Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 06.11.2019
Melding:
Resultater fra gytefisktellinger i Vikedalselva 2019 (2018 resultat i parentes): 368 laks (540) og 489 sjøaure (220). Fordelingen var 71 smålaks (167), 218 mellomlaks (324) og 79 storlaks (49).

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 31.10.2019
Melding:
Det vil bli utført gytefisk telling i Vikedalselva de nærmeste dagene. Dykkeraktivitet i elva vil kunne forekomme.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 24.10.2019
Melding:
Fisketillatelse og regler i forbindelse med prøvefiske i Vikedalselva etter rømt fisk er nå lagt ut under styreinfo. Prøvefiske gjelder frem til 31.10.2019 og skal reguleres i henhold til tillatelsen fra Fylkesmannen.

Navn: Billy Dato: 23.10.2019
Melding:
GENSE SJØ/ELV Grensa går frå kaivegen, og starte 25 m ovanfor kaien, går derfrå i retning søraust til ytre enden av moloen som ligg mot elva ved småbåthamna.

Navn: David Danielsen Dato: 21.10.2019
Melding:
Fisketid i fredningssoner Det er innført fisketid i fredingssonene for fiske etter laks og sjøaure med stang og handsnøre frå land og i båt. Fredningssona er berre ope for fiske etter laks og sjøaure i den tida vassdraget som renn ut i fredningssona er ope for fiske etter sjøaure. Det vil sei at dersom vassdraget er stengt for fiske etter sjøaure i forskrift, er tilhøyrande fredningssone òg stengt for fiske etter sjøaure og laks. Er det fleire vassdrag som renn ut i ei fredingssone, er det fisketida i vassdraget med strengast regulering av sjøaurefiske som òg gjeld i fredningssona.

Navn: Kjetil G. Dato: 20.10.2019
Melding:
Hei, dette står forklart i tekstformat på lovdata: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2004-04-29-694 grafisk illustrert på denne siden: https://www.temakart-rogaland.no/share/c8e1075f7a45 og utdypet hos fylkesmannen: https://www.fylkesmannen.no/nb/Rogaland/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/Skjulte-sider/Bruk-av-stang-og-handsnore-i-sjo/.
Stengt for fiske etter laks og aure fra "nes til nes" i Vikedal hele året.

Her er også en artikkel som tar opp problemet: https://www.h-avis.no/vindafjord/nyheter/krim/folk-overser-fiskeforbud/s/2-2.921-1.7413145

Navn: Tormod Dato: 20.10.2019
Melding:
Hei Er det noen som kan forklar vor grensa mellom elva og sjøen går da det her er en del forsjellige meninger og skaper irritasjon for både oppsyn og fiskere.

Navn: Kjetil A Dato: 15.10.2019
Melding:
På tide å stenge trappa nå vel

Navn: Billy Dato: 13.10.2019
Melding:
FISKE ETTER OPPDRETSFISK OG SKJELLPRØVETAKING Meine at òg oppdrettsfisk som er tatt no etter at fiskesesongen er over, burde meldast inn på vanleg måte, merka som oppdrett. Dette ville gje ein grei oversikt og dokumentasjon på kor mykje oppdrettsfisk som blir tatt, størrelse og når den blir tatt. Det same tenkjer eg om fisk som er tatt i samband med skjellprøvetaking, dette er no òg fisk som går på elva og bør ha ei vis interesse med tanke på innsyn og statistikk.

Navn: Torleif Dato: 12.10.2019
Melding:
Kan henda at trappa burde stengas når elva ein gong fell ned att, så ikkje all denne oppdretten får strøyma opp over. Den er nok ikkje gyteklar endå, men eg ser ikkje bort frå at den kan gyta når det lir mot våren. Eg tok skjellprøve av ei nydeleg villaks hu i dag.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 
Gilje Web


test