Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Torleif Dato: 28.10.2020
Melding:
Hei, Arild etter som ryktene går har dei funne bra med fisk, men kan henda det er så bra at dei ikkje vill ut med talet. Dei skulle nå hatt meir enn nok tid på seg til å koma med talet. Så var der ein skarv mindre til å herja på i elva og ein gyteferdig oppdrettslaks i elva.

Navn: arild vestbø Dato: 25.10.2020
Melding:
Hei,har styret fått inn nåke tal frå dykkartellingå?

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 07.10.2020
Melding:
Til informasjon, så er nå videotelleren demontert for sesongen 2020. På grunn av IT utfordringer i perioder av sesongen, så har vi pr. i dag kontrollert og vurdert 1.398 passering av totalt 1.816. Resterende 418 passeringer vil bli gjennomgått i etterkant og oppdatert på websiden så snart vi har fått lastet opp alle passeringer fra lokal PC.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 07.10.2020
Melding:
Til informasjon, så planlegger LFI Bergen gytefisk telling i Vikedalselva i dag om forhold og sikt i elva er gode nok. I forbindelse med tellingen, så vil det være dykkere i elva.

Navn: Torleif Dato: 20.09.2020
Melding:
Eg, lure på om styre har vurdert å flytta laks ovom Låkafossen, der er jo så mykje laks komen opp at der er meir enn nok gytefisk at i elva om ein flytte nokre ovom fossen, og fremdeles ser eg der kjem nye laks opp. Det har ingen hensikt at der gyt så mykje fisk nedom fossen at smolten daua av matmangel. Eg, er kan henda ein masekopp, men eg trur nå der er folk som er med på ei dugna å få nokre fiskar ovom fossen.

Navn: Torleif Dato: 11.09.2020
Melding:
Hei, Jarle Munthe me er alle forseint ute med gode forslag om fisketider og andre gode forslag, for styret har allerede sent inn søknaden om meir opning av fiske 6/9 har komme meg for øyra. Så vill eg berre nevna at i år har eg ikkje fått meg ein einaste røykelaks i fjor fekk eg nå ein, så det er ikkje eg som har fiska dei opp, trass at der er vell rekård stor oppgang av laks. Det må sikkert vara over 50 år sidan eg ikkje fått meg røykelaks. Det er det som er probleme på dei nederste fiskeretane er at når laksen går på litt lita elv tek den ikkje der den fyk rett opp i fosshølen. Så difor ville eg ha opning 1/6 då kunne ein få meir hjelp av snøsmeltinga. Styre skulle komma med innformasjon om søknaden dei har sent inn står der jo skreve, men ikkje eit gny er kommen der frå, eg venta spent på å lesa kva dei har søkt om.

Navn: Jarle Munthe Dato: 11.09.2020
Melding:
Hei. Det er helt greit å forlenge sesongen, men dette bør gjøres i begge ender. Hvis en ser på fangstrapportene så viser den at mellom 85 og 90% av all fangst i Vikedalselva tas fra Ørnes og nedover. For oss som fisker lenger opp i elva er det litt fustrerende at sesongen faktisk avsluttes før det kommer noe fisk å snakke om oppover. Har skrevet dette en gang tidligere, men mitt forslag er å forlenge sesongen i begge ender og heller sette sesong kvote på antall fisk. Da vil alle fra Torleif til de som har sone 34 ha større sjanse for fangst uten at fisketrykket øker noe spesielt mye. Så får en se på kvote i forhold til fordeling av laks og svidde. Er enig med Hans H Christensen i at en bør se på gyteforholdene for auren, hvis sidebekker ryddes og gjøres attraktive for auren vil kanskje stammen ta seg opp og en får kvote på denne også.

Navn: Torleif Dato: 09.09.2020
Melding:
Det er alltid gildt å få gode tilbake meldingar Hans H Christensen, men eg føler ofta at eg skriver alt for mykje. Der er kan henda folk som tykkjer eg masa alt for mykje. Eg, og meina at ein bør fløtta laks ovom Låkafossen, men på lengre sikt må der koma trapp. Det har eg sikkert mast om nå i 50 år til ingen nytte så det får eg nok ikkje oppleva. Der er sikkert mykje som kunne gjerast i elva på det biologiska, for å auka produksjonen av både aure og laks, men her blir ingen ting gjort, her skal det berre haustas. Når ein ser på kor mykje arbeid dei har gjort i Sørlandselvane for å få laksen tilbake etter at dei i årevis var utan laks i elvane sine og det har dei lukast med, ein kunne mest verta misunlig. Eg håpa på at yngre krefter skulle trø til, men eg ser ingen lys i tunnelen. Så må ein ikkje la elva bli full av fiskender og skarv, dei tek utruleg mengder med fisk i elva det har eg sjølv sett. Skarv er kommen i elva i dei siste åra det såg ein alldri før i tida. Eg, har jakta både fiskender og skarv i alle år, men det går vell snart mot slutten for meg med det. Men den fylkesesmannen er jo litt rar, Billy søkte han om å få skyta skarv og laksand etter fredninga, men fekk nei der var så mykje fisk i elva at det gjorde ingen ting om dei forsynte seg. Men når ein vill fiska meir i elva då er der forlite fisk til det. Jaja, nå har eg tømt meg for denne gongen, ha ein god dag Hans.

Navn: Hans H Christensen Dato: 07.09.2020
Melding:
Denne henvendelsen er primært til Vikedal elveeigarlag. Men først vil jeg hylle Torleif for hans engasjement til elvens beste. Ivrig i kommentatorfeltet med meget gode innlegg. Og at han nå er 88 år gammel og fremdeles aktiv fisker i på Grimåsretten. Håper han er like sprek til neste sesong.. Noe skurrer når det gjelder fisketid i elven. Skjønner at det er fylkesmannen som sitter på de høyeste trumfkortene. Men er det rettferdig når f.eks. Sokndalselva har fisketid fra 1. juni t.o.m. 20 sept. kontra Vikedalselven når begge elvene er plassert i Rogaland fylke? Er ikke dette et godt eksempel på en urettferdig forvaltningsplan for fylkets lakseelver..? Hvilke argumenter for Vikedalselvens fisketider skal fylkesmannen komme med når utviklingen viser hvor mye laks som går opp i elven? Tross alle stygge spådommer om ulovlige fiskemetoder i sjøen, oppdrettsanlegg, lakselus og utslipp av dyrs og menneskers etterlatenskaper.. Hadde også gyteforholdene blitt forbedret i elven, hadde kanskje auren også vist økende antall. Eksempelvis renske sidebekker for uønsket vegetasjon, greiner og alt som hindrer auren fra å komme til gyteplassene. En ting forundrer meg. Er det ikke mulig å fange en del gytelaks øverst mot Låkafossen med en form for laksefelle? Tenker på den i sone 3 i Etneelven. Deretter kunne en slippe mange laks ut i elven overfor Låkafossen. Dette kunne gi overraskende resultater på litt lengre sikt. Det er mange kilometer med lovende gytemuligheter mot Roaldkvam..! Jeg har fisket i Vikedalselven i alle år i snart 45 år. Det er en fantastisk elv som jeg håper kan nå gamle høyder hvis auren en gang vender tilbake. Men da må en klargjøre de gyteplassene som laksen ikke bruker. Dvs. sidebekkene. Håper at elveeigarlaget tar rev i seilene, og setter alle kluter til for at også fremtidens fiskere kan nyte godt av den perlen som Vikedalselven vitterlig er!

Navn: Torleif Dato: 06.09.2020
Melding:
Hei, ein må kunna opna for meir fiske i elva utan tvil. Det har ingen hensikt å ha formykje gytelaks i elva. Fiske bør opnast 1 juni meina eg, slik det er nå er det heilt urettferdig for dei nederste fiskerettane der blir der mest ikkje teke laks. Då vill ein kunna få meir hjelp av snøsmeltinga så elva har betre vatnføring. At all laksen skal vara høgt oppe i elva før den opnast, det lir dei nederste fiskerettane unda. Eg, meina og at ein må kunna gjera noko med dagskvoten, får ein ei svida som må avlivast bør ein kunna fiska vidare etter laks, men får ein nok ei svida som må avlivast då får det vara nok for den dagen. Så opning 1 juni elles har det ingen hensikt for elveeigarne nede i elva å vara med i Elveeigarlaget, slik det har vore dei siste åra er fiskesesongen blidt forlenga om hausten, til lite hjelp for dei nederste fiskerettane.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 
Gilje Web


test