Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Torleif Dato: 19.11.2019
Melding:
Så var der ein skarv mindre til å herja med laksen og auren i elva.

Navn: Billy Dato: 13.11.2019
Melding:
SYNEST AT DETTE SER GANSKE BRA UT Etter innrapportert fangst er snittvekta på Vikedalslaksen i år vel 4,35 kg, om ein reknar at laksen som dykkarane fann har same snittvekta, altså 4,35 kg x 368, blir totalvekta på dykkartellinga 1600,8 kg. Om halvparten er holaks vil det vera vel 800 kg holaks i elva. Dette må no vera ganske bra, då dette er ca 60 kg over gytebestandsmålet på 736 kg holaks. Men det er nok lite realistisk at dykkarane såg all laksen ved gytefisktellinga, om ein tek midt mellom teljaren og dykkarane sitt resultat, altså 50 laks i tillegg, vil gytebestanden med holaks vera ca 910 kg, dette er i tilfelle svært bra.

Navn: Torleif Dato: 10.11.2019
Melding:
Nei Gunnleiv, eg får håpa for all del at den store laksen som sto i trappa så lenge der tellaren er fremdels er i elva. Det er ikkje første gong det skjer at der står store laksar lenge der. Før i tida fekk eg mange laksar som var merkte dei merkene tok eg og sende inn til NINA då fekk eg alltid tilbake melding kor dei var merkte pluss eit flakslodd, eg trur dei må ha slutta med å merka dei nå for det er lenge si eg har fått fisk med merke. Men så var det ein gong unda skjellprøve fiske at eg fekk ein som var merkt, då blei eg litt i villrede ka eg skulle gjera med den, for dei skal jo settast ut att det blei til det at eg tok merke av og sende det inn. Det blei til det at eg ringde til dei og spurde om det var rett det eg gjorde, men dei sa eg skulle helst berre lese av nr. og slept den med merke på. Men dei tala var så små at eg kunne ikkje lesa av dei utan lese briler, så det blei til det at dersom eg fekk fleire unda skjellprøvefiske skulle eg taka dei av. Det blei ein lengre samtale med dei, for mange av merkene eg hadde sent inn var frå Imselva, men og frå andre elver. Dei sa og at det var heilt normalt at der var ein del feil vandring og det var berre bra for laksane i elvane at der ikkje blei for mykje innavl i elvane. To av dei største laksane eg har fått har hatt kløpt fettfine så dei stamma vel helst frå Suldalslågen eller Årdalselva der dei kløpper fett finnar. Så dei skulle eg vell helst slept ut att, men det er jo så morsomt å få store laksar, så det har ikkje komme på tale.

Navn: Gunnleiv Dato: 08.11.2019
Melding:
el, det er faktisk ganske så normalt at de kan gå ned igjen. De kan gå til toppen av elva for så å gå ut i fjorden igjen, eg tvile på fisken går ned tellaren om den vil ner igjen. Det e meget godt dokumentert at fisk vandre ner elvå for så opp aen elv. At dykkaren ikkje klare å tella 100% av fisken e jo klart. Men 2m3 vann så er det ikke mange de glemmer, de misser ikke 100 laks. I suldal for noen år tilbake var det en laks som gikk 7 ganger gjennom kameraet. Så di vandrer fint ned igjen. Eg seie ikkje at det e det som e skjedd her. Men det skjer i møkje større grad enn me trur. å ein kan kje setta neste år kvote større, for tellaren seie det ska vara møkje fisk, når tellingå vise lite når det e gyte sesong.

Navn: Torleif Dato: 08.11.2019
Melding:
Nei, Gunnleiv i mi tid var eg med på og vurdera laksen som gjekk gjenom tellaren og eg har aldri sett meir enn ein laks som gjekk nedatt i tellaren. Og at dei går ned andre fossen for så komma opp att i gjennom tellaren har eg svært lita tru på. Eg har sjølv sett på att tellerane kan oversjå laks. På den daglige turen min for nakre år sidan kom eg til Mathiskvelva og då kom akurat tellerane ned elva der det var like fine forhåld som nå i år, då oversåg dei ein laks som sto på mi sida. Eg fekk mistanke om at dei oversåg den laksen så eg ropte til dei og spurte om dei fekk den med seg, men den hadde dei ikkje sett så dei kom oppatt og det var til å med ein oppdrett og den fekk dei tak i og avliva. Dersom der ikkje er meir laks i elva enn det dei såg, må der vara fiskerar ovom tellaren som ikkje melder inn laksane dei har avliva David, men det vill eg ikkje tru.

Navn: Gunnleiv Dato: 08.11.2019
Melding:
ikke bra resultat, men noe som må tas i betraktning, er at laksen kan gå nedover igjen!, så om den går gjennom telleren er det ikke sagt den blir på oppsiden, den kan gå ned fossen for så opp igjen, og eller gå til andre elver, det sto en stor merket laks i kamera lenge, denne hører enkelt å greit ikke til her. så den kan ha gått ned igjen. hvert år blir fisk merket i et vassdrag og funnet i andre elver noen dager senere. så det eneste tallet som blir riktig og bruket i forvaltningen er det som dykkerne finner. da dette faktisk er i gytetiden.

Navn: David Danielsen Dato: 07.11.2019
Melding:
Jeg nekter og tro at disse dykkerne har oversett over 100 laks på det silkeføre de hadde denne gangen. Dette er profesjonelle folk og er konkurranse utsatt så jeg tviler på at de slurver i jobben sin. Uansett gytebestandsmålet er ikke akkurat en veldig mengde laks. Håper for all del det er mye som tar ett ekstra år i sjøen og vikedalselva kommer sterkere tilbake

Navn: Torleif Dato: 07.11.2019
Melding:
Ja, dette var litt skuffane David, men så er det kor mykje av laksen dei har sett då. Går ein inn på tellaren og ser så blir tale i allefal 490 laks. Der har i allefall gått 670 laks gjenom tellaren, 180 av dei er fiska opp, men nokre av dei er fiska opp nedom tellaren så dei skal ikkje vara med i det rekneskapet. Så er der ein stor pott som dei ikkje har fått sett godt nok, der kan der og vara ein del laks. Eg stola mykje meir på tellaren enn på teljerane. Men det er vell så det er dei som har greia på det. Tellaren kan ein berre slutta med når dei ikkje tek hensyn til den. Men det skulle vore omvent, dei pengene som dei får for jobben dei gjer skulle Elveigarlaget fått, til nyttinge ting i elva.

Navn: David Danielsen Dato: 07.11.2019
Melding:
Vist halvparten er hulaks må vi vell ha ei snittvekt på 5 kilo for og klare gytebestandsmålet. Dette var ikke bra ?

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 06.11.2019
Melding:
Resultater fra gytefisktellinger i Vikedalselva 2019 (2018 resultat i parentes): 368 laks (540) og 489 sjøaure (220). Fordelingen var 71 smålaks (167), 218 mellomlaks (324) og 79 storlaks (49).

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 
Gilje Web


test