Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: arild Dato: 04.01.2011
Melding:
Der er månge ting å ta tak i her,for det førsta så er der ein driftsplan på elvå som skulle vore ferdig for mange år siå.Hadde den vore på plass så kunne me stått for ein møkje større del av forvaltninga sjøl.Det er ein jobb så elveigarlaget må ta tak i,og det må skje nå.Eg forstår heller ikkje detta me passfoto,eg trur i det stora og heila att fylkessmannen har store problemer med å stola på det me holle på med.Kanskje klara eg å få til detta kamera til våren.visst ikkje så har me vell i praksis heve dei pengene i elvå.Eg må jo spør meg sjol ka eg helle på med,att eg e intresserte i elvås ve og vell er ein ting,Men nå er det på tide med litt dialog frå elveigarlaget koss det er tenkt frammøve,Det virka te å vara på et lavmål,og det er ikkje godt nokk visst me ska slosst mot et felles mål.

Navn: Torleif. Dato: 04.01.2011
Melding:
Hei, alle kjende og ukjende, som brenner for Vikedalselva. Eg ønsker Dykk alle eit godt nytt år. Slik eg forstår det, lita ikkje fiskemyndighetene på teljaren, men meir på gytefiskteljarane. Dei vill sjå kvar enkel fisk for å godta den,som neppe let seg gjera, då ein god del fisk går opp andre fossen.Til større elva er, til meir fisk går opp der. Håpa de lukkas med å få til kamera til neste sesong, dersom gytefiskteljarane kjem att til hausten, då skulle det vara morsomt å sjå korleis tala samsvara med kvarandre. Eg skna kor mange oppdrettsfisk teljarane såg. Opplyste dei ikkje om det? Litt interessant då ein ser skrekktala frå Etneelva. Og er der komme resultat frå yngelteljinga i 2010? Det er og litt interessant då dei meinte der var så lite gytefisk året før. Har inntrykk av att alle talane forskrane set på, må ein dra ut av dei for å få dei opplyst. Elveeigarlaget treng vek meir midler til investeringar si, kan eg tenka meg. Eg vill minna om att det er råd å søka om støtte til slike tiltak før 15. Januar, men det er vel Elveeigarlaget klar over.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/ Berge Kjell Dato: 03.01.2011
Melding:
Det er ikkje noko styrevedtak, korleis kan dåkke få det ut av min nyttårs helsing. Dette er tankar fram over, dersom det vert bra teljingar ser ikkje eg at elva vert opna før 2012. Og for å få til det må me stå samla, med fullt trøk mot dei som bestemer. Teljaren må få på plass passfoto av kvar fisk som går igjennom, det er ikkje godt nok med berre teljing. dette har me ikkje fått til, teljaren må stå ein annan plass. Me har kjøpt utstyr for kr. 105.000 , har feila, men lert. Det firma som har levert utstyret, kjem til Vikedal til våren. Eg er open for forslag om korleis dåkke ser framtida, det er viktig.

Navn: Sjur Lothe Dato: 03.01.2011
Melding:
Jeg mente å avslutte mitt innlegg nedenfor med å si takk til Arild og andre for stort engasjement.

Navn: Sjur Lothe Dato: 03.01.2011
Melding:
Kjell Selvaag kom meg i forkjøpet. Er dette et styrevedtak ? Har andre vært med på avgjørelsen ? På denne siden har jeg tidligere tatt til orde for en begrensning av fisket i forhold til tidligere. Mange (ex-) fiskere har støttet meg i dette synet om ikke akkurat her på gjesteboksida. Det er bedre å få fiske litt enn ikke i det hele tatt, er omkvedet. Hvorfor ikke følge fiskereglementet fra Verdalselva ? Her kan man fiske fra 20 juni til 20 juli og ta maks to laks pr fisker pr sesong. Bakgrunnen for vedtaket her var en dårlig 2009-sesong med altfor stort uttak av fisk (mer enn 60 %). Man ønsket først totalfredning, men frykten for rekruttering av fiskere til elva og dalende engasjement førte til at fiskeforvalteren godtok en måneds fiske. Som kanskje mange vet, var 2010 fisket i Verdalselva meget godt og fiskeforvalteren ønsket faktisk utvidet fiske for 2011. Men her har DN satt vaderen ned. Fisketellingen i Vikedalselva var svært gledelig. Antall laks og aure (!!) må jo ha ligget godt over det som er forsvarlig gytebestandsmål. Med dette som bakgrunn håper jeg at gjenåpning 2011 blir vurdert. Det bør i allefall snarest diskuteres av elveeigarlaget og andre. Vi er heldige som har fått montert telleapparat som gir god kontroll. Skulle det vise seg at oppgangen blir svak i 2011, er det fullt mulig å stenge elva raskt. Jeg mener mitt forslag betyr et skånsomt og bærekraftig fiske. Forresten: Godt nyttår til alle kjente og nok en gang takk til Arild for hans engasjement .Det er utrolig viktig for elvas framtid at engasjementet blant oss opprettholdes.

Navn: Kjell Selvaag Dato: 02.01.2011
Melding:
Berge Kjell! Er detta et styrevedtak i elveigarlaget? Synest flere og da spesielt Fylkesmannen kunne ha vore med på avgjerelsen.........

Navn: Michae Dato: 22.11.2010
Melding:
Har det kommet noen tall fra dykkertellinga?

Navn: Arild Dato: 20.11.2010
Melding:
Heisann,då har eg rigga ned telleapparatet idag som enda på 1361 passeringar.Ellers så har eg tatt livet av 2 oppdrettslaksar idag,stenger nå trappene og hive ut oppdretten visst det dokka opp nåken.Til våren kan me garantera att det komme filmsnuttar av kvar passering og kamera live i kvilehølen.

Navn: Ulf Pedersen Dato: 12.11.2010
Melding:
At det er gått opp 1300-1400 fisk er jo svært positivt i selv, men det trenger ikke å bety at vi har en god laksebestand i elva. Vi vet ikke hvor stor del av denne generasjonen som inneholder mellomlaks til neste år eller storlaks årene etter der. Vi vet heller ikke om det til neste sesong kommer inn en like stor mengde som i år. Dere må huske på at etterkommerne av de som gyter nå ikke kommer igjen som svidde før tidligst om ca 3 år !!! Vi følgelig ha minst 3-4 gode generasjoner før vi kalle bestanden god. Vi får jo håpe at innsiget av smålaks blir bra til neste år også, men begynner vi å fiske på laksen allerede til neste år tror jeg vi bare utsetter muligheten til å bygge opp en ny god laksestamme. Jeg mener også at sjøauren vil lide, selv om den er fredet, spesielt viss markfiske fortsetter. Jeg synes for øvrig det synd at så mange verdsetter laksen over den flotte auren i Vikedalselva . - Den ”ANONYME” mente at fiske i Vikedalselva nå til dags foregikk med moderne grovt utstyr og ikke 0,25 og krok 10. Vel, det er vel ikke så rart da, men bare vent viss sjøauren kommer tilbake du…..Markfikse ødelegger mye både stor og liten fisk, så utsetting blir vanskelig. I noen lakseelver på Sørlandet skal ikke fisk som er fisket med mark lenger settes ut uansett. Fiskeren må altså avslutte fiske den dagen da døgnkvoten er 1 pr. døgn. De som fikser med annet utstyr kan benytte seg av C&R. Det viser at flere og flere er blitt klar over problemet. Jeg tror ikke forbud mot markfiske blir innført i Vikedalselva de første årene, til det er fisketradisjonene for sterke og forholdene for små, men det hadde vært gilli. - Så får vi håpe da at de ansvarlige myndigheter snarest mulig pålegger all oppdrett av laks i lukkede anlegg slik at vi får bukt med den f……lakselusa.

Navn: Arild Dato: 10.11.2010
Melding:
Nå har det passert 1330 stk gjennom tellaren,det har gått bra med fisk dei siste dagane.Eg trur nokk att detta er nåken av dei siste,men detta må vell vara et bra resultat på oppgang.me får håpa på et godt dykkarresultat.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 157 158 
Gilje Web


test