Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Torleif Dato: 26.05.2019
Melding:
Eg byrja lura på kor all laksen var blidt av som var ute på vika, men forstår det nå Arild kor den held seg. For dei siste dagane har eg sett svært lite laks ute på vika. Er det rå å sjå om der har fore mykje laks opp på Søndenåsida Arild?

Navn: Arild Dato: 26.05.2019
Melding:
Såg fisk i trappene i dag,står et heilt flak med laks utforbi sagbruket.Virka til å var ein go del storlaks i år.Blir spennande å sjå i tellaren dei neste dagane.Såg mellom 25-35 stk og ganske møkje storlaks.

Navn: Kjetil Dato: 25.05.2019
Melding:
Fine fiskar i telleren ja. E i Årdal nå. Ikkje lett å lura den laksen...

Navn: Torleif Dato: 25.05.2019
Melding:
Då er dei to første laksane gått gjenom tellaren, blanke fine fiskar. Ser dei kom i gang med fiske i Årdalselva den 20 mai, så der er dei første laksane allerede tekne. Ja, fiffen i Stavanger får det til dei.

Navn: Torleif Dato: 24.05.2019
Melding:
Det er berre så enten er der for lite vatn eller så er der for mykje, men eg håpar ein del har rota seg opp i fosshølen då vill nok dei komma når elva fell. To fine aurar har vist seg i tellaren.

Navn: Kjetil Andersen Dato: 24.05.2019
Melding:
Går der mye fisk, aure og?

Navn: Arild Dato: 24.05.2019
Melding:
Hann går ikkje i trappene nå,går på sagbruksia for møkje vatten.

Navn: Kjetil Andersen Dato: 24.05.2019
Melding:
Dårlig med liv i telleren dersom det går laks nå.

Navn: Arild Dato: 24.05.2019
Melding:
Då er laksen begynt å gå på elvå,spennande frammøve.

Navn: Torleif Dato: 23.05.2019
Melding:
Nå har eg tru på at laksen kjem til å gå på elva, det er bra tellaren er på plass nå. Er den heilt klar nå så bildene kjem ut på nettet? Eg høyre der er teke store laksar ute på fjorden den siste tida. Får håpa der kjem mykje fin fisk opp i sommar.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 
Gilje Web