Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Torleif Dato: 01.08.2018
Melding:
Eg trur nok den har vore ei god stund i sjøen for den var svært så sprek til og vara oppdrett. Eg tok skjellprøve av den.

Navn: Kjetil Dato: 01.08.2018
Melding:
Må ha komt langveisfra, eller gått i sjøen ei stund? Ingen anlegg i fjorden (innenfor Nedstrand/Hebnes) har hatt fisk i sjøen siden uke 22/24 pga felles brakklegging for å redusere lusetrykk. Utsettene av fisk begynner igjen i slutten av aug/begynnelsen av sept.

Navn: Torleif Dato: 01.08.2018
Melding:
Eg kverka ein oppdrettslaks ute på Kaien idag, som sjølvsagt ingen har mista. Ein rektig lusafant med både store og små lus.

Navn: Mysil bergsprekken Dato: 01.08.2018
Melding:
Hei. Stiger elva ytterligere eller er den på vei rett ned igjen, slik at det ikke er noe vits å fiske i morgen tidlig? Mvh Mysil

Navn: Kjetil Dato: 31.07.2018
Melding:
Min feil, det er regnbue, ikke sjø :-)
I anlegget på Torsnes utenfor Ilsvåg er det samme type fisk, men normalt mindre antall, selv om begge tillatelsene er på 780t.

Navn: Torleif Dato: 31.07.2018
Melding:
Eg og har altid trudd det var regnbueaure dei dreiv på med i Ilsvåg. Dersom det er sjøaure er det då som forsøk. Der er jo eit anlegg lengre inne mot Ilsvåg og, veit du Kjetil ka som er oppi dei merdane. Men så lenge det er opne anlegg er det mest det same ka som er oppi der lus vill bli produsert der uansett.

Navn: Roy Dato: 31.07.2018
Melding:
OK, takk for info Kjetil. Det er vel regnbueørret det er snakk om,ikke sjøørret. Men det totale lusepresset for sandeidfjorden vil vel øke, siden lokaliteten ikke er blitt benyttet tidligere.

Navn: Kjetil Dato: 30.07.2018
Melding:
Tror det trengs en presisering av fakta: Det "nye" anlegget er drevet av Osland Stamfisk, og skal ha stamfisk av sjøørret fra Osland stammen og noe fra Ilsvåg stammen (samarbeid mellom dem for å ha ha backup av stammene i både Vindafjord og Sognefjorden). Ilsvåg er kun på papirsiden av anlegget, ikke involvert i faktisk drift. Lokaliteten er en av de 2 lokalitetene som har vært tildelt Ilsvåg holding i årevis, og er dermed ikke nye tildelinger, ihht til trafikklyssystemet. Den er bare ikke driftet aktivt tidligere, kun vært 2-3 merder der innimellom.

Det var imidlertid søkt om å opprette (/endre til) en ny fiskelokalitet på skjelloppdrettet lokaliteten på Sandhammar, men skjelltillatelsen/lokaliteten var allerede trukket tilbake i systemet, og ble derfor stanset for fisk, i henhold til gjeldende status for Rogaland.

Navn: Roy øJohannessen Dato: 30.07.2018
Melding:
Det er ilsvåg holding sitt stamfikoppdrett, som elveeigalaget protesterte mot, som kom opp på skigelstrand. Vindafjord kommune valgte penger i kassen fremfor miljøansvar. Hele Rogaland fylke er i statens trafikksystem i gult, som betyr at det ikke er tillatt med en økning i oppdrett for denne regionen. Allikevel skal det poppe opp nye anlegg. Og hva med holdningene til ilsvåg holding, som bidrar til å rasere de ville bestandene i lokalmiljøet.

Navn: Torleif Dato: 30.07.2018
Melding:
Har ikkje Elveeigarlaget tenkt å stenga av med ein mur der den gamla trappa tek av frå den nya trappa nå mens karane er i farten der. Der går fisk opp der når elva er høveleg. Eg såg der var tørrmørtel att så eg tykkjer den bør brukast der.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 
Gilje Web