Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Gunnleiv Dato: 08.11.2019
Melding:
ikke bra resultat, men noe som må tas i betraktning, er at laksen kan gå nedover igjen!, så om den går gjennom telleren er det ikke sagt den blir på oppsiden, den kan gå ned fossen for så opp igjen, og eller gå til andre elver, det sto en stor merket laks i kamera lenge, denne hører enkelt å greit ikke til her. så den kan ha gått ned igjen. hvert år blir fisk merket i et vassdrag og funnet i andre elver noen dager senere. så det eneste tallet som blir riktig og bruket i forvaltningen er det som dykkerne finner. da dette faktisk er i gytetiden.

Navn: David Danielsen Dato: 07.11.2019
Melding:
Jeg nekter og tro at disse dykkerne har oversett over 100 laks på det silkeføre de hadde denne gangen. Dette er profesjonelle folk og er konkurranse utsatt så jeg tviler på at de slurver i jobben sin. Uansett gytebestandsmålet er ikke akkurat en veldig mengde laks. Håper for all del det er mye som tar ett ekstra år i sjøen og vikedalselva kommer sterkere tilbake

Navn: Torleif Dato: 07.11.2019
Melding:
Ja, dette var litt skuffane David, men så er det kor mykje av laksen dei har sett då. Går ein inn på tellaren og ser så blir tale i allefal 490 laks. Der har i allefall gått 670 laks gjenom tellaren, 180 av dei er fiska opp, men nokre av dei er fiska opp nedom tellaren så dei skal ikkje vara med i det rekneskapet. Så er der ein stor pott som dei ikkje har fått sett godt nok, der kan der og vara ein del laks. Eg stola mykje meir på tellaren enn på teljerane. Men det er vell så det er dei som har greia på det. Tellaren kan ein berre slutta med når dei ikkje tek hensyn til den. Men det skulle vore omvent, dei pengene som dei får for jobben dei gjer skulle Elveigarlaget fått, til nyttinge ting i elva.

Navn: David Danielsen Dato: 07.11.2019
Melding:
Vist halvparten er hulaks må vi vell ha ei snittvekt på 5 kilo for og klare gytebestandsmålet. Dette var ikke bra ?

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 06.11.2019
Melding:
Resultater fra gytefisktellinger i Vikedalselva 2019 (2018 resultat i parentes): 368 laks (540) og 489 sjøaure (220). Fordelingen var 71 smålaks (167), 218 mellomlaks (324) og 79 storlaks (49).

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 31.10.2019
Melding:
Det vil bli utført gytefisk telling i Vikedalselva de nærmeste dagene. Dykkeraktivitet i elva vil kunne forekomme.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 24.10.2019
Melding:
Fisketillatelse og regler i forbindelse med prøvefiske i Vikedalselva etter rømt fisk er nå lagt ut under styreinfo. Prøvefiske gjelder frem til 31.10.2019 og skal reguleres i henhold til tillatelsen fra Fylkesmannen.

Navn: Billy Dato: 23.10.2019
Melding:
GENSE SJØ/ELV Grensa går frå kaivegen, og starte 25 m ovanfor kaien, går derfrå i retning søraust til ytre enden av moloen som ligg mot elva ved småbåthamna.

Navn: David Danielsen Dato: 21.10.2019
Melding:
Fisketid i fredningssoner Det er innført fisketid i fredingssonene for fiske etter laks og sjøaure med stang og handsnøre frå land og i båt. Fredningssona er berre ope for fiske etter laks og sjøaure i den tida vassdraget som renn ut i fredningssona er ope for fiske etter sjøaure. Det vil sei at dersom vassdraget er stengt for fiske etter sjøaure i forskrift, er tilhøyrande fredningssone òg stengt for fiske etter sjøaure og laks. Er det fleire vassdrag som renn ut i ei fredingssone, er det fisketida i vassdraget med strengast regulering av sjøaurefiske som òg gjeld i fredningssona.

Navn: Kjetil G. Dato: 20.10.2019
Melding:
Hei, dette står forklart i tekstformat på lovdata: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2004-04-29-694 grafisk illustrert på denne siden: https://www.temakart-rogaland.no/share/c8e1075f7a45 og utdypet hos fylkesmannen: https://www.fylkesmannen.no/nb/Rogaland/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/Skjulte-sider/Bruk-av-stang-og-handsnore-i-sjo/.
Stengt for fiske etter laks og aure fra "nes til nes" i Vikedal hele året.

Her er også en artikkel som tar opp problemet: https://www.h-avis.no/vindafjord/nyheter/krim/folk-overser-fiskeforbud/s/2-2.921-1.7413145

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 
Gilje Web


test