Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Einar Dato: 05.04.2020
Melding:
Heisann, noge nytt om åpningstid for Vikedalselva i år???

Navn: Bjørnar Larsen Dato: 29.03.2020
Melding:
Om interesse så har jeg Gapahuker. https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=174126981

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 21.02.2020
Melding:
TIL INFORMASJON: I forbindelse med leiteaksjonen til den savnede personen i Vikedal, så har i ettermiddag Røde kors i samarbeid med politiet, satt ut not over utløpet på Vikedalselva.

Navn: Torleif Dato: 07.02.2020
Melding:
Alle Elveeigerlaga i Ryfylke bør gå saman om og protestera mot auka oppdrett i Ryfylke. Her gjeld det om og bli høyrd. Her er lus nok i Ryfylke, men nå skal dei nok tøma elvane her og villaks, som i Hardanger.

Navn: Torleif Dato: 04.02.2020
Melding:
Eg såg litt på beskatningsråde for elvane i perioden 2021-2025. Råde for Vikedalselva er skreve ned på grunn av mykje lakselus. Beskatningsråde for elva er satt til 1. det betyr ingen forandring i den perioden. Det som forundra meg mest er at ein del av elvane i Ryfylke ikkje har fengje nedskreve beskatninsgsråde for elvane sine på grunn av lus mens andre har fengje det. Alle elvane som har fengje 0. betyr at dei kan auka uttake, mens dei som har fengje 1. ikkje får låv til det. Til dømes Årdalselva med fleire har ikkje fengje det så dei kan auka uttake. Eg lure litt på om det er fifen i Stavanger som fiska i dei elvane, som har fiksa det. Ein skulle tru at alle elvane i Ryfylke får lus på laksen sinn. At elvane nedover på Jæren går meir klar av lusa vill eg nok tru. Så håp om å få lengre fiskesesong i elva her ser eg svart på. Ps, eg høyrde nett på radionen idag at her i Ryfylke kunne dei auka produksjonen av oppdrett med seks prosent, for her var forlite lus, utruleg.

Navn: Torleif Dato: 14.01.2020
Melding:
Eg titta litt på oppdatert beskatninsråd for Vikedalselva for året 2018 og det må eg sei virka oppløftane. Etter som eg forstår så har dei komme fram til at 1500 kg. hunnlaks gyt i elva for dette året. Og då er ein jo langt over gytebestands målet for elva. Så nå må der og vara råd med og utvida fiskesesongen litt dei neste 4 åra. Då eg såg dei meinte der var rom for taka ut meir laks i elva.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 24.12.2019
Melding:
Vikedal Elveigarlag ønsker dere alle en riktig God Jul og et Godt Nytt Fiskeår!

Navn: Torleif Dato: 03.12.2019
Melding:
Eg,er vell ein masekopp, men eg lure på om desse karane har vore i elva her nå, eg ser dei har vore i Omselva og Etneelva, men har nokon sett dei har vore her det lure eg på. Nå kjem nok elva til å auka så då blir det nok til å bli dårlegare forhold til den jobben. Der er ein bekk her som der går aure i det veit eg, om den er liten så meina eg den burde vara med på kartlegginga.

Navn: Torleif Dato: 20.11.2019
Melding:
Dette høyres svært bra ut, det har eg etterlyst i mange år. Og få kartlagt alle bekkar og som der går aure i med tida. Hurra.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 19.11.2019
Melding:
På oppdrag fra Fylkesmannen vil Rådgivende Biologer AS gjennomføre kartlegging av habitat og gyteområder i Vikedalselva. Planen er å starte i hovedelven på onsdag ettermiddag eller torsdag denne uke. Dykkere i og rundt hovedelva vil forekomme. Om det er noen som lurer på hva dette går ut på så er det bare å hilse på representantene fra Rådgivende Biologer AS under selve kartleggingen. Til våren vil de komme tilbake for kartlegge sideelvene og sluttrapport vil være tilgjengelig høsten 2020. Til vårens kartlegging, så ønsker de å få inn historikk og kjente utfordringer rundt sideelvene/bekkene.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 
Gilje Web


test