626 laks, fordelt på 199 smålaks, 30% hunnlaks, snitt 2 kg. 369 mellom laks, 70% hunnlaks, snitt 5 kg. 58 storlaks, 55% hunnlaks, snitt 8 kg. Forutsatt at ein har talt 80% (endeleg har me fått gjennomslag for dette) av gytefisken gir dette ein måloppnåelse på omlag 280% Under sportsfiske i Vikedalselva blei det i 2012 avliva 156 laks. Dette gir eit fangstuttak på 17%

Navn: Kristian , Stord Dato: 09.01.2013
Melding:
Hei Mangen gode forslag her synest eg . Stiller meg bak forslaget om maks to Laks pr dag og evt 1 over ein bestemmt kg/cm. Total sesongkvote bør være bestemt uti fra ein forsiktig estimat med tanke på fremtiden for elva og bør vurders ved midtsesong. Vi som er tilreisende og gleder oss hvert år og komme til Vikedalselva synest det er fornuftig ang døgnkvote. Håper på tilbakemeldinger :)

Navn: danielsen Dato: 08.01.2013
Melding:
Tar også med et kvotereglene i strynelva syne disse er ganske bra. - 1 Laks over 3 kg pr fisker pr døgn, men kun 2 pr. uke og 6 pr. sesong. - ingen begrensning på laks under 3 kg, men max - - 3 fisk pr stang pr døgn

Navn: Danielsen Dato: 08.01.2013
Melding:
Tror nok sesongkvote er nok til og veie opp for enten lengre sesong eller økte kvoter. Men dette er jo noe som må vurderes over tid. Kansje en ide me to fisk men kun en over 70cm slik som Suldal hadde det tidligere. Uansett tror det er viktig for Vikedal elveierlag og gå frem på en fornuftig og forsiktig måte ovenfor fylkesmann for og bli tatt seriøst i fremtiden. Hilsen en som ikke bare ønsker og fiske laks neste år men også om 5 år

Navn: Gunnleiv Dato: 08.01.2013
Melding:
poenget mitt var ikke at kvotene blir større totalt. det er det totale uttaket av laks som gjelder ikke hva som blir tatt ut hver dag. når jeg mener det skal tas 2 fisk i døgnet skal det også være en sesongkvote på 6 laks, for å ta inn ijen for det som 1 laks i døgnet gjør. det er bedre å ta 2 laks i 3 døgn enn 1 laks hver dag av sesongen. klar en må se an hvordan innsiget blir år for år slik at nye regler kan fastsettes raskt vist innsiget skulle vært dårlig

Navn: danielsen Dato: 07.01.2013
Melding:
ja det skjer hver gang med meg også ;) ja forstår godt at folk syns det er kjedelig men dette kaller jeg et luksus problem og hvor ofte skjer det? Og det går faktisk an slippe en fisk tilbake i elva i gjenn, vist den sitter fint. For det om vikedalselva hadde bra oppgang i år er det langt fra sikkert den har det til neste år. tviler sterkt på fylkesmann går med på både lenger sesong og større kvote. ved lengre sesong får kortselger selge mer kort og vi fiske mer, ved økt kvote får fiskeren kansje en ekstra laks i frysen

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 
Gilje Web


test