Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Thomas Reinertsen Dato: 01.11.2010
Melding:
Finn fram haglå,lad med buckshot å fyr laus.God jakt.

Navn: arild Dato: 01.11.2010
Melding:
Nå er det ikkje barre oppdrettslaks og lus me slost imot,var nede ved moloen i går ettermiddag og såg sel som var ca 40 meter oppe i elvå ifrå enden på moloen.Eg barre lura på ka det nesta blir.

Navn: Arild Dato: 30.10.2010
Melding:
Heisann,då har me registret fisk nr 1206.

Navn: Torleif Dato: 27.10.2010
Melding:
Nei, Ulf skall ein venta med å opna elva til auren er kommen på fote att, kan det gå årevis til opning. Så lenge oppdretterane får skalta og valta å styra seg sjølv, som dei vill, kjem ikkje aurebestanden opp att. Ein får satsa på laksen, det ser ut at der er ein del laksesmolt, som klara krypa gjenom nåleauga og komma seg til havs. Eg er fremdeles av den meiningen att elva skulle hatt eit klekkeri. Der er meir enn nok yngel og smolt nedom Låkafossen, men ovom der ligg mulighetene og venta. Få til ein avtale med grunneigerane der om å planta ut øyerogn eller setta ut yngel der. Det kunne heilt sikkert produserast tusenvis av smolt der, til fleire smolt elva klara produsera, til meir smolt skulle ein tru klara karra seg til havs. Sjur, eg trur nå oppgangen i elva er nærmare femten- enn tolvhundre. Det vise seg då elva stig til toppen av Hjartesteinen, og der har den vore fleire gonger på ettersommaren, då strøyme fisken opp andre fossen. Der vert den ståande i kulpane til elva fell, då stikk den opp, det kann sikkert Arild slå fast.

Navn: Arild Dato: 26.10.2010
Melding:
Tellaren e nå på 1183 ser fortsatt ein og aen fisk,nåken storlaksar så har komme på nå ellers nåken på ca 3-4 kg.Når det gjeller fisking så har sjur nåken go poeng,det att der e liv langs elvå e viktigt i denna samenhengen.Når det gjelde attgroing langs elvå så e det vell ein go del grunneigarar så kunne slipt motorsagå,då hadde dei kunna presentert fine strekk visst det blei opna igjenn.Ellers så kjeme Tore å gjengen å ska dykka,eg har ikkje hørt nåke frå dei ennå.Me får kryssa fingrane å håpa på et godt resultat,og registreringå vil eg holla på med så lenge det er behov for det.

Navn: Sjur Lothe Dato: 25.10.2010
Melding:
Det er min erfaring at oppdrettslaksen bare i enkelttilfeller greier å kjempe seg opp fossen og videre opp i elva. I så måte er Vikedalselva og Suldalslågen i samme (heldige ?)situasjon med et større oppgangshinder nederst. Trist da å registrere det store innslaget av oppdrettsfisk i Etneelva (for å snakke om vår region) 80 % !!. Men her er det jo "fri " ferdsel for fisken opp elva. Imidlertid må dette sees i lys av at rømningstallet er betydelig større i Sunnhordland/Hardanger. Men de fleste vil sikkert være enige at luseproblemet er minst like alvorlig i Ryfylkebassenget. Sjøauren er ikke utryddet , men bestanden er betydelig redusert i de fleste elver. Det gledelige for Vikedalselva er likevel den sannsynligvis gode oppgangen av svidde og mellomlaks denne sesongen. Håper dykkerne ( de kommer vel ?) kan bekrefte hva telleapparatet har registrert. I motsetning til Ulf mener jeg at viss tallet ender på rundt 1000-1200 , bør det kunne åpnes for begrenset fiske neste år. Jeg ønsker at de som avgjør dette, kanskje kunne vurdere følgende: Fisketid fra 20 juni til 1 august. Fredning fra søndag kl 24 til onsdag kl 24 (som før). Kun en eller to laks pr uke. Maks 5 pr sesong.Personlig hadde jeg ikke hatt noe imot et forbud mot makkefiske, men hvis en setter et tak på antall fisk pr sesong er vel fiskemetoden mindre viktig. ? Det avgjørende er vel at uttaket av fisk står i forhold til gytebestandsmålet. Ellers er det vel mulig å oppfordre til "catch and release" som i andre elver (f.eks Gaula). Videre går det an å stenge elva raskt ved svak oppgang. Jeg og andre mener det er viktig at det ferdes folk langs elva og at noen følger med på utviklingen. En kort tur til sone 16 i Etne i slutten av juli (for å se !!) gjorde meg overbevist om det. Gammelt ,størknet blod fra 2009 og krattskogen som overtar var et deprimerende syn. Jeg tror folk fort kan miste interessen for "sin " elv. Konklusjon : Tillat et fiske som står i forhold til gytebestandsmålet. Skulle være lett å kontrollere i en elv som Vikedalselva. Luseproblemet vil sikkert vare i mange år fremover. Viss en stenger Vikedalselva fremover pga et føre -var prinsipp bør en jo stenge alle elvene i Nord -Rogaland hvor det er en viss avstand fra munning til hav. Men alternativ finnes etter mitt skjønn og jeg har fått høre det samme av andre. Takk ellers til Arild som har gjort en kjempejobb . Men gidder han å registrere videre dersom elva forblir stengt ?

Navn: Arild Dato: 16.10.2010
Melding:
Tellaren e nå på 1174,oppdrett har det heldigvis vore lite av.Dei få så er kommt trur eg me har tatt livet av.

Navn: Thomas Reinertsen Dato: 12.10.2010
Melding:
Hei igjen fjøslaks er bare et annet ord for oppdrettslaks noe eg synes passe bra.Eg synes dokker gjør ein kjempejobb for elvå,stå på

Navn: arild Dato: 12.10.2010
Melding:
Heisann,eg vett ikkje ka fjøslaks e så det må eg få ei forklaring på.Når det gjelde trappene så blir dei ikkje stengde uten att me ser oppdrettsfisk,visst det skjer så tar me ut den å sleppe villfisken videre.

Navn: Thomas Reinertsen Dato: 11.10.2010
Melding:
Er det kommen mye fjøslaks på elva etter den siste flommen og ka tid blir trappa stengt?

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 157 158 
Gilje Web


test