Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Kjetil A Dato: 30.11.2020
Melding:
Hadde vært fint hvis noen kunne oppdatere grafen for oppgang i år ?

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 11.11.2020
Melding:
TIL INFO: Rådgivende Biologer kommer til Vikedalselva i morgon og fredag for teljing av ungfisk og taking av botndyrprøvar i samband med overvakinga av kalkinga

Navn: Torleif Dato: 03.11.2020
Melding:
Ja, endeleg kom tale om kor mykje fisk som blei sett av dykkerane. Og det må vell vara noko av det høgaste dei har sett nokon gong. Om ein ser heilt bort i frå all små laksen så er der meir enn nok gytefisk i elva. Om ein bruka 4,5 kg. på mellomlaksen og 7,5 kg. storlaksen så er ein straks over 1000 kg. med hulaks. Ha, der skulle blit fløtt nokre laks ovom Låkafossen, men nå er det for seint. Gledeleg med all auren dei og såg, kan henda der kan opnast for litt fiske av den og. Til dømes ein kvote på 3 fisk pr. fiskar.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 02.11.2020
Melding:
Vi fikk tidligere tilsende en forelåbig prognose og har idag mottatt følgende tellingsresultater: 608 laks, fordelt på 214 smålaks, 327 mellomlaks og 67 storlaks, samt 856 sjøaure. I tillegg ble det registrert om lag 100 blenkjer (små umodne sjøaure).

Navn: Torleif Dato: 28.10.2020
Melding:
Hei, Arild etter som ryktene går har dei funne bra med fisk, men kan henda det er så bra at dei ikkje vill ut med talet. Dei skulle nå hatt meir enn nok tid på seg til å koma med talet. Så var der ein skarv mindre til å herja på i elva og ein gyteferdig oppdrettslaks i elva.

Navn: arild vestbø Dato: 25.10.2020
Melding:
Hei,har styret fått inn nåke tal frå dykkartellingå?

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 07.10.2020
Melding:
Til informasjon, så er nå videotelleren demontert for sesongen 2020. På grunn av IT utfordringer i perioder av sesongen, så har vi pr. i dag kontrollert og vurdert 1.398 passering av totalt 1.816. Resterende 418 passeringer vil bli gjennomgått i etterkant og oppdatert på websiden så snart vi har fått lastet opp alle passeringer fra lokal PC.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 07.10.2020
Melding:
Til informasjon, så planlegger LFI Bergen gytefisk telling i Vikedalselva i dag om forhold og sikt i elva er gode nok. I forbindelse med tellingen, så vil det være dykkere i elva.

Navn: Torleif Dato: 20.09.2020
Melding:
Eg, lure på om styre har vurdert å flytta laks ovom Låkafossen, der er jo så mykje laks komen opp at der er meir enn nok gytefisk at i elva om ein flytte nokre ovom fossen, og fremdeles ser eg der kjem nye laks opp. Det har ingen hensikt at der gyt så mykje fisk nedom fossen at smolten daua av matmangel. Eg, er kan henda ein masekopp, men eg trur nå der er folk som er med på ei dugna å få nokre fiskar ovom fossen.

Navn: Torleif Dato: 11.09.2020
Melding:
Hei, Jarle Munthe me er alle forseint ute med gode forslag om fisketider og andre gode forslag, for styret har allerede sent inn søknaden om meir opning av fiske 6/9 har komme meg for øyra. Så vill eg berre nevna at i år har eg ikkje fått meg ein einaste røykelaks i fjor fekk eg nå ein, så det er ikkje eg som har fiska dei opp, trass at der er vell rekård stor oppgang av laks. Det må sikkert vara over 50 år sidan eg ikkje fått meg røykelaks. Det er det som er probleme på dei nederste fiskeretane er at når laksen går på litt lita elv tek den ikkje der den fyk rett opp i fosshølen. Så difor ville eg ha opning 1/6 då kunne ein få meir hjelp av snøsmeltinga. Styre skulle komma med innformasjon om søknaden dei har sent inn står der jo skreve, men ikkje eit gny er kommen der frå, eg venta spent på å lesa kva dei har søkt om.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 157 158 
Gilje Web


test