Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Torleif Dato: 02.11.2012
Melding:
Hei, forstår der er fleire enn meg som er litt skuffa over telljeresultate, sjølv om det er føreløbige resultater. Skal verta inntresant og samenlikna tale til fisketelljaren,når Kjetil kjem med det. Fisketelljerane gjer heilt sikkert ein bra jobb. Men att dei finn all fisken har eg lita tru på i fossar og stryk. Såg berre unda telljinga kor lett det er og oversjå fisk. Då var eg ovom fossen, attmed Matthistjødna, då dei for forbi meg. Der flyt jo elva stilt og roleg, attmed elvebredda mi sto ein 3 kg. oppdrettslaks. Eg fekk mistanke om att dei ikkje fekk den med seg, så eg ropte til dei,då stansa dei og kom tilbake. Nei den hadde dei ikkje fått med seg, dei sa det var godt eg var der så dei fekk den med seg. Dei fekk tak i den og avliva den. Det viser berre kor lett det er og oversjå fisk. Att dei avslutta telljinga ved Kvilehølen i år har eg forståelse for. Då det byrja verta mørkt, trøtte, svultne og forfråsne var dei og, etter ei lang ferd. Men att Trappa, Fosshølen og elvestrekke ut til munningen ikkje vert undersøkt er beklageleg meinar eg. Eg såg sjølv villaks som hoppa på stryke nedom fossen, samtidig som telljinga gjekk føre seg lengre oppe i elva. Eg er av den meininga att dei burde ha fleire lag med telljerar, så dei kunne dela elva mellom seg. Då kunne dei gjeva seg litt betre tid i fossar og stryk, og i tillegg få med seg heile elva. Eg føle meg sikker på der er ein god del meir fisk i elva enn resultate viser.

Navn: Gunnleiv Dato: 31.10.2012
Melding:
trodde det skulle være litt mere fisk enn dette, etter va jeg har sitt de gangene jeg har vært i kvilehølen og trappene i år. telte 95 fisk på en gang, mest svidde. hva er tankene til elveeigerlaget angående neste sesong? da jeg vil nevne at 2 fisk og sesongkvote på 6 laks nok ikke hadde vore dumt, med tanke på forsiktig beskatning. muligens regulere elva etter vannstand? øver en viss vannstand så kan de fiskes og under fredet, da de ikke er så altfor mange dagene med forhold i løpet av sesongen. Hvordan ser det ut med stor laks i elva nå?

Navn: Danielsen Dato: 31.10.2012
Melding:
Dette er jo en helt ok. Men viser jo at det ikke alltid er så mye fisk som folk prater om og elva bør forvaltes med stor forsiktighet. Håper kvoten opprettholdes også til neste år. Med større kvote lengre sesong og litt mindre fisk kan det fort skje at elva ikke oppfyller gytebestandsmålet og da kan det bli nye år uten at vi får fiske denne nydelige elva

Navn: Berge Kjell Dato: 30.10.2012
Melding:
Hei, nå har dykkarane vert på jobb i dag. Resultatet vert vel noko dårlegare enn me hadde rekna med, men heilt ok. Resultatet kom over telf. og er førebels 626 laks, 1/3 svidder, 507 aurar. Dersom me legg til dei som er fiska i Juli 153 laks vert det 779 laks, det vert 71 mindre enn i fjor, men me er longt over gytebestands målet. Så nå vert det å diskutera neste sesong. Når det endelege resultatet kjem vert det lagt ut.

Navn: Arild Dato: 30.10.2012
Melding:
Skjellprøvefisket har gått over all forventning,me blei ferdige på 2 lørdagar og fekk 54 skjellprøvar.Nå i det sista har det komme litt oppdrettsfisk,har ikkje registrert nåke oppdrett i trappene dei som har blitt tatt er på sluk nedforbi fossen,det fiske vill me fortsetta med fram til jul.Vill ellers takka Torleif Grimås og Geir Hansen for kjempegod hjelp ang det fisket.Dykkarane har dykka idag så eg rekna med att resultat derifrå kjem ganske snart.

Navn: Gunnleiv Dato: 27.10.2012
Melding:
Har det vært gytefisk telling? da det har vært i etne. hvordan er det gått med sjellprøve fiske?

Navn: Torleif Dato: 19.10.2012
Melding:
Fremdeles strøymer der laks oppover i elva.

Navn: Michael Rasmussen Dato: 01.10.2012
Melding:
Hørre gode nyheter om mye aure i bekkane oppover dalen, men ser at det er gravd i ein av de viktigste gytebekkane nå i høst. Trist at det ikke blir tatt hensyn til auren på denne tida av året.

Navn: Torleif Dato: 04.08.2012
Melding:
Hei, Kevin me må få bilde av deg og fisken din inn i Vikedalselva sine bilder. Eg veit du har det,og eg gler meg til å sjå det.

Navn: Morten Gjerde Dato: 03.08.2012
Melding:
Hei!Kan alle som har fiska i sone 11 siste perioden for i år,rapportere dette på fangst-sida? Det SKAL meldast inn uansett fangst eller ikkje,dette er viktig for evaluering av neste års fiskesesong.Forklaring på innmelding via sms står på "fangst"-sida.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 
Gilje Web


test