Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Bent Morten Steinsland Dato: 19.05.2021
Melding:
Er det ankommet noko laks i elva tru? Når blir kamera operativt? Er den første fiskedagen Onsdag 16 Juni?

Navn: Geir Thomsen Dato: 20.04.2021
Melding:
Noen som har en formeining om når kameraet er på plass? Virker som laksen er tidlig i år. Det er bekreftet 2 nygåtte lakser i Etne allerede 6 april.

Navn: arild vestbø Dato: 16.04.2021
Melding:
Trur eg såg første laksen i går kveld,va ett godt plask i elvaosen.Blir spennande frammøve.

Navn: Oskar Dato: 21.03.2021
Melding:
Miljødirektoratet strammar inn laksefisket Det blir dessutan stramma kraftig inn òg for elvefisket. Frå før var det ope for fiske i 1.030 av dei 1.284 vassdraga. Men no blir dette stramma kraftig inn til å berre gjelde 440 av vassdraga.

Navn: Billy Dato: 21.03.2021
Melding:
Vikedalselva blir open for laksefiske 15.06-15.08 2021, auren totalfreda. Døgnkvote per fisker: 1 laks. Ikke åpnet: mandag, tirsdag. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.

Navn: Torleif Dato: 20.03.2021
Melding:
Hei, for ei god stund si leste eg i Grannar at Rådgivande Biologar har kartlagt Vikedalselva for det biologiska. Og då lure eg på om dei har kome med nokre forslag for betra gyteplaser og tilhøva for yngelen i elva. I, så fall skulle det vore gildt og sett kva forslag dei har kome med. Eg, såg nett at Miljødirektorate har kome med korleis fiske skal vara i sjø og elv i år, men eg fekk ikkje fram korleis fiske i elva her skulle vara i år.

Navn: Torleif Dato: 13.02.2021
Melding:
Det blei lit tull her nå med datan min. Men får en ein laks skal det vara slutt denne dagen dersom ein tek livet av den, og det skal det og vara dersom ein må taka livet av ei svidda til. Og då med ein personlig kvote pr. fiskar i tillegg, trur eg ikkje det skulle vara fare for bestanden i elva. Men det er dei høge herrar som styrer med dette, så det hjelper ikkje kva me fiskerane meiner.

Navn: Torleif Dato: 13.02.2021
Melding:
Dette har eg vore inne på fleire gonger Gunnleiv, eg meine får ein ei lita svidda som ein må taka livet av kan ein fiska vidare etter ein fisk til, men får en ein laks som ein tek livet av då skal det vara sln får

Navn: Gunnleiv Dato: 11.02.2021
Melding:
Trur du er inne på noke her Billy, sesongkvote er veien å gå for å få lengre sesong. I mitt hode så er 600 laks lite, selv 1000 laks er ikkje mye, når en passerer 1500 laks begynner det å bli bra. det snakkes om at elva ikkje trenger så mye for det blir dårlig yngel og lite mat å bla bla, men en skal og være klar over at mye yngel medfører endel død yngel som igjen går inn i næringskjeden.. Min mening er at det er for lite fisk pr nå til 2 fisk pr døgn uten sesong kvote, samt synes dette med en fisk pr døgn er bare tull da mange faktisk bruker endel tid og mye penger på å fiske så risikerer en å få en "dritt" svidde, som egentlig ikkje skal være i elva og betaler 400kg døgnet for fiskekortet, når fisken kanskje bare er 0,7kg. så her bør det være rom for å finne bedre løsninger.

Navn: Billy Dato: 06.02.2021
Melding:
Trur problemet er at utvida fisketid teoretisk opne for veldig stort uttak, dersom avgrensinga berre er døgnkvoten på ein laks. Derfor trur eg løysinga er personleg sesongkvote, om me skal få lengre fisketid. Døme på kvotebestemmelsar: • To laks pr. fisker pr. døgn, men kun ein over 3 kg (avliva laks over 3 kg er fiskestopp) (Kommentar; Dette vil motverka utsetting av svidder, som eigentleg er dårleg forvaltning med tanke på bestandsutvikling over tid.) • Personleg kvote 8 laks; herav kun 1 laks over 7 kg og maksimalt 4 laks over 3 kg. Personleg fiskestopp ved 4 laks over 3 kg avliva. (Kommentar; Altså laks under 3 kg må tas «under vegs» for å utnytte den personlegekvoten fullt.)

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 
Gilje Web


test