Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 13.07.2023
Melding:
Vil igjen oppmoda alle som fiskar at dei tek skjell prøvar av fangsten. Dette er til stor hjelp for og overvaka bestanden. Plasser og hente prøve-posar og levere prøvene er beskrevet litt lenger nede i gjesteboka. Det har til nå vore veldig dårlig med leverte skjell prøvar, så me ønskjer og håpar dette tek seg opp. Helsing Elveigarlaget

Navn: Vikedal Eilveigarlag v/ styret Dato: 12.07.2023
Melding:
Vikedal Elveigarlag har den 10.juli foretatt pålagt Midtsesongevaluering. Oppsummering og rapport er lagt ut på styreinfo siden.

Navn: Tid Dato: 26.06.2023
Melding:
Får dere kameraet opp å gå igjen? Heilt låst på samme dato og tid.

Navn: Morten Dato: 26.06.2023
Melding:
E da problema med kamera ? Ser minutt for minutt ikkje e oppdatert si lørdag 24

Navn: David danielsen Dato: 25.06.2023
Melding:
Jeg hører mange snakker om at det har gått opp over 300 laks i vikedal. Her tror jeg folk må se gjennom videoene en gang til :) Det er og har vært lenge, mye flere aure enn laks som går. I tilleg må det trekkes i fra en hel del feiltrigg

Navn: Mr. T Dato: 21.06.2023
Melding:
Er det sel/kobbe i fjorden? ser fisk nr 309 har skader. eller kan det være sjukdom

Navn: Vikedal Elveigarlag Dato: 14.06.2023
Melding:
FELLESKORTET i Vikedalselva kan nå kjøpes på Elveguiden.no og vi oppfordrer nye og tidligere fiskere til å sjekke ut felleskortet (flere bilder kommer inn etter hvert). Helsing Vikedal Elveigarlag

Navn: Vikedal Elveigarlag Dato: 14.06.2023
Melding:
Hei,då er det mulig å hente skjellprøve posar hjå Billy Grimaas (sone 1) og på Joker Vikedal. På Joker butikken kan ein som før kjøpe kort på felles sona, og denne sona har også kortsalg via Elveguiden.no.Skjellprøvar kan leverast i postkasse ved inngang, gamle kommunehuset, ved Ørnes brua eller ved fiskebu,Ørnes (sone 11). Ved nedkjøring til fiskebu Ørnes er det desinfeksjons stasjon. Denne er meint for allment bruk. Då gjenstår det å ynskje alle lukke til med fiskesesongen 2023?? Helsing Vikedal Elveigarlag

Navn: Vikedal Elveigarlag Dato: 13.06.2023
Melding:
Hei,skal få oppdatert fisketidene på framsida.Men fiske blir 15/6 til 15/8, med fredning mand og tirsd. Helsing Vikedal Elveigarlag

Navn: Tid Dato: 13.06.2023
Melding:
Tid begynner fiske i år? Lite oppdatering for i år (2023) på forsiden. Er det åpent onsdag også til å begynne med elle er det ikke før midtsesong evalueringen?

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 
Gilje Web


test